Powstanie listopadowe - Dziennik Historii

24 Lutego 1765 (258 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego gen. Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.

14 Marca 1771 (252 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się, dyktator powstania listopadowego i naczelny wódz polskich wojsk, generał Józef Chłopicki.

8 Lutego 1787 (236 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się naczelny wódz w powstaniu listopadowym generał Jan Zygmunt Skrzynecki.

10 Września 1797 (226 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Piotr Wysocki, przywódca spisku w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, który zapoczątkował wybuch Powstania Listopadowego.

2 Lutego 1813 (210 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Husowie uczestnik powstania listopadowego Marceli Jawornicki. Za uczestnictwo w narodowym zrywie niepodległościowym został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

29 Listopada 1830 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W nocy z 29 na 30 listopada wybuchło w Warszawie Powstanie Listopadowe.

3 Grudnia 1830 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.

5 Grudnia 1830 (193 lata temu)

W powstaniu listopadowym gen. Józef Chłopicki ogłosił objęcie władzy dyktatorskiej.

13 Grudnia 1830 (193 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Powstanie listopadowe zostało uznane przez Sejm Królestwa Polskiego za powstanie narodowe.

29 Grudnia 1830 (193 lata temu)

W czasie powstania listopadowego, z inicjatywy dyktatora powstania Józefa Chłopickiego (zdjęcie) utworzono Komisję Rozpoznawczą, której celem było rozpatrywanie spraw osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Na jej czele stanął hrabia Michał Aleksander Potocki.

17 Stycznia 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Z funkcji dyktatora powstania listopadowego zrezygnował generał Józef Chłopicki.

25 Stycznia 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego Sejm uchwalił detronizację cara Mikołaja I Romanowa jako króla Polski.

5 Lutego 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Armia rosyjska pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza wkroczyła na teren Królestwa Polskiego. Jej celem było stłumienie trwającego powstania listopadowego.

14 Lutego 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Polskie oddziały generała Józefa Dwernickiego pokonały w bitwie pod Stoczkiem rosyjską dywizję dowodzoną przez generała Fiodora Geismara.

17 Lutego 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W trakcie trwania powstania listopadowego doszło do bitw pod Kałuszynem i Dobrem, zakończyły się zwycięstwem Polaków nad siłami rosyjskimi.

19 Lutego 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego odbyła się bitwa pod Nową Wsią. Oddziały Polskie pod dowództwem generała dywizji Józefa Dwernickiego starły się z kawalerią rosyjską, na czele z generałem lejtnantem Cyprianem von Kreutz. Nieprzyjaciel został rozbity, tracąc około 200 ludzi. Zdobyto trzy działa oraz wzięto do niewoli czterdziestu jeden wrogów.

25 Lutego 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyła się bitwa o Olszynkę Grochowską (Bitwa pod Grochowem). Zwycięstwo Polaków uniemożliwiło wojskom rosyjskim szybkie zajęcie Warszawy. Podczas bitwy zginął dowódca 2. Dywizji Piechoty generał Franciszek Żymirski.

26 Lutego 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Mianowano generała Jana Skrzyneckiego naczelnym wodzem wojsk polskich w powstaniu listopadowym.

2 Marca 1831 (192 lata temu)

W czasie powstania listopadowego rozegrała się bitwa pod Puławami. Piechota polska dowodzona przez porucznika Adama Polewakę i podporucznika Apolinarego Nykę wraz z batalionem strzelców pułkownika Juliusza Małachowskiego zwyciężyły wojska rosyjskie. Wrogowie stracili około 100 żołnierzy i kilkadziesiąt koni.

3 Marca 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego, wojska powstańcze pod wodzą gen. Józefa Dwernickiego stoczyły zwycięską bitwę z wojskami Imperium Rosyjskiego pod Kurowem.

31 Marca 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie trwania powstania listopadowego Polskie wojska odniosły zwycięstwa podczas bitwy pod Wawrem i Dębem Wielkim.

2 Kwietnia 1831 (192 lata temu)

W czasie powstania listopadowego straż polska i korpus jazdy generała Tomasza Łubieńskiego starły się w drugiej bitwie pod Kałuszynem. Decydująca o zwycięstwie Polaków w tej bitwie była szarża Ułanów z 2 korpusu pod dowództwem Władysława Zamoyskiego.

11 Kwietnia 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego pod Poryckiem (obecnie Ukraina) 22 szwadrony żołnierzy polskich pod dowództwem Józefa Dwernickiego pokonały rosyjski pułk dragonów dowodzony przez Fiodora Rydygiera.

21 Kwietnia 1831 (192 lata temu)

W czasie powstania listopadowego wojska polskie stoczyły pod Sokołowem Podlaskim bitwę z wojskami rosyjskimi. Szwadron kawalerii polskiej 1 pułku Ułanów dowodzony przez majora Sulejowskiego pokonał oddział rosyjskich strzelców konnych.

26 Kwietnia 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego odbyła się bitwa pod Mińskiem Mazowieckim. Wojska polskie pod dowództwem generała Antoniego Giełguda starły się z 1. Korpusem Rosyjskim generała Piotra Pahlena. Bitwa zakończyła się wycofaniem wojsk powstańczych w stronę miejscowości Stojadła. W walkach poległo około 300 osób po obu stronach.

9 Maja 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego pod Firlejem w województwie lubelskim miała miejsce bitwa powstańców dowodzonych przez generała Wojciecha Chrzanowskiego (grafika) z rosyjskim korpusem generała Kreutza. W zwycięskiej dla Polaków bitwie Rosjanie stracili ogółem niemal 1/3 sił.

13 Maja 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego miała miejsce bitwa pod Jędrzejowem. Wojska polskie dowodzone przez generała brygady Jana Nepomucena Umińskiego pokonały wojska rosyjskie, na czele których stał feldmarszałek Iwan Dybicz. Liczące 11 tysięcy żołnierzy wojska polskie odniosły zwycięstwo nad 24 tysięcznymi oddziałami rosyjskim. W bitwie poległo 300 Polaków i 1300 Rosjan.

14 Maja 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Pod Daszowem podczas największego starcia powstania listopadowego na terenie Ukrainy, liczący 2200 żołnierzy oddział pod dowództwem generała Benedykta Kołyszki poniósł klęskę w walce oddziałem kawalerii pod dowództwem generała Longina Rotha.

17 Maja 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego, miało miejsce zwycięstwo powstańców pod dowództwem gen. Tomasza Łubieńskiego w bitwie pod Nurem.

22 Maja 1831 (192 lata temu)

W czasie powstania listopadowego wojska polskie pod dowództwem generała Tomasza Łubieńskiego spotkały się w zbrojnym starciu pod Nurem z wojskami rosyjskimi gen. Karla Tolla. Po ciężkiej bitwie rosyjski opór został przełamany.

26 Maja 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Polskie wojska doznały klęski w bitwie pod Ostrołęką, w czasie powstania listopadowego, zginęło około 6,5 tysiąca żołnierzy.

29 Maja 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego miała miejsce bitwa pod Rajgrodem. Wojska powstańcze pod dowództwem generała Antoniego Giełguda pokonały wojska rosyjskie feldmarszałka Fabiana Gottlieba von der Osten-Sackena.

14 Lipca 1831 (192 lata temu)

W czasie powstania listopadowego miała miejsce druga bitwa pod Mińskiem Mazowieckim. Dowodzone przez generała Wojciecha Chrzanowskiego wojska powstańcze pokonały wojska rosyjskie generała Jewgienija Gołowina.

3 Sierpnia 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego pod Kołem odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa. Starły się 1 Brygada 2 Dywizji Dragonów rosyjskich pod dowództwem generała majora Josipa Anrepa z polskim 3,4 i 5 Pułkiem Ułanów oraz 2, 4, 8 i 9 Pułkiem Piechoty. Łącznie 550 szabel i 400 bagnetów wspartych również oddziałem Kosynierów pod dowództwem generała brygady Zygmunta Stryjeńskiego.

12 Sierpnia 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Gubernator wojskowy Warszawy Henryk Dembiński został mianowany przywódcą powstania listopadowego.

6 Września 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas obrony Woli przed wojskami rosyjskimi zginął generał Józef Sowiński.

21 Października 1831 (192 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Upadek Twierdzy Zamojskiej, data ta uważana jest również za zakończenie powstania listopadowego.

4 Sierpnia 1850 (173 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł generał Ignacy Prądzyński, pełnił funkcję szefa sztabu armii polskiej podczas powstania listopadowego.

30 Września 1854 (169 lat temu)

Zmarł generał Józef Chłopicki, uczestnik wojen napoleońskich, wódz naczelny wojsk polskich i dyktator w czasie Powstania Listopadowego.

12 Stycznia 1860 (163 lata temu)

Zmarł naczelny wódz w powstaniu listopadowym oraz uczestnik wojen napoleońskich generał Jan Zygmunt Skrzynecki.

21 Czerwca 1866 (157 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł jeden z dowódców w czasie Powstania Listopadowego generał Piotr Szembek.

29 Marca 1870 (153 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Klimontowie zmarł gen. Ignacy Hilary Ledóchowski. Brał udział w napoleońskiej inwazji na Rosję 1812r. Podczas powstania listopadowego jako komendant Arsenału otworzył jego bramy ludowi warszawskiemu. Był komendantem Twierdzy Modlin, która skapitulowała 9 października 1831r., jako przedostatni punkt oporu powstańczego. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

5 Czerwca
1943 (80 lat temu)
Gestapo w kościele św. Aleksandra w Warszawie aresztowało kilkudziesięciu żołnierzy AK oddziału „Osa-Kosa” należącego do Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych. Akcję przeprowadzono podczas ślubu jednego z żołnierzy tego oddziału.
1944 (79 lat temu)
W niemieckim obozie zagłady Auschwitz, w wieku 36 lat, zmarł z wycieńczenia Bronisław Czech najwszechstronniejszy polski narciarz okresu międzywojennego, trzykrotny olimpijczyk, taternik, ratownik górski, instruktor narciarski, pilot i instruktor szybowcowy.
1944 (79 lat temu)
Oddział Armii Krajowej pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary” w nocy z 5 na 6 czerwca uwolnił z niemieckiego więzienia w Końskim ponad 60 osób.
1944 (79 lat temu)
Zmarł bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego pułkownik Józef Beck, w latach 1932-39 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.
1949 (74 lata temu)
Popełniła samobójstwo kapitan AK Emilia Malessa ps. „Marcysia”. W latach 1940-45 kierowała wydziałem łączności zagranicznej Oddziału V KG ZWZ-AK.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek