Adam Grocholski ps. „Waligóra”

Urodził się 3 września 1888 w Strzyżawce. Od grudnia 1917 roku szef Oddziału II Sztabu III Korpusu Polskiego w Rosji. Od marca 1919 oficer służby stałej Wojska Polskiego, początkowo dowódca szwadronu ciężkich karabinów maszynowych 12 pułku ułanów. Od lipca 1920 szef Oddziału III Sztabu 6 Armii, uczestnik wojny z bolszewikami. W marcu 1921 został szefem oddziału III (operacyjnego) w Dowództwie Obrony Plebiscytu (Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych) w czasie III powstania śląskiego, m.in. był autorem projektu rozkazu operacyjnego nr 1 o rozpoczęciu powstania. Z dniem 31 sierpnia 1934 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Poświęcił się wówczas pisarstwu i malarstwu. W czasie kampanii wrześniowej 1939 zorganizował w połowie września oddział konspiracyjny „Brochwicz", który od 28 września do zakończenia działań wojennych wykonywał zadania rozpoznawcze na rzecz SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga. Podczas okupacji niemieckiej stał na czele organizacji konspiracyjnej „Brochwicz" na terenie Lubelszczyzny. Od września 1941 szef sztabu i zastępca ppłk. Jana Włodarkiewicza komendanta „Wachlarza", w stopniu majora dyplomowanego pod pseud. „Doktor", „Inżynier", „Waligóra". Po śmierci Włodarkiewicza od kwietnia/maja 1942 do marca 1943 był komendantem „Wachlarza". W czasie Powstania Warszawskiego od 1 września 1944 komendant V Rejonu (Mokotów Dolny) Obwodu Mokotów Okr. Warszawa AK pod pseud. „Waligóra". Ciężko ranny 25 września, dwa dni później został wyprowadzony z terenu walk przez łączniczki wraz z ludnością cywilną opuszczającą Mokotów. Zmarł 17 marca 1965 w Cannes. Pochowany na cmentarzu wojskowym w Laskach pod Warszawą.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Lutego
1243 (781 lat temu)
W Lwówku Śląskim odbył się pierwszy w historii ziem polskich turniej rycerski, zorganizowany na polecenie księcia śląskiego Bolesława II Rogatki.
1765 (259 lat temu)
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego gen. Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.
1831 (193 lata temu)
Pod Białołęką doszło do starcia między wojskami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 13 tysięcznym wojskiem polskim dowodził generał Jan Krukowiecki. Natomiast 11 tysiącami Rosjan generał Iwan Szachowski. Polacy wyszli zwycięsko z tej dwudniowej potyczki. Straty wyniosły 800 osób po stronie polskiej, a po rosyjskiej 1100 osób.
1846 (178 lat temu)
Dyktatorem powstania krakowskiego został Jan Tyssowski.
1885 (139 lat temu)
W Rzeszowie urodził się kapitan Juliusz Kaden-Bandrowski. Legionista, pisarz i publicysta.
1943 (81 lat temu)
Specjalny oddział AK „Osa” (Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych) dokonał zamachu na berlińskiej stacji kolejowej. W jego wyniku zginęło 36 osób głównie niemieccy żołnierze i policjanci.
1948 (76 lat temu)
W Stargardzie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali ppor. Antoniego Bieguna ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcę oddziału w Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1953 (71 lat temu)
Został wykonany wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil”. Był dowódcą Kedywu Komendy Głównej AK, bardzo przysłużył się polskiemu podziemiu i Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek