Akcja „Burza”

Akcja „Burza”

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

15 Stycznia 1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na Wołyniu rozpoczęła się trwająca do 26 października 1944 roku Akcja „Burza”, operacja wojskowa zainicjowana przez Armię Krajową przeciw Niemcom.

9 Czerwca 1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej przekroczyła Bug, by już 17 czerwca znaleźć się w okolicach Parczewa. W ten sposób na Wołyniu zakończyła się akcja „Burza”.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Lutego
1468 (556 lat temu)
Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał pierwszy litewski kodeks karny. Zawierał on 24 artykuły kodyfikujące cztery najważniejsze kwestie prawne: przestępstwa chłopów, spory o ziemię, kwestię własności, a także kary za szkody powstałe w wyniku zaniedbań w utrzymaniu dróg i mostów. Kodeks jako pierwszy w historii definiował przestępstwo jako złamanie prawa i znosił możliwość wykupu od kary śmierci.
1768 (256 lat temu)
W Barze na Podolu szlachta Polska zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako Konfederacja Barska. Konfederacja skierowana była przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ich naczelnym hasłem było „Wolność i wiara”.
1940 (84 lata temu)
NKWD wywiozło do Moskwy i osadziło w więzieniu na Łubiance generała Władysława Andersa. W moskiewskim więzieniu generał Anders spędził 22 miesiące, w czasie których poddawany był licznym brutalnym przesłuchaniom.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek