Ryszard Kukliński ps. „Jack Strong”

Ryszard Kukliński ps. „Jack Strong”

Odznaczenia

Order Odrodzenia Polski
Order Odrodzenia Polski
Urodził się w Warszawie 13 czerwca 1930 roku. Wychowywał się i dorastał w rodzinie robotniczej, silnie związanej z tradycją Polskiej Partii Socjalistycznej. Ojciec Ryszarda, Stanisław, był podczas II wojny światowej członkiem konspiracyjnej organizacji niepodległościowej „Miecz i Pług” i poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Postawa rodzica, jak się później okazało, w dużej mierze uformowała charakter syna. Karierę w armii Kukliński rozpoczął w 1947 roku, wstępując w szeregi Oficerskiej Szkoły Piechoty we Wrocławiu. W związku z ujawnieniem jego powiązań z „Mieczem i Pługiem” został zdegradowany. Wkrótce jednak zaczął odzyskiwać zaufanie swych przełożonych, co wiązało się ze stopniowym awansem. W 1963 roku zaczął pracować w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, gdzie dosłużył stanowiska szefa zarządu operacyjnego i kierownika oddziału planowania strategiczno-obronnego. W 1968 roku Ryszard Kukliński jako oficer sztabowy brał udział w opracowywaniu planów inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ten epizod z jego życiorysu oraz brutalna pacyfikacja wystąpień robotniczych na Wybrzeżu przez wojsko, którą obserwował w grudniu 1970 roku, miały wpłynąć na jego decyzję o nawiązaniu współpracy z CIA. W latach 70. XX wieku polski pułkownik sukcesywnie przekazywał Amerykanom plany strategiczne ZSRR i całego Układu Warszawskiego, w tym również schematy ataku na kraje Paktu Północnoatlantyckiego. Administracja Białego Domu w Waszyngtonie została uprzedzona przez Kuklińskiego również o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W nocy z 7 na 8 listopada 1981 roku obawiający się dekonspiracji agent został wraz z żoną i dwoma synami potajemnie ewakuowany z kraju i przez Berlin Zachodni przedostał się do Stanów Zjednoczonych. Po ucieczce sąd wojskowy w Warszawie skazał go na karę śmierci i zdegradował. Wyrok wydany na Kuklińskiego został dopiero uchylony w 1995 roku decyzją Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. W tym samym roku wszczęto ponowne śledztwo w sprawie pułkownika, które zostało umorzone w 1997 roku przez Naczelną Prokuraturę Wojskową. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Kukliński mianowany został ekspertem Departamentu Obrony i Departamentu Stanu oraz otrzymał stopień pułkownika armii amerykańskiej. Zmarł 11 lutego 2004 roku na udar mózgu w Tampie na Florydzie. Ceremonia żałobna odbyła się na amerykańskim cmentarzu narodowym Arlington, a urnę z prochami pułkownika przywiózł do Polski prof. Józef Szaniawski. Ryszard Kukliński pochowany został przy Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach.
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

13 Czerwca 1930 (94 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się oficer Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego Ryszard Kukliński. Przekazywał on tajne informacje do CIA o Układzie Warszawskim oraz planie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

7 Listopada 1981 (43 lata temu)

Został ewakuowany z Polski wraz z całą rodziną pułkownik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, agent CIA Ryszard Kukliński. Głównymi przyczynami ewakuacji Kuklińskiego była praca na rzecz strony amerykańskiej i obawy o zdekonspirowanie przez polskie władze jego działalności.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Lutego
1243 (781 lat temu)
W Lwówku Śląskim odbył się pierwszy w historii ziem polskich turniej rycerski, zorganizowany na polecenie księcia śląskiego Bolesława II Rogatki.
1765 (259 lat temu)
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego gen. Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.
1831 (193 lata temu)
Pod Białołęką doszło do starcia między wojskami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 13 tysięcznym wojskiem polskim dowodził generał Jan Krukowiecki. Natomiast 11 tysiącami Rosjan generał Iwan Szachowski. Polacy wyszli zwycięsko z tej dwudniowej potyczki. Straty wyniosły 800 osób po stronie polskiej, a po rosyjskiej 1100 osób.
1846 (178 lat temu)
Dyktatorem powstania krakowskiego został Jan Tyssowski.
1885 (139 lat temu)
W Rzeszowie urodził się kapitan Juliusz Kaden-Bandrowski. Legionista, pisarz i publicysta.
1943 (81 lat temu)
Specjalny oddział AK „Osa” (Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych) dokonał zamachu na berlińskiej stacji kolejowej. W jego wyniku zginęło 36 osób głównie niemieccy żołnierze i policjanci.
1948 (76 lat temu)
W Stargardzie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali ppor. Antoniego Bieguna ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcę oddziału w Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1953 (71 lat temu)
Został wykonany wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil”. Był dowódcą Kedywu Komendy Głównej AK, bardzo przysłużył się polskiemu podziemiu i Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek