mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Odznaczenia

Medal Niepodległości
Medal Niepodległości
Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Medal
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Urodził się 24 września 1918 roku w Tarnobrzegu. W kampanii wrześniowej walczy jako ochotnik, by wkrótce przedostać się przez granicę węgierską. Tutaj internowany ucieka z obozu i przedostaje się do Francji, gdzie wstępuje do tworzącego się wojska polskiego, służąc w 4 pułku Strzelców Pieszych, 2 Dywizji Strzelców Pieszych.

We Francji kończy Szkołę Podchorążych Piechoty. Po wojnie francusko-niemieckiej przeniesiony zostaje do Wielkiej Brytanii, wstępując do 1 Brygady Spadochronowej. Dzięki wcześniej nabytym zdolnościom i cechom charakteru, trafia do elitarnej grupy 316 „cichociemnych” obierając sobie pseudonim „Zapora”. W nocy z 16 na 17 września 1943 roku zostaje zrzucony do Polski. Skierowany zostaje do Okręgu AK, gdzie w ramach Kedywu obejmuje dowództwo oddziału partyzanckiego w Inspektoracie Zamość. W lutym 1944 roku zostaje szefem Kedywu Inspektoratu Rejonowego Lublin i Puławy. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na Lubelszczyznę pozostaje w konspiracji, podejmując walkę z nowym okupantem. W maju 1945 roku oddział „Zapory” liczył ok.350 osób. 1 czerwca 1945 roku zostaje rozkazem Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj awansowany na stopień majora, po czym rozpoczyna współpracę z WiN, podporządkowując się dowództwu tej organizacji. Podejmuje następnie decyzję o wyjeździe na Zachód, przekazując dowództwo kpt. Zdzisławowi Brońskiemu ps. „Uskok”. 14 września 1947 r. wyjeżdża z Puław do Warszawy, a stamtąd do Katowic i Nysy. W Nysie zostaje aresztowany wraz z siedmioma podkomendnymi, prawdopodobnie w wyniku zdrady. Wszyscy zostają osadzeni w centralnym więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na warszawskim Mokotowie. Na niejawnej rozprawie w dniach 3-15 września 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł siedmiokrotnie karę śmierci dla „Zapory” i parokrotną dla jego podkomendnych. Przeszedł wyjątkowo okrutne śledztwo, w którym oprawcy ubeccy wybili mu zęby, połamali ręce i żebra, złamali nos i zerwali paznokcie. 7 marca 1949 roku „Zapora” wraz z swoimi sześcioma podkomendnymi zostaje stracony w mokotowskim więzieniu. Miejsce pochówku do dzisiaj jest nieznane. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!”

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

24 Września 1918 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Hieronim Dekutowski, ps. „Zapora”, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK i WiN. Skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci, stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie.

7 Lutego 1945 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W okolicach wsi Chodel w województwie lubelskim oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego zorganizowały obławę na oddział partyzancki Ruchu Oporu Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Dowódca został ranny w nogę, mimo to zdołał razem ze swoimi żołnierzami przedrzeć się przez obławę.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Marca
1863 (160 lat temu)
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Chynowem w województwie mazowieckim. W starciu tym 600 osobowy oddział partyzancki pod dowództwem pułkownika Władysława Kononowicza pokonał po całodziennej walce trzy kolumny wojsk rosyjskich
1897 (126 lat temu)
Urodził się Józef Jungrav. Pułkownik pilot Wojska Polskiego, uczestnik wojny z 1920 roku. W 1940 Szef Oddziału Ogólnego Dowództwa Lotnictwa w Paryżu. W 1944 kierownik katedry lotnictwa w Wyższej Szkole Wojennej. Zamordowany po sfałszowanym procesie wraz pięcioma innymi oficerami 7 sierpnia 1952 w Więzieniu Mokotowskim.
1905 (118 lat temu)
Urodziła się Wanda Chodkowska. Była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Warszawie. Nosiła imię zakonne Anicilla. Chodkowska była sanitariuszką w Armii Krajowej. Służyła w oddziale „Bakcyl”. Poległa już pierwszego dnia powstania warszawskiego w drodze do rannego żołnierza.
1915 (108 lat temu)
Urodził się por. Jan Morawiec ps. „Remisz”, „Błażej”. Był politykiem Stronnictwa Narodowego oraz oficer NOW i NSZ. Po rozwiązaniu AK współtwórca Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich. 3 listopada 1947 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 stycznia 1948 r. przy ul. Rakowieckiej.
1942 (81 lat temu)
Nad kanałem La Manche został zestrzelony polski pilot porucznik Aleksander Wróblewski. Był on absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa, pilotem 111 i 131 Eskadry Myśliwców, a od kwietnia 1941 roku także pilotem Dywizjonu 303.
1943 (80 lat temu)
Z niemieckiego więzienia na Pawiaku w Warszawie wyruszył transport 700 mężczyzn i 400 kobiet do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Lublin (Majdanek). Wśród więźniów był ks. Roman Archutowski (zdjęcie), współpracownik wywiadu podziemia narodowego. Zmarł na tyfus w obozowym szpitalu w kwietniu 1943 roku.
1950 (73 lata temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał na karę śmierci Zygmunta Liberę ps. „Babinicz”, starszego sierżanta Armii Krajowej, podporucznika członka zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wyrok wykonano 28 maja 1950 roku w więzieniu na Zamku w Lublinie.
1977 (46 lat temu)
Została utworzona niepodległościowa i antykomunistyczna organizacja Ruch Obrony Praw Człowiek i Obywatela.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone