Stanisław Żółkiewski Rozpocznij quiz

Stanisław Żółkiewski urodził się w 1547 r. w Turynce pod Lwowem. Kanclerz i hetman wielki koronny, jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej. Współpracownik i następca Jana Zamojskiego. W 1577 roku brał udział w wojnie z Gdańskiem, a następnie walczył w kampaniach Batorego z Moskwą w latach 1579-81. W roku 1588 w bitwie z Maksymilianem Habsburgiem pod Byczyną przyczynił się do zwycięstwa i został ciężko ranny. W tym samym roku został hetmanem polnym koronnym. W latach 1596 i 1600 wyprawiał się z Zamoyskim na Mołdawię i Wołoszczyznę dla osadzenia przychylnych Rzeczypospolitej hospodarów. Tłumił powstanie kozackie Semena Nalewajki, walczył z Tatarami. Walczył ze Szwedami w Inflantach, pokonując ich w bitwie pod Rewlem w 1602 roku. Podczas rokoszu Zebrzydowskiego został wierny królowi Zygmuntowi III Wazie rozbijając oddziały rokoszan w bitwie pod Guzowem w 1607 r.

W 1610 roku pod Kłuszynem rozbił wojska rosyjsko-szwedzkie, idące na odsiecz obleganego przez Polaków Smoleńska. Wkroczył do Moskwy i wziął do niewoli cara Wasyla Szujskiego, a od bojarów odebrał przysięgę na wierność królewiczowi Władysławowi Wazie. W 1617 roku powstrzymał najazd Turków i Tatarów i zawarł z nimi porozumienie pod Buszą. W 1618 r. został mianowany na stanowisko hetmana wielkiego koronnego. Piastował również urząd kanclerza wielkiego koronnego i wojewody kijowskiego. W roku 1620 wyruszył osłaniać Rzeczpospolitą przed turecką nawałą. Pomimo ogromnych starań nie zdołał udało mu się pokonać wroga pod Cecorą. Poległ 7 października 1620 r. do końca broniąc polskich granic. Jego głowę zawieziono sułtanowi tureckiemu jako trofeum.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Października
1798 (224 lata temu)
W Warszawie założono tajne Towarzystwo Republikanów Polskich, jego członkowie za swego przywódcę uznawali Tadeusza Kościuszkę.
1817 (205 lat temu)
Na Uniwersytecie Wileńskim powstało tajne Towarzystwo Filomatów, którego założycielami byli m.in. Józef Jeżowski, Tomasz Zan, Adam Mickiewicz i Jan Czeczot.
1936 (86 lat temu)
W stoczni Cowes w Anglii zwodowany został niszczyciel ORP „Błyskawica”.
1939 (83 lata temu)
Zgrupowanie generała Wilhelma Orlik-Rückemanna zostało rozbite przez wojska sowieckie w bitwie pod Wytycznem.
1939 (83 lata temu)
W Grand Hotelu w Sopocie komandor Marian Majewski i kapitan Antoni Kasztelan podpisali akt kapitulacji Rejonu Umocnionego Hel.
1942 (80 lat temu)
W Ursusie Gestapo aresztowało razem z matką Aleksandrą i bratem Tadeuszem Halinę Kifer ps. „Kropelka”, która była 19-letnią komendantką liczącej 25 osób żeńskiej grupy dywersyjno-sabotażowej Oddziale Mirosława Palczewskiego ps. „Mirek” oraz Tadeusza Mrówczyńskiego ps. „Mars”. Trafiła do aresztu na Szucha jako więzień polityczny. W czasie pobytu w areszcie była wielokrotnie maltretowana. Nigdy do niczego się nie przyznała ani też nikogo nie wydała.
1942 (80 lat temu)
W obozie koncentracyjnym Dachau zmarł z wycieńczenia ksiądz Antoni Rewera, profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
1943 (79 lat temu)
Oddział AK „Agat” dokonał w Warszawie udanego zamachu na Ernsta Weffelsa, znanego z okrucieństwa kierownika zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku.
1945 (77 lat temu)
W Karsznicach koło Sieradza funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali Józefa Olejnika ps. „Wołodyjowski”. Był żołnierzem Armii Krajowej i członkiem działającej na tym terenie młodzieżowej organizacji antykomunistycznej pod dowództwem Zdzisława Cichego.
1945 (77 lat temu)
Funkcjonariusze grupy operacyjnej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz żołnierze 14. Pułku KBW zorganizowali w okolicach miejscowości Jaskółki, Przybysławice, Sośnie, Czarny Las, Antonin, Ludwików, Raszków i Dębnica obławę na oddział partyzancki Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” pod dowództwem porucznika Jana Kempińskiego „Błyska”. W jej wyniku zatrzymano 114 osób.
1983 (39 lat temu)
W Warszawie odsłonięto Pomnik Małego Powstańca.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone