Stanisław Żółkiewski Rozpocznij quiz

Stanisław Żółkiewski urodził się w 1547 r. w Turynce pod Lwowem. Kanclerz i hetman wielki koronny, jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej. Współpracownik i następca Jana Zamojskiego. W 1577 roku brał udział w wojnie z Gdańskiem, a następnie walczył w kampaniach Batorego z Moskwą w latach 1579-81. W roku 1588 w bitwie z Maksymilianem Habsburgiem pod Byczyną przyczynił się do zwycięstwa i został ciężko ranny. W tym samym roku został hetmanem polnym koronnym. W latach 1596 i 1600 wyprawiał się z Zamoyskim na Mołdawię i Wołoszczyznę dla osadzenia przychylnych Rzeczypospolitej hospodarów. Tłumił powstanie kozackie Semena Nalewajki, walczył z Tatarami. Walczył ze Szwedami w Inflantach, pokonując ich w bitwie pod Rewlem w 1602 roku. Podczas rokoszu Zebrzydowskiego został wierny królowi Zygmuntowi III Wazie rozbijając oddziały rokoszan w bitwie pod Guzowem w 1607 r.

W 1610 roku pod Kłuszynem rozbił wojska rosyjsko-szwedzkie, idące na odsiecz obleganego przez Polaków Smoleńska. Wkroczył do Moskwy i wziął do niewoli cara Wasyla Szujskiego, a od bojarów odebrał przysięgę na wierność królewiczowi Władysławowi Wazie. W 1617 roku powstrzymał najazd Turków i Tatarów i zawarł z nimi porozumienie pod Buszą. W 1618 r. został mianowany na stanowisko hetmana wielkiego koronnego. Piastował również urząd kanclerza wielkiego koronnego i wojewody kijowskiego. W roku 1620 wyruszył osłaniać Rzeczpospolitą przed turecką nawałą. Pomimo ogromnych starań nie zdołał udało mu się pokonać wroga pod Cecorą. Poległ 7 października 1620 r. do końca broniąc polskich granic. Jego głowę zawieziono sułtanowi tureckiemu jako trofeum.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

18 Maja
1792 (230 lat temu)
Początek wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 Maja, rosyjskie wojska wkroczyły na teren Rzeczypospolitej.
1809 (213 lat temu)
W czasie wojny polsko-austriackiej wojska polskie zdobyły Sandomierz.
1863 (159 lat temu)
W trakcie powstania styczniowego rozegrała się krwawa bitwa o twierdzę Fraulin we wsi Gołębiów koło Grójca. Wojska generała Władysława Grabowskiego poniosły klęskę w starciu z carską armią generała Mellera Zakomelskiego. Zginęło około 180 Polaków, prawdopodobnie około 30 wzięto do niewoli.
1890 (132 lata temu)
W Siedliszczach urodził się Czesław Niekraszewicz kapitan Wojska Polskiego. W czasie wojny z bolszewikami wykazywał wielką odwagę i zaangażowanie. Następnie pełnił funkcję adiutanta szefa lotnictwa 2 Armii i I Dywizjonu Lotniczego, a po zakończeniu działań wojennych adiutanta 1 Pułku Lotniczego.
1920 (102 lata temu)
Urodził się arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. 16 października 1978 roku wybrany został na papieża przyjmując imię Jan Paweł II. Został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku.
1935 (87 lat temu)
Odbyła się ceremonia pogrzebowa na Wawelu marszałka Józefa Piłsudskiego.
1943 (79 lat temu)
Żandarmeria niemiecka przy pomocy jednostek ukraińskich dokonały pacyfikacji wsi Szarajówka na Zamojszczyźnie. Spalono żywcem 59 osób, w tym 30 dzieci. Był to jeden z najokrutniejszych aktów w historii wojennej Polski.
1944 (78 lat temu)
Podczas powrotu z misji nad terytorium Francji, Supermarine Spitfire pilotowany przez Mieczysława Adamka porucznika pilota z 317 Dywizjonu Myśliwskiego „Wileńskiego” został omyłkowo zestrzelony przez brytyjską obronę przeciwlotniczą. Ciało polskiego asa myśliwskiego wyłowiono i pochowano na cmentarzu w Northwood.
1944 (78 lat temu)
Sotnie Ukraińskiej Powstańczej Armii przeprowadziły zmasowane ataki na wsie Dobużek, Dutrów, Lipowiec, Rudka i Tuczapy w powiecie hrubieszowskim. Spalono wiele zabudowań. Źródła mówią o 100 zamordowanych Polakach.
1944 (78 lat temu)
Ruiny klasztoru na Monte Cassino zostały zdobyte przez 2 Korpus Polski, co umożliwiło aliantom przełamanie linii Gustawa i wkroczenie do Rzymu. Podczas walk o wzgórze zginęło 923 polskich żołnierzy, 345 uznano za zaginionych, a 2931 odniosło rany.
1947 (75 lat temu)
Patrol 5 żołnierzy Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” pod dowództwem Walentego Waśkowicza ps. „Strzały” wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez UB i KBW pod Zawieprzycami. Podczas walki z komunistami polegli: Jan Belcarz ps. „Dżym”, Czesław Jabłoński ps. „Bąk” i Marian Puchacz ps. „Kubuś”.
2011 (11 lat temu)
W wieku 100 lat zmarła Włada Majewska, wybitna polska dziennikarka radiowa, aktorka, piosenkarka i działaczka emigracyjna, w czasie drugiej wojny światowej żołnierz 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1 Dywizji Pancernej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone