Stanisław Żółkiewski

Stanisław Żółkiewski

Urodził się w 1574 roku w miejscowości Turynka na Ukrainie. Kanclerz i hetman wielki koronny, jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej. Był bliskim współpracownikiem Jana Zamoyskiego. W 1577 roku brał udział w wojnie z Gdańskiem, a następnie walczył w kampaniach Batorego z Moskwą (1579-81). W roku 1588 w bitwie z Maksymilianem Habsburgiem pod Byczyną przyczynił się do zwycięstwa i został ciężko ranny. Nagrodzony urzędem hetmana polnego koronnego, wspierał Zamoyskiego w zatargu z Zborowskimi. W latach 1596 i 1600 wyprawiał się z Zamoyskim na Mołdawię i Wołoszczyznę dla osadzenia przychylnych Rzeczypospolitej hospodarów. Stłumił krwawo powstanie kozackie Nalewajki w 1596, choć sam opowiadał się za porozumieniem z Kozakami. Walczył ze Szwedami w Inflantach, pokonując ich w bitwie pod Rewlem w 1602 roku. Chronił kresy południowo-wschodnie przed najazdami Tatarów, których w 1606 roku pobił pod Udyczem. Niechętny prohabsburskiej i absolutystycznej polityce Zygmunta III, opowiedział się jednak po stronie króla i rozbił rokoszan Mikołaja Zebrzydowskiego pod Guzowem w 1607 roku, a następnie starał się o zażegnanie wojny domowej. Przeciwny popieraniu Dymitra Samozwańca i wojnie z Rosją, objął jednak dowództwo i w 1610 roku rozbił pod Kłuszynem trzykrotnie silniejsze wojska rosyjsko-szwedzkie. Następnie zajął Moskwę i wziął do niewoli cara Wasyla Szujskiego. Nawiązując do planów Batorego, zawarł z bojarami rosyjskimi porozumienie o unii państw i uznaniu za cara królewicza Władysława. Po odrzuceniu planów przez Zygmunta III zrezygnował z dowództwa na wschodzie i zajął się obroną granicy południowo-wschodniej. W 1617 roku powstrzymał najazd Turków i Tatarów i zawarł z nimi porozumienie pod Buszą. W 1618 roku został hetmanem wielkim koronnym, rok później kanclerzem. W 1620 roku, usiłując uprzedzić wielki najazd turecko-tatarski, wyprawił się do Mołdawii, lecz w bitwie pod Cecorą nad Prutem poniósł porażkę. Zmuszony do odwrotu, zginął bohatersko 7 października 1620 roku w stepach nad Dniestrem koło Mohylowa, chcąc „trupem swym zawalić drogę do Rzeczypospolitej”. Jego głowę zawieziono sułtanowi tureckiemu jako trofeum. Żółkiewski, raczej żołnierz niż polityk, był przykładem dobrego obywatela i wielkiego patrioty. Pozostawił pamiętnik będący wzorem staropolskiej prozy – „Początek i progres wojny moskiewskiej”.
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

28 Stycznia 1606 (418 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W rozegranej bitwie nad rzeką Udycz wojska polskie dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego odniosły zwycięstwo nad Tatarami.

5 Lipca 1607 (417 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas rokoszu Zebrzydowskiego miała miejsce bitwa pod Guzowem. Do walki stanęło 10 tysięcy wojsk rokoszan i 12 tysięcy wojsk króla Zygmunta III Wazy. Wojska polskie dowodzone były przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego i wielkiego hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk królewskich.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

22 Czerwca
1768 (256 lat temu)
Podczas konfederacji barskiej krakowianin Marcin Oracewicz w obronie miasta, zabił pułkownika rosyjskiego Bocka. Do tego celu użył broni nabitej guzikiem oderwanym od żupana.
1882 (142 lata temu)
W Lublinie urodziła się podpułkownik Aleksandra Zagórska. Legionistka, organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet. Była matką Orlęcia Lwowskiego Jurka Bitschana.
1897 (127 lat temu)
Urodził się major Henryk Dobrzański w kampanii z września 1939 roku był zastępcą dowódcy 110. pułku ułanów Brygady Kawalerii „Wołkowysk”. Po kapitulacji stolicy pod pseudonimem „Hubal” walczył z Niemcami tworząc Oddział Wydzielony Wojska Polskiego.
1913 (111 lat temu)
Urodził się żołnierz ZWZ-AK, członek Zrzeszenia WiN i adwokat Władysław Siła-Nowicki. W latach 1947-56 więziony przez komunistów, działał w opozycji antykomunistycznej, od 1991 do 1993 roku poseł na Sejm.
1920 (104 lata temu)
Nastąpiło wyodrębnienie kontrwywiadu ze struktur wywiadu Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.
1922 (102 lata temu)
Urodziła się Janina Przysiężniak ps. „Jaga”. łączniczka i sanitariuszka AK. Żona mjr Franciszka Przysiężniaka. W 1945 aresztowana przez UB. Mimo że była w 7 miesiącu ciąży, torturowana w czasie przesłuchania. Została zastrzelona przed własnym domem 30 marca 1945.
1944 (80 lat temu)
Oddział Armii Krajowej „Wybranieccy” pod dowództwem ppor. Mariana Sołtysiaka ps. „Barabasz” zdobył i opróżnił niemieckie magazyny w Chmielniku na Kielecczyźnie.
1982 (42 lata temu)
Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zlikwidowali w Chorzowie 5 -osobową grupę uczniów Policealnego Studium Zawodowego Górnictwa Węglowego, która zajmowała się kolportażem solidarnościowych ulotek.
2004 (20 lat temu)
Zmarła Maria Zofia Łyczko ps. „Szara”, harcmistrzyni, pedagog, sierżant podchorąży Armii Krajowej. W czasie okupacji hitlerowskiej łączniczka, a następnie żołnierz Zgrupowania „Żelbet” ZWZ-AK.
2004 (20 lat temu)
Zmarła harcerka, siostra Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka” Anna Zawadzka, brała udział w Powstaniu Warszawskim.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek