Bitwa o Kępę Oksywską

Kępa Oksywska była odsłoniętym płaskowyżem o powierzchni około 40 km2, który choć górował nad okolicą, to nie posiadał naturalnej osłony przed obserwacją i bombardowaniem. Liczne zmiany co do koncepcji obrony spowodowały, że we wrześniu 1939 rejon ten nie posiadał żadnych umocnień żelbetowych. Umocnionymi punktami obrony były jedynie dwie dwu-działowe baterie przeciwlotnicze kalibru 75mm oraz dwu-działowa bateria kalibru 100mm „Canet” (lub „Cannet”). Jedno z dział baterii Canet zostało zniszczone ciężkim nalotem już 1 września. W czasie kampanii wrześniowej główna baza polskiej marynarki wojennej wraz z portem Oksywie, położona na północ od Gdyni, broniona była przez część oddziałów Lądowej Obrony Wybrzeża (LOW), od 11 września podporządkowanych dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej podpułkownikowi Stanisławowi Brodowskiemu. Początkowo Niemcy prowadzili jedynie bombardowania oraz ostrzał artyleryjski Kępy Oksywskiej. 10 września do ataków od strony lądu przystąpił kombinowany korpus pod dowództwem generała Leonarda Kaupischa, którego oddziały 12 września zdołały przełamać polskie pozycje na północnym i zachodnim skraju obrony. W tej sytuacji dowódca całości sił Lądowej Obrony Wybrzeża pułkownik Stanisław Dąbek zdecydował wycofać swoje jednostki z Gdyni i wzmocnić nimi obronę Kępy Oksywskiej. 14 września Niemcy całkowicie okrążyli oddziały polskie, a 17 września rozpoczęli szturm generalny. Po rozbiciu obrony polskiej izolowane walki trwały do 19 września. Straty własne obrońców Kępy Oksywskiej wyniosły około 1500–2000 poległych oraz 3000–3500 rannych. Pułkownik Dąbek, po stoczeniu ostatniej walki we wsi Babi Dół, popełnił samobójstwo. Niemcy w uznaniu dla bohaterskiej obrony Kępy zezwolili na uroczysty pogrzeb pułkownika Dąbka.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Marca
1863 (160 lat temu)
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Chynowem w województwie mazowieckim. W starciu tym 600 osobowy oddział partyzancki pod dowództwem pułkownika Władysława Kononowicza pokonał po całodziennej walce trzy kolumny wojsk rosyjskich
1897 (126 lat temu)
Urodził się Józef Jungrav. Pułkownik pilot Wojska Polskiego, uczestnik wojny z 1920 roku. W 1940 Szef Oddziału Ogólnego Dowództwa Lotnictwa w Paryżu. W 1944 kierownik katedry lotnictwa w Wyższej Szkole Wojennej. Zamordowany po sfałszowanym procesie wraz pięcioma innymi oficerami 7 sierpnia 1952 w Więzieniu Mokotowskim.
1905 (118 lat temu)
Urodziła się Wanda Chodkowska. Była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Warszawie. Nosiła imię zakonne Anicilla. Chodkowska była sanitariuszką w Armii Krajowej. Służyła w oddziale „Bakcyl”. Poległa już pierwszego dnia powstania warszawskiego w drodze do rannego żołnierza.
1915 (108 lat temu)
Urodził się por. Jan Morawiec ps. „Remisz”, „Błażej”. Był politykiem Stronnictwa Narodowego oraz oficer NOW i NSZ. Po rozwiązaniu AK współtwórca Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich. 3 listopada 1947 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 stycznia 1948 r. przy ul. Rakowieckiej.
1942 (81 lat temu)
Nad kanałem La Manche został zestrzelony polski pilot porucznik Aleksander Wróblewski. Był on absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa, pilotem 111 i 131 Eskadry Myśliwców, a od kwietnia 1941 roku także pilotem Dywizjonu 303.
1943 (80 lat temu)
Z niemieckiego więzienia na Pawiaku w Warszawie wyruszył transport 700 mężczyzn i 400 kobiet do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin (Majdanek). Wśród więźniów był ks. Roman Archutowski (zdjęcie), współpracownik wywiadu podziemia narodowego. Zmarł na tyfus w obozowym szpitalu w kwietniu 1943 roku.
1950 (73 lata temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał na karę śmierci Zygmunta Liberę ps. „Babinicz”, starszego sierżanta Armii Krajowej, podporucznika członka zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wyrok wykonano 28 maja 1950 roku w więzieniu na Zamku w Lublinie.
1977 (46 lat temu)
Została utworzona niepodległościowa i antykomunistyczna organizacja Ruch Obrony Praw Człowiek i Obywatela.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone