Powstanie listopadowe - Dziennik Historii

24 Lutego 1765 (259 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego gen. Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.

14 Marca 1771 (253 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się, dyktator powstania listopadowego i naczelny wódz polskich wojsk, generał Józef Chłopicki.

8 Lutego 1787 (237 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się naczelny wódz w powstaniu listopadowym generał Jan Zygmunt Skrzynecki.

10 Września 1797 (227 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Piotr Wysocki, przywódca spisku w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, który zapoczątkował wybuch Powstania Listopadowego.

2 Lutego 1813 (211 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Husowie uczestnik powstania listopadowego Marceli Jawornicki. Za uczestnictwo w narodowym zrywie niepodległościowym został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

29 Listopada 1830 (194 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W nocy z 29 na 30 listopada wybuchło w Warszawie Powstanie Listopadowe.

3 Grudnia 1830 (194 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.

5 Grudnia 1830 (194 lata temu)

W powstaniu listopadowym gen. Józef Chłopicki ogłosił objęcie władzy dyktatorskiej.

13 Grudnia 1830 (194 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Powstanie listopadowe zostało uznane przez Sejm Królestwa Polskiego za powstanie narodowe.

29 Grudnia 1830 (194 lata temu)

W czasie powstania listopadowego, z inicjatywy dyktatora powstania Józefa Chłopickiego (zdjęcie) utworzono Komisję Rozpoznawczą, której celem było rozpatrywanie spraw osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Na jej czele stanął hrabia Michał Aleksander Potocki.

17 Stycznia 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Z funkcji dyktatora powstania listopadowego zrezygnował generał Józef Chłopicki.

25 Stycznia 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego Sejm uchwalił detronizację cara Mikołaja I Romanowa jako króla Polski.

5 Lutego 1831 (193 lata temu)

Armia rosyjska pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza wkroczyła na teren Królestwa Polskiego. Jej celem było stłumienie trwającego powstania listopadowego.

14 Lutego 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Polskie oddziały generała Józefa Dwernickiego pokonały w bitwie pod Stoczkiem rosyjską dywizję dowodzoną przez generała Fiodora Geismara.

17 Lutego 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W trakcie trwania powstania listopadowego doszło do bitw pod Kałuszynem i Dobrem, zakończyły się zwycięstwem Polaków nad siłami rosyjskimi.

19 Lutego 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego odbyła się bitwa pod Nową Wsią. Oddziały Polskie pod dowództwem generała dywizji Józefa Dwernickiego starły się z kawalerią rosyjską, na czele z generałem lejtnantem Cyprianem von Kreutz. Nieprzyjaciel został rozbity, tracąc około 200 ludzi. Zdobyto trzy działa oraz wzięto do niewoli czterdziestu jeden wrogów.

25 Lutego 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyła się bitwa o Olszynkę Grochowską (Bitwa pod Grochowem). Zwycięstwo Polaków uniemożliwiło wojskom rosyjskim szybkie zajęcie Warszawy. Podczas bitwy zginął dowódca 2. Dywizji Piechoty generał Franciszek Żymirski.

26 Lutego 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Mianowano generała Jana Skrzyneckiego naczelnym wodzem wojsk polskich w powstaniu listopadowym.

2 Marca 1831 (193 lata temu)

W czasie powstania listopadowego rozegrała się bitwa pod Puławami. Piechota polska dowodzona przez porucznika Adama Polewakę i podporucznika Apolinarego Nykę wraz z batalionem strzelców pułkownika Juliusza Małachowskiego zwyciężyły wojska rosyjskie. Wrogowie stracili około 100 żołnierzy i kilkadziesiąt koni.

3 Marca 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego, wojska powstańcze pod wodzą gen. Józefa Dwernickiego stoczyły zwycięską bitwę z wojskami Imperium Rosyjskiego pod Kurowem.

31 Marca 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie trwania powstania listopadowego Polskie wojska odniosły zwycięstwa podczas bitwy pod Wawrem i Dębem Wielkim.

2 Kwietnia 1831 (193 lata temu)

W czasie powstania listopadowego straż polska i korpus jazdy generała Tomasza Łubieńskiego starły się w drugiej bitwie pod Kałuszynem. Decydująca o zwycięstwie Polaków w tej bitwie była szarża Ułanów z 2 korpusu pod dowództwem Władysława Zamoyskiego.

11 Kwietnia 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego pod Poryckiem (obecnie Ukraina) 22 szwadrony żołnierzy polskich pod dowództwem Józefa Dwernickiego pokonały rosyjski pułk dragonów dowodzony przez Fiodora Rydygiera.

21 Kwietnia 1831 (193 lata temu)

W czasie powstania listopadowego wojska polskie stoczyły pod Sokołowem Podlaskim bitwę z wojskami rosyjskimi. Szwadron kawalerii polskiej 1 pułku Ułanów dowodzony przez majora Sulejowskiego pokonał oddział rosyjskich strzelców konnych.

26 Kwietnia 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego odbyła się bitwa pod Mińskiem Mazowieckim. Wojska polskie pod dowództwem generała Antoniego Giełguda starły się z 1. Korpusem Rosyjskim generała Piotra Pahlena. Bitwa zakończyła się wycofaniem wojsk powstańczych w stronę miejscowości Stojadła. W walkach poległo około 300 osób po obu stronach.

9 Maja 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego pod Firlejem w województwie lubelskim miała miejsce bitwa powstańców dowodzonych przez generała Wojciecha Chrzanowskiego (grafika) z rosyjskim korpusem generała Kreutza. W zwycięskiej dla Polaków bitwie Rosjanie stracili ogółem niemal 1/3 sił.

13 Maja 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego miała miejsce bitwa pod Jędrzejowem. Wojska polskie dowodzone przez generała brygady Jana Nepomucena Umińskiego pokonały wojska rosyjskie, na czele których stał feldmarszałek Iwan Dybicz. Liczące 11 tysięcy żołnierzy wojska polskie odniosły zwycięstwo nad 24 tysięcznymi oddziałami rosyjskim. W bitwie poległo 300 Polaków i 1300 Rosjan.

14 Maja 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Pod Daszowem podczas największego starcia powstania listopadowego na terenie Ukrainy, liczący 2200 żołnierzy oddział pod dowództwem generała Benedykta Kołyszki poniósł klęskę w walce oddziałem kawalerii pod dowództwem generała Longina Rotha.

17 Maja 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego, miało miejsce zwycięstwo powstańców pod dowództwem gen. Tomasza Łubieńskiego w bitwie pod Nurem.

22 Maja 1831 (193 lata temu)

W czasie powstania listopadowego wojska polskie pod dowództwem generała Tomasza Łubieńskiego spotkały się w zbrojnym starciu pod Nurem z wojskami rosyjskimi gen. Karla Tolla. Po ciężkiej bitwie rosyjski opór został przełamany.

26 Maja 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Polskie wojska doznały klęski w bitwie pod Ostrołęką, w czasie powstania listopadowego, zginęło około 6,5 tysiąca żołnierzy.

29 Maja 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego miała miejsce bitwa pod Rajgrodem. Wojska powstańcze pod dowództwem generała Antoniego Giełguda pokonały wojska rosyjskie feldmarszałka Fabiana Gottlieba von der Osten-Sackena.

10 Lipca 1831 (193 lata temu)

Podczas powstania listopadowego miała miejsce trzecia bitwa pod Kałuszynem w trakcie której wojska powstańcze dowodzone przez generała dywizji Wojciecha Chrzanowskiego pobiły tylną straż rosyjską pod dowództwem generała Jewgienija Gołowina.

14 Lipca 1831 (193 lata temu)

W czasie powstania listopadowego miała miejsce druga bitwa pod Mińskiem Mazowieckim. Dowodzone przez generała Wojciecha Chrzanowskiego wojska powstańcze pokonały wojska rosyjskie generała Jewgienija Gołowina.

3 Sierpnia 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego pod Kołem odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa. Starły się 1 Brygada 2 Dywizji Dragonów rosyjskich pod dowództwem generała majora Josipa Anrepa z polskim 3,4 i 5 Pułkiem Ułanów oraz 2, 4, 8 i 9 Pułkiem Piechoty. Łącznie 550 szabel i 400 bagnetów wspartych również oddziałem Kosynierów pod dowództwem generała brygady Zygmunta Stryjeńskiego.

12 Sierpnia 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Gubernator wojskowy Warszawy Henryk Dembiński został mianowany przywódcą powstania listopadowego.

6 Września 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas obrony Woli przed wojskami rosyjskimi zginął generał Józef Sowiński.

21 Października 1831 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Upadek Twierdzy Zamojskiej, data ta uważana jest również za zakończenie powstania listopadowego.

4 Sierpnia 1850 (174 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł generał Ignacy Prądzyński, pełnił funkcję szefa sztabu armii polskiej podczas powstania listopadowego.

30 Września 1854 (170 lat temu)

Zmarł generał Józef Chłopicki, uczestnik wojen napoleońskich, wódz naczelny wojsk polskich i dyktator w czasie Powstania Listopadowego.

12 Stycznia 1860 (164 lata temu)

Zmarł naczelny wódz w powstaniu listopadowym oraz uczestnik wojen napoleońskich generał Jan Zygmunt Skrzynecki.

21 Czerwca 1866 (158 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł jeden z dowódców w czasie Powstania Listopadowego generał Piotr Szembek.

29 Marca 1870 (154 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Klimontowie zmarł gen. Ignacy Hilary Ledóchowski. Brał udział w napoleońskiej inwazji na Rosję 1812r. Podczas powstania listopadowego jako komendant Arsenału otworzył jego bramy ludowi warszawskiemu. Był komendantem Twierdzy Modlin, która skapitulowała 9 października 1831r., jako przedostatni punkt oporu powstańczego. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lutego
1766 (258 lat temu)
Zmarł król Polski w latach 1704-1709 Stanisław Leszczyński.
1919 (105 lat temu)
W Rząśniku urodził się Jan Kmiołek ps. „Wir”, żołnierz Armii Krajowej i podziemia antykomunistycznego w szeregach WiN i NZW. W latach 1946–1951 dowodził zorganizowanym przez siebie oddziałem podziemia niepodległościowego działającym w rejonie Nasielska, Pułtuska i Wyszkowa.
1923 (101 lat temu)
W Warszawie urodził się Zdzisław Życieński ps. „Zadora” „Wojciech Skrzetuski”, „Krzysztof”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, pracownik wywiadu i kontrwywiadu NSZ.
1929 (95 lat temu)
Urodziła się Anna Stupnicka-Bando ps. „Anka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.
1929 (95 lat temu)
Urodziła się w Warszawie Hanna Stadnik ps. „Hanka”. Działalność w konspiracji rozpoczęła w 1942 roku, przenosiła „Biuletyn Informacyjny”, meldunki i broń. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka w kompanii ppor. Witolda Janiszewskiego ps. „Withal”.
1943 (81 lat temu)
Patrol bojowy Armii Krajowej pod pod dowództwem podporucznika Jerzego Wiszniowskiego ps. „Wisz” dokonał napadu na niemiecki pociąg wojskowy stojący na stacji na podwarszawskim Grochowie. Żołnierze skradli ckm, dwie taśmy amunicji, działko przeciwpancerne oraz 20 pocisków do niego.
1944 (80 lat temu)
W Warszawie Niemcy aresztowali podczas rozklejania antyniemieckiego plakatu 16 letnią Teresę Bogusławską ps. „Tereska”, członkinię 6 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Bogusławska zajmowała się też szyciem powstańczych mundurów i opasek.
1945 (79 lat temu)
W niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł Stefan Wincenty Frelichowski ksiądz katolicki, podharcmistrz, opiekun chorych, przyjaciel dzieci i młodzieży, organizator prasy kościelnej i działacz misyjny, kapelan Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen i Dachau, błogosławiony męczennik, patron harcerzy polskich.
1946 (78 lat temu)
Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” (zdjęcie), na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.
1949 (75 lat temu)
Grupa żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dowodzona przez Zbigniewa Zarębskiego ps. „Kanciarz” napadła na kasę Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Tyszowcach w województwie lubelskim. Udało się zdobyć gotówkę w kwocie dwa i pół miliona złotych, podczas akcji ranny został milicjant Wawrzyniec Hałasa.
1960 (64 lata temu)
W wieku 86 lat zmarł generał Bolesław Szarecki lekarz wojskowy, weteran pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920, uczestnik walk pod Monte Monte Cassino, szef służby zdrowia Armii Polskiej generała Władysława Andersa w Związku Radzieckim.
1988 (36 lat temu)
Zmarł aktor, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego Mieczysław Milecki właść. Loretz.
1993 (31 lat temu)
W Rzeszowie w wieku 82 lat zmarł Wacław Kopisto oficer Wojska Polskiego II RP, członek Armii Krajowej, Cichociemny.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek