Obrońca Lwowa - Dziennik Historii

1 Listopada 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęły się, trwające blisko trzy tygodnie, walki polsko-ukraińskie o Lwów i Przemyśl.

5 Listopada 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W walkach pod Kulparkowem zginął 15-letni obrońca Lwowa Wilhelm Haluza. Został odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa.

9 Listopada 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W wyniku odniesionych ran zmarł Józef Matyka, 16-letni obrońca Lwowa.

10 Listopada 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddziały polskie walczące z Ukraińcami we Lwowie opanowały całą zachodnią część miasta.Obszar ten stanowił jedną trzecią powierzchni Lwowa.

19 Listopada 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-ukraińskiej na rozkaz Józefa Piłsudskiego podpułkownik Michał Karaszewicz-Tokarzewski zorganizował odsiecz, w której udział wzięło 140 oficerów Wojska Polskiego i 1228 żołnierzy wyposażonych w 8 dział. Następnego dnia wojska były już we Lwowie.

21 Listopada 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-ukraińskiej po 21 dniach bohaterskiej walki oddziały polskie zdobyły Lwów. Liczące 3089 żołnierzy wojska polskie przypuściły zdecydowany atak na stawiających wielki opór Ukraińców w liczbie 3300 żołnierzy.

22 Listopada 1918 (106 lat temu)

Wojska ukraińskie zostały wyparte ze Lwowa.

10 Stycznia 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-ukraińskiej do okrążonego przez wojska ukraińskie Lwowa wkroczyły oddziały Legii Akademickiej 36 Pułku Piechoty, które przerwały ukraińskie oblężenie.

14 Stycznia 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł 13-letni obrońca Lwowa Antoś Petrykiewicz. Jako najmłodszy w historii, został pośmiertnie oznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

22 Maja 1919 (105 lat temu)

Zakończyły się polsko - ukraińskie walki o Lwów. Konflikt był częścią wojny polsko - ukraińskiej i trwał od listopada 1918 roku. W nocy z 22 na 23 listopada ukraińska Armia Halicka wycofała się ze Lwowa, równocześnie zaczynając jego oblężenie. Dopiero ofensywa Wojska Polskiego zmusiła Ukraińców do poddania się.

19 Lipca 1935 (89 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na Cmentarzu Obrońców Lwowa odbył się pogrzeb brygadiera Czesława Mączyńskiego, komendanta obrony Lwowa, komendanta Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej, posła na Sejm, Kawalera Srebrnego Orderu Virtuti Militari.

25 Sierpnia 1971 (53 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Władze radzieckie podjęły decyzję o likwidacji Cmentarza Orląt Lwowskich.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek