Bitwa o Kępę Oksywską

Kępa Oksywska była odsłoniętym płaskowyżem o powierzchni około 40 km2, który choć górował nad okolicą, to nie posiadał naturalnej osłony przed obserwacją i bombardowaniem. Liczne zmiany co do koncepcji obrony spowodowały, że we wrześniu 1939 rejon ten nie posiadał żadnych umocnień żelbetowych. Umocnionymi punktami obrony były jedynie dwie dwu-działowe baterie przeciwlotnicze kalibru 75mm oraz dwu-działowa bateria kalibru 100mm „Canet” (lub „Cannet”). Jedno z dział baterii Canet zostało zniszczone ciężkim nalotem już 1 września. W czasie kampanii wrześniowej główna baza polskiej marynarki wojennej wraz z portem Oksywie, położona na północ od Gdyni, broniona była przez część oddziałów Lądowej Obrony Wybrzeża (LOW), od 11 września podporządkowanych dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej podpułkownikowi Stanisławowi Brodowskiemu. Początkowo Niemcy prowadzili jedynie bombardowania oraz ostrzał artyleryjski Kępy Oksywskiej. 10 września do ataków od strony lądu przystąpił kombinowany korpus pod dowództwem generała Leonarda Kaupischa, którego oddziały 12 września zdołały przełamać polskie pozycje na północnym i zachodnim skraju obrony. W tej sytuacji dowódca całości sił Lądowej Obrony Wybrzeża pułkownik Stanisław Dąbek zdecydował wycofać swoje jednostki z Gdyni i wzmocnić nimi obronę Kępy Oksywskiej. 14 września Niemcy całkowicie okrążyli oddziały polskie, a 17 września rozpoczęli szturm generalny. Po rozbiciu obrony polskiej izolowane walki trwały do 19 września. Straty własne obrońców Kępy Oksywskiej wyniosły około 1500–2000 poległych oraz 3000–3500 rannych. Pułkownik Dąbek, po stoczeniu ostatniej walki we wsi Babi Dół, popełnił samobójstwo. Niemcy w uznaniu dla bohaterskiej obrony Kępy zezwolili na uroczysty pogrzeb pułkownika Dąbka.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

12 Czerwca
1428 (596 lat temu)
Pod Gołąbcem (teren dzisiejszej Serbii) zginął słynny w całej europie Zawisza Czarny z Garbowa herbu „Sulima”. Uznawany za symbol polskiej rycerskości i słowności, legendarny rycerz poległ osłaniając odwrót armii króla Zygmunta Luksemburskiego przed tureckimi wojskami.
1611 (413 lat temu)
Wojska polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego ruszyły do ostatecznego szturmu na Twierdzę Smoleńsk. Obrona miasta skapitulowała już następnego dnia. Po 20 miesiącach i 11 dniach oblężenia Smoleńsk, utracony w 1514 roku powrócił do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1933 (91 lat temu)
W Warszawie urodził się Jerzy Widejko ps. „Jureczek”, najmłodszy partyzant wileńskiej Armii Krajowej️. W 1944 r. jako 11-latek znalazł się w szeregach 3 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez por. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”. W oddziale pomagał rusznikarzowi oraz pełnił funkcję łącznika i zwiadowcy. W lipcu 1944 r. po rozbrojeniu wileńskiej AK trafił do obozu w Miednikach Królewskich. Po wyjściu z internowania ponownie pomagał partyzantom, aresztowany przez NKWD. Walczył m.in. w Puszczy Rudnickiej.
1940 (84 lata temu)
Niemcy na Stadionie Leśnym w Kielcach rozstrzelali 63 osoby, nie była to jedyna egzekucja dokonana w tym miejscu. Masowe mordy miały tu miejsce przez 4 lata. Zamordowano tu kilka tysięcy osób. Ofiarami byli głównie więźniowie kieleckiego więzienia Gestapo, ale też i zwykli mieszkańcy Kielc i okolic.
1941 (83 lata temu)
W Palmirach Niemcy rozstrzelali 30 więźniów Pawiaka, w tym 14 kobiet. Wśród ofiar byli m.in.: Witold Hulewicz, Stanisław Malinowski, Stanisław Piasecki i Jerzy Szurig.
1949 (75 lat temu)
W kolonii Zamłynie walce z żołnierzami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polegli członkowie zespołu sztabowego Komendy Powiatowej NZW „Noc” – „Tatry”: Zygmunt Dąbkowski ps. „Krym”, „Wstęga”, Bolesław Kulesza ps. „Pomsta” i Kazimierz Ampulski ps. „Tęcza”.
1959 (65 lat temu)
Zmarł wiceadmirał, dowódca Floty i Wybrzeża w latach 1920-25 Jerzy Świrski. Od 1925 do 1947 roku był szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej.
1960 (64 lata temu)
Zmarł polityk i negocjator, a w czasie II wojny światowej osobisty doradca generała Władysława Sikorskiego, Józef Retinger.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek