ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”

ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”

Odznaczenia

Order Orła Białego
Order Orła Białego
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari
Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych

Urodził się 26 listopada 1913 r. w Kwilczu k. Międzychodu w Wielkopolsce. W listopadzie 1936 r. rozpoczął służbę w 62. pułku piechoty w Bydgoszczy. We wrześniu 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą. Podczas walk zniszczył sześć niemieckich czołgów. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Awansowany na stopień porucznika z resztkami macierzystego pułku przedarł się do Warszawy. Uczestniczył w obronie stolicy. Po jej kapitulacji uniknął niewoli. Do konspiracji wstąpił już na jesieni 1939 r. W grudniu tego roku przedostał się na Węgry, gdzie przeszedł szkolenie przygotowujące go do działalności podziemnej.

W drodze powrotnej do kraju został zatrzymany przez Niemców w Baligrodzie na Podkarpaciu. Trafił do więzienia w Sanoku, skąd uciekł w maju 1940 r. Od wiosny 1940 r. do kwietnia 1941 pełnił funkcję komendanta obwodu Rzeszów Związku Walki Zbrojnej. Przez kolejne cztery lata był inspektorem rejonowym ZWZ - AK Rzeszów.

Brał udział w akcji „Burza”. W nocy z 7 na 8 października 1944 r. dowodził nieudaną akcją rozbicia więzienia na zamku w Rzeszowie, gdzie NKWD więziło ok. 300 żołnierzy AK. W marcu 1945 r. przeszedł do kadrowej organizacji wojskowej „NIE”, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Od września do grudnia 1945 kierował okręgiem krakowskim, a później obszarem południowym Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Po aresztowaniach kolejnych trzech Zarządów Głównych WiN, Ciepliński w styczniu 1947 r. stanął na czele IV ZG WiN. 28 listopada 1947 r. został aresztowany. W więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na warszawskim Mokotowie przez trzy lata, do listopada 1950 r., poddawany był okrutnemu śledztwu. 14 października 1950 r. Cieplińskiego wraz z sześcioma innymi członkami IV ZG WiN Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał na karę śmierci. 1 marca 1951 r. Łukasz Ciepliński i sześciu innych członków IV ZG WiN zostało rozstrzelanych na terenie więzienia mokotowskiego. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

26 Listopada 1913 (110 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się podpułkownik Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, był komendantem Obwodu ZWZ Rzeszów. W styczniu 1947 roku stanął na czele IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W tym samym roku w listopadzie aresztowany i skazany przez komunistów na karą śmierci przez rozstrzelanie, wyrok wykonano 1 marca 1951r.

8 Października 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pododdział Armii Krajowej pod dowództwem podpułkownika Łukasza Cieplińskiego przeprowadził próbę odbicia 400 Akowców uwięzionych przez NKWD w rzeszowskim zamku. Niestety akcja ta nie zakończyła się powodzeniem.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

5 Czerwca
1943 (80 lat temu)
Gestapo w kościele św. Aleksandra w Warszawie aresztowało kilkudziesięciu żołnierzy AK oddziału „Osa-Kosa” należącego do Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych. Akcję przeprowadzono podczas ślubu jednego z żołnierzy tego oddziału.
1944 (79 lat temu)
W niemieckim obozie zagłady Auschwitz, w wieku 36 lat, zmarł z wycieńczenia Bronisław Czech najwszechstronniejszy polski narciarz okresu międzywojennego, trzykrotny olimpijczyk, taternik, ratownik górski, instruktor narciarski, pilot i instruktor szybowcowy.
1944 (79 lat temu)
Oddział Armii Krajowej pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary” w nocy z 5 na 6 czerwca uwolnił z niemieckiego więzienia w Końskim ponad 60 osób.
1944 (79 lat temu)
Zmarł bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego pułkownik Józef Beck, w latach 1932-39 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.
1949 (74 lata temu)
Popełniła samobójstwo kapitan AK Emilia Malessa ps. „Marcysia”. W latach 1940-45 kierowała wydziałem łączności zagranicznej Oddziału V KG ZWZ-AK.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek