ks. Paweł Kontny

ks. Paweł Kontny

Urodził się 29 czerwca 1910 roku w Paprocanach koło Tychów w rodzinie Jakuba i Jadwigi z domu Czardybon. Tam ukończył miejscową szkołę podstawową. Następnie uczył się w gimnazjum w Mikołowie jednocześnie pracując zarobkowo. Studiował w Gnieźnie i Poznaniu, aby 3 czerwca 1939 roku z rąk księdza prymasa, przyjąć święceni kapłańskie. Wyjechał do Kivioli w Estonii gdzie pracował w duszpasterstwie polonijnym. Po wybuchu wojny wrócił do kraju. Przebywał w Łucku a później w rodzinnych Paprocanach. 28 maja 1941 roku został aresztowany przez gestapo pod zarzutem odprawienia mszy w święto Wniebowzięcia o godzinę później niż w dni powszednie a władze niemieckie tego święta nie uznawały. W więzieniu spotkał lędzińskiego proboszcza księdza Jana Klyczkę i po uwolnieniu został jego wikarym. Dał się poznać jako kapłan nie zapominający o modlitwach za opuszczonych, osamotnionych, uwięzionych i potrzebujących pomocy. W Lędzinach zastał go dzień 1 luty 1945 roku. Kilka dni wcześniej do wsi wkroczyli Rosjanie. Nastąpiły kolejne akty dramatu kapłana. Na początku, dzięki znajomości języka rosyjskiego, zdołał uwolnić z sowieckiej niewoli siedemdziesięciu Ślązaków wcielonych przymusowo do armii niemieckiej. Feralnego dnia, po rannych mszach, został poproszony przez dwie dziewczyny o pomoc w sprawie kobiety napastowanej przez Rosjan. Założył biało-czerwoną opaskę na płaszcz i udał się na miejsce zdarzenia. Niestety napotkał na groźby oficera, który wyjął pistolet z kabury. Wkrótce powalono kapłana na ziemię, pobito, zdarto wspomniana opaskę i zastrzelono. Ciało nakazano zakopać w miejscu morderstwa. Trzy dni, po przesunięciu frontu, ekshumowano ciało kapłana, przeniesiono je do klasztoru sióstr boromeuszek, następnie do kościoła św. Klemensa, aby po uroczystościach pogrzebowych, złożyć je w grobie na cmentarzu przy obecnym kościele św. Anny.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

1 Lutego 1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zginął ks. Paweł Kontny. Został zastrzelony przez sowieckiego żołnierza, kiedy w Lędzinach stanął w obronie dwóch dziewcząt, które czerwony bandyta zaatakował, zamierzając zgwałcić.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

21 Kwietnia
1773 (251 lat temu)
Nowogrodzki poseł Tadeusz Reytan, próbując nie dopuścić do zatwierdzenia pierwszego rozbioru Polski położył się w drzwiach wejściowych do sali obrad. W ten sposób chciał uniemożliwić dostanie się do niej innym posłom.
1865 (159 lat temu)
Urodził się Stanisław Gall, pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego, sufragan warszawski, generał dywizji. W czasie okupacji wykazał się bezkompromisową postawą wobec władz niemieckich. Na bieżąco informował Watykan o popełnianych przez hitlerowców zbrodniach.
1909 (115 lat temu)
Urodził się w Łapach inżynier Józef Kosacki. Był porucznikiem saperów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Znany z wynalezienia ręcznego wykrywacza min.
1919 (105 lat temu)
Brawurowa akcja wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego doprowadziła do usunięcia z Wilna amii bolszewickiej i objęcia tam władzy przez Polaków.
1920 (104 lata temu)
Podpisana została pomiędzy Polską, a Ukrainą umowa międzynarodowa. Strona Polska uznała niezawisłość Ukrainy i jej władz, a granicę między państwami miała stanowić dawna granica między Rosją i Austro-Węgrami.
1935 (89 lat temu)
Zmarł w Warszawie gen. Bolesław Jaźwński. Podczas wojny z bolszewikami dowodził 11 Dywizją Piechoty. Od1920 do 1926 roku był szefem Wojskowego Instytutu Geograficznego. W przewrocie majowym opowiedział się po stronie rządowej.
1941 (83 lata temu)
Generał Kazimierz Sosnkowski złożył na ręce brytyjskiego ministra informacji Duffa Coopera raport zdobyty przez Związek Walki Zbrojnej informujący o koncentracji wojsk niemieckich przygotowujących się do uderzenia na Związek Radziecki.
1942 (82 lata temu)
W KL Auschwitz w wieku 57 lat zmarł Józef Sitarz, artysta, rzeźbiarz, malarz, weteran wojny polsko-bolszewickiej, porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.
1945 (79 lat temu)
Po trwających od 9 kwietnia walkach Oddziały 2. Korpusu Polskiego zajęły Bolonię, w walkach śmierć poniosło około 300 polskich żołnierzy.
1946 (78 lat temu)
W wyniku donosu, aresztowany został por. Marian Pluciński ps. „Mścisław” (z prawej). W okresie kampanii wiosenno-letniej 1945 r. dowodził 4 szwadronem 5 Brygady Wileńskiej AK. Po intensywnym śledztwie, w którym zachował nieugiętą postawę, został w trybie doraźnym skazany na karę śmierci i zamordowany w Białymstoku 28 kwietnia 1946 roku.
1951 (73 lata temu)
W komunistycznym więzieniu we Wronkach zmarł Włodzimierz Bilan ps. „Marian”, „Mariański”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego. Był delegatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek