Bitwa pod Racławicami

Do bitwy pod Racławicami doszło 4 kwietnia. Naprzeciwko siebie stanęły oddziały Tadeusza Kościuszki, składające się z około 4100 żołnierzy regularnego wojska i około 2000 kosynierów, dysponujące 12 działami. Po stronie rosyjskiej oddziały gen. A. Tormasowa w sile około 3000 żołnierzy i 12 dział. Oddziały polskie pod względem liczebności wyraźnie przeważały nad przeciwnikiem, jednakże zdecydowanie ustępowały mu pod względem uzbrojenia i wyposażenia. Gen. A. Tormasow, mimo znacznej przewagi liczebnej oddziałów T. Kościuszki, wydał rozkaz do ataku. Natarcie rosyjskie wywołało w szeregach powstańców spore zamieszanie. W chwili, kiedy sytuacja wydawała się niebezpieczna, Naczelnik zdecydował o przeprowadzeniu ataku na centrum wojsk gen. A. Tormasowa przy pomocy oddziału kosynierów i 4 kompanii piechoty oraz wsparciu artylerii. W natarciu, osobiście dowodzonym przez Naczelnika, kosynierzy rozbili część rosyjskich oddziałów piechoty i zdobyli kilka dział. Drugie natarcie oddziałów polskich skierowane zostało na prawe skrzydło wojsk gen. A. Tormasowa. Brawurowy atak kosynierów stanowił dla Rosjan kompletne zaskoczenie, doprowadzając w ich szeregach do paniki. Według słów gen. A. Tormasowa chłopi uzbrojeni głównie w kosy i piki nacierali na Rosjan z niewiarygodnym męstwem. Niezwykłą odwagą w ataku na rosyjską artylerię wykazał się oddział kosynierów dowodzony przez chłopa Wojciecha Bartosza (występuje również jako Wojciech Bartos). Bitwa została wygrana, a przybyły z odsieczą dopiero tuż przed zmrokiem oddział gen. Fiodora Denisowa, nie podjął już walki. Rosjanie stracili w bitwie około tysiąca zabitych, rannych i jeńców oraz 12 dział. Straty polskie były o połowę mniejsze.
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

18 Lipca 1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Polska odzyskała część zbiorów lwowskiego Ossolineum. Wśród nich był słynny obraz autorstwa Wojciecha Kossaka „Panorama Racławicka”. To ogromne dzieło przedstawia zwycięską bitwę wojsk polskich dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę pod Racławicami. Odzyskane zbiory trafiły następnie do Wrocławia.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

22 Kwietnia
1714 (310 lat temu)
W Karłowicach podpisany został traktat pokojowy między Polską, a Turcją potwierdzający pokój zawarty 26 stycznia 1699 roku. Dzięki temu porozumieniu Polska odzyskała zachodnią Ukrainę oraz Podole.
1794 (230 lat temu)
Wybuchło powstanie kościuszkowskie w Wilnie, dowodził nim pułkownik Jakub Jasiński.
1863 (161 lat temu)
W czasie powstania styczniowego dowodzony przez Dionizego Czachowskiego oddział powstańców rozbił pod Stefankowem kozacki oddział majora Dońca-Chmielnickiego.
1908 (116 lat temu)
Urodziła się Janina Antonina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka – polska pilot szybowcowy i samolotowy, podporucznik pilot lotnictwa Wojska Polskiego II RP, jedyna kobieta - ofiara zbrodni katyńskiej, pośmiertnie awansowana do stopnia porucznika. Została zamordowana w Katyniu w 1940 r. przez NKWD.
1940 (84 lata temu)
Prawdopodobnie tego dnia w areszcie NKWD Twerze mając 54 lata zamordowany został pochodzący z Siedlec koło Nowego Sącza Franciszek Matusik. Był starszym przodownikiem Policji Państwowej, komendant posterunku w Niemowiczach w powiecie sarneńskim w województwie wołyńskim.
1943 (81 lat temu)
We Lwowie, w wieku 33 lat zmarł na tyfus Adam Cużytek komendant IX Okręgu Batalionów Chłopskich, uczestnik wojny obronnej z 1939 roku, żołnierz Samodzielniej Brygady Strzelców Spadochronowych oraz Cichociemny. Był działacz podziemia konspiracyjnego, organizator walk z bandami UPA na Kresach Wschodnich.
1944 (80 lat temu)
W nocy 22/23 kwietnia w Warszawie na atak serca zmarł płk dypl. Tadeusz Kurcyusz ps. „Morski”, „Żegota”. Był Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych.
1957 (67 lat temu)
W wieku 61 lat zmarł w Bydgoszczy Augustyn Träger, żołnierz Armii Austro-Węgierskiej, w czasie pierwszej wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, oficer Oddziału 2. Sztabu Generalnego, członek Armii Krajowej. Po wojnie został aresztowany przez NKWD i na rok osadzony w ubeckim więzieniu.
1986 (38 lat temu)
Koniec procesu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Wyrok: Leszek Moczulski (zdjęcie) - 4 lata więzienia, Adam Słomka i Krzysztof Król - 2,5 roku więzienia, Dariusz Wójcik i Andrzej Szomański - 2 lata więzienia.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek