st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”

st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”

Odznaczenia

Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych
Medal
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Urodził się 25 stycznia 1925 roku we wsi Zagroby, pow. Łomża, w rodzinie robotniczej. Od 1943 służył w NSZ. Wiosną 1945 został wcielony do „ludowego” WP, skąd zbiegł po kilku miesiącach i wstąpił do oddziału partyzanckiego NZW ppor. Mariana Kraśniewskiego ps. „Burza”. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko posterunkom MO oraz konfidentom UB. Jesienią 1946 jego oddział został rozformowany. Otrzymał nominację na szefa ochrony osobistej kpt. Zbigniewa Kuleszy ps. „Młot”, komendanta Okręgu Warszawskiego NZW. Był zdecydowanym przeciwnikiem akcji ujawniania się wiosną 1947. 20 maja 1947 brał udział w odprawie kadry podoficerskiej Okręgu w Olszynach, na której zapadła decyzja o prowadzeniu dalszej akcji zbrojnej przeciwko komunistom. Po reorganizacji Okręgu Dz. został komendantem Powiatu „Ciężki” – „Wisła” (obejmującego pow. Ciechanów oraz część pow. Płońsk i Mława). Równocześnie był dowódcą ok. 20-osobowego oddziału partyzanckiego, działającego na podległym mu terenie. Po rozbiciu Komendy Okręgu przez UB w VI 1948, brał udział w reorganizacji struktur konspiracyjnych i wyborze nowego komendanta Okręgu, chor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”. Oddział NZW, którym dowodził, należał do najbardziej czynnych w walkach z komunistami, przeprowadził liczne akcje przeciwko posterunkom MO, funkcjonariuszom UB, odważnie podejmował nierówną walkę z grupami operacyjnymi KBW i UB, odnosząc wiele sukcesów. Po rozbiciu kolejnej komendy Okręgu nadal utrzymał swój oddział partyzancki i podjął próby odbudowy struktur konspiracyjnych NZW, do szczebla komendy Okręgu. Rozszerzył działalność na kilka sąsiednich powiatów (Pułtusk, Nowy Dwór Maz., Wołomin, Mińsk Maz. i Garwolin), współpracując z pozostałymi oddziałami partyzanckimi NZW. Nadal przeprowadzał poważne akcje przeciwko siłom aparatu bezpieczeństwa oraz popleczników władzy komunistycznej. Zdradzony przez agentów UB, poległ 13/14 kwietnia 1951 roku w walce z 300-osobową grupą operacyjną UB i KBW w Szyszkach, pow. Pułtusk. Obecnie spoczywa na cmentarzu na Powązkach.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

25 Stycznia 1925 (99 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”, jeden z ostatnich komendantów z XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

13 Grudnia 1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Patrol st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego trafił na oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którym stoczył walkę. Poległo dwóch żołnierzy NZW: kpr. NN ps. „Kruk” i strz. NN ps. „Lis”. Stracono karabin maszynowy MG-42 oraz część zaopatrzenia.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

15 Lipca
1410 (614 lat temu)
Odbyła się jedna z największych bitew średniowiecza. Bitwa pod Grunwaldem, wojska polsko-litewskie dowodzone przez króla Władysława Jagiełłę pokonały oddziały Zakonu Krzyżackiego.
1469 (555 lat temu)
Miała miejsce tak zwana „wojna o krowę”- zbrojne starcie między mieszkańcami Świdwina i Białogardu. Przyczyną konfliktu było przekazanie krowy na zimę jednemu z mieszkańców Białogrodu. Jednak gdy właściciel wrócił po swoją własność, spotkał się z odmową. Nocą kilka dni później, mieszkaniec Świdwina wraz z kolegami zabrał swoją krowę. Mieszkaniec Białogrodu postanowił ją odbić i tak się zapędził, że ukradł całe stado. Tak rozpoczął się konflikt między Świdwinem, a Białogrodem - białogardzianie, zaatakowali świdwinian. Według relacji w bitwie zginęło 300 mieszkańców Białogardu, a 100 trafiło do świdwińskiej niewoli. Finalnie bitwę wygrali mieszkańcy Świdwina, czego symbolem była zdobyta flaga, która wisiała 200 lat na kościelnej wieży.
1861 (163 lata temu)
Zmarł członek Rady Administracyjnej w Królestwie Polskim i prezes Rządu Narodowego podczas powstania listopadowego książę Adam Jerzy Czartoryski. Podczas emigracji dowodził obozem Hotelu Lambert.
1876 (148 lat temu)
Zmarł komediopisarz i poeta Aleksander Fredro.
1883 (141 lat temu)
Urodził się gen. bryg. Wacław Przeździecki. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej We wrześniu 1939 roku dowodził obroną Grodna przed Armią Czerwoną. Więziony przez NKWD.
1900 (124 lata temu)
W Jelcu urodził się Antoni Cejzik. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku walcząc w 13 pułku piechoty, poległ w okolicach Zaborowa 12.IX.1939r. Przed wojną zawodnik Polonii Warszawa, lekkoatleta, dwukrotny olimpijczyk. Dwadzieścia trzy razy ustanawiał rekordy Polski w sztafetach, trójskoku, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, pięcioboju i dziesięcioboju.
1908 (116 lat temu)
W Poznaniu urodził się Henryk Zygalski - matematyk Uniwersytetu Poznańskiego, kryptolog, pracownik kontrwywiadu wojskowego oraz Biura Szyfrów Sztabu Generalnego. Henryk Zygalski był wynalazcą techniki arkuszy perforowanych zwanych „płachtami Zygalskiego”. Wraz z Marianem Rejewskim i Jerzym Różyckim złamał szyfr niemieckiej maszyny „Enigma”, co przyczyniło się do szybszego zakończenia II wojny światowej.
1910 (114 lat temu)
Ignacy Jana Paderewski wygłosił przemówienie pod odsłoniętym pomnikiem grunwaldzkim w 500 rocznicę zwycięskiej bitwy. Był to debiut Paderewskiego jako polityka. Podczas wojny światowej Paderewski wsparł politykę Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego.
1941 (83 lata temu)
W ramach akcji Intelligenztzaktion Schlesien aresztowany został przez Niemców Kazimierz Kierzkowski, major piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, działacz polityczny i społeczny, szef Biura Propagandy i Informacji Związku Walki Zbrojnej Kraków - Górny Śląsk, założyciel Organizacji Orła Białego.
1943 (81 lat temu)
W Sielcach nad Oką w ZSRR odbyło się uroczyste zaprzysiężenie żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im Tadeusza Kościuszki. Przysięga została poprzedzona mszą świętą dla żołnierzy i przybyłej delegacji, którą odprawił ksiądz major Wilhelm Franciszek Kubsz.
1948 (76 lat temu)
Został zamordowany przez komunistów w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie Bolesław Budelewski ps. „Pług”. Podczas wojny żołnierz AK Ostrołęka, po jej zakończeniu dowodził kompanią terenową podległą Komendzie Powiatu Ostrołęka NZW.
2023 (rok temu)
W wieku 97 lat zmarła Krystyna Kunowska-Prędecka ps. „Krysia”. Podczas Powstania Warszawskiego sanitariuszka batalionu szturmowego „Odwet”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek