Witold Pilecki - Dziennik Historii

13 Maja 1901 (123 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Ołońcu oficer ZWZ-AK, bohater podziemia niepodległościowego Witold Pilecki, walczył zarówno z okupantem niemieckim jak i radzieckim, pragnąc przywrócić Polsce wolność. Zginął z rąk komunistów.

7 Kwietnia 1931 (93 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Odbył się ślub Marii Ostrowskiej i rotmistrza Witolda Pileckiego w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.

26 Sierpnia 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmobilizowany został podporucznik Witold Pilecki. Objął on dowództwo plutonu kawalerii 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy. Pod jego dowództwem, w trakcie prowadzonych walk, ułani zniszczyli 7 niemieckich czołgów oraz 2 nieuzbrojone samoloty.

9 Listopada 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Została założona w Warszawie Tajna Armia Polska - organizacja konspiracyjna przy tworzeniu, której brał udział m.in Witold Pilecki.

19 Września 1940 (84 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wielkiej obławy w Warszawie Niemcy aresztowali ponad 2 tysiące mężczyzn. Wśród nich znalazł się rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie dał się zatrzymać, aby dotrzeć do KL Auschwitz w celu zebrania informacji na temat obozu.

18 Marca 1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Do londyńskiej siedziby Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie dotarł pierwszy raport z „planety Auschwitz” napisany przez rotmistrza Witolda Pileckiego.

26 Kwietnia 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W nocy z 26 na 27 kwietnia z KL Auschwitz uciekł Witold Pilecki. Przedostał się do obozu dobrowolnie w celu zebrania informacji na temat funkcjonowania tej „fabryki śmierci”.

8 Maja 1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Aresztowany został przez Urząd Bezpieczeństwa rotmistrz Witold Pilecki bohater walk z okupantem niemieckim i radzieckim.

3 Marca 1948 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Początek procesu przed Sądem Rejonowym w Warszawie rotmistrza Witolda Pileckiego oficera ZWZ-AK bohatera walki o niepodległą Polskę.

15 Marca 1948 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rotmistrz Witold Pilecki został skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie na karę śmierci. Wyrok na bohaterze walk z okupantami wykonano 25 maja 1948 roku.

25 Maja 1948 (76 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na oficerze ZWZ-AK, bohaterze walki o niepodległą Polskę Witoldzie Pileckim został wykonany wyrok śmierci w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

22 Kwietnia
1714 (310 lat temu)
W Karłowicach podpisany został traktat pokojowy między Polską, a Turcją potwierdzający pokój zawarty 26 stycznia 1699 roku. Dzięki temu porozumieniu Polska odzyskała zachodnią Ukrainę oraz Podole.
1794 (230 lat temu)
Wybuchło powstanie kościuszkowskie w Wilnie, dowodził nim pułkownik Jakub Jasiński.
1863 (161 lat temu)
W czasie powstania styczniowego dowodzony przez Dionizego Czachowskiego oddział powstańców rozbił pod Stefankowem kozacki oddział majora Dońca-Chmielnickiego.
1908 (116 lat temu)
Urodziła się Janina Antonina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka – polska pilot szybowcowy i samolotowy, podporucznik pilot lotnictwa Wojska Polskiego II RP, jedyna kobieta - ofiara zbrodni katyńskiej, pośmiertnie awansowana do stopnia porucznika. Została zamordowana w Katyniu w 1940 r. przez NKWD.
1940 (84 lata temu)
Prawdopodobnie tego dnia w areszcie NKWD Twerze mając 54 lata zamordowany został pochodzący z Siedlec koło Nowego Sącza Franciszek Matusik. Był starszym przodownikiem Policji Państwowej, komendant posterunku w Niemowiczach w powiecie sarneńskim w województwie wołyńskim.
1943 (81 lat temu)
We Lwowie, w wieku 33 lat zmarł na tyfus Adam Cużytek komendant IX Okręgu Batalionów Chłopskich, uczestnik wojny obronnej z 1939 roku, żołnierz Samodzielniej Brygady Strzelców Spadochronowych oraz Cichociemny. Był działacz podziemia konspiracyjnego, organizator walk z bandami UPA na Kresach Wschodnich.
1944 (80 lat temu)
W nocy 22/23 kwietnia w Warszawie na atak serca zmarł płk dypl. Tadeusz Kurcyusz ps. „Morski”, „Żegota”. Był Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych.
1957 (67 lat temu)
W wieku 61 lat zmarł w Bydgoszczy Augustyn Träger, żołnierz Armii Austro-Węgierskiej, w czasie pierwszej wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, oficer Oddziału 2. Sztabu Generalnego, członek Armii Krajowej. Po wojnie został aresztowany przez NKWD i na rok osadzony w ubeckim więzieniu.
1986 (38 lat temu)
Koniec procesu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Wyrok: Leszek Moczulski (zdjęcie) - 4 lata więzienia, Adam Słomka i Krzysztof Król - 2,5 roku więzienia, Dariusz Wójcik i Andrzej Szomański - 2 lata więzienia.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek