kpt. Antoni Heda ps. „Szary”

kpt. Antoni Heda ps. „Szary”

Odznaczenia

Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Medal
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Urodził się 11 października 1916 r. w rodzinie chłopskiej we wsi Małomierzyce na Mazowszu. Podczas kampanii wrześniowej walczył w składzie 12. Dywizji Piechoty pod Iłżą, a następnie na Lubelszczyźnie. Po klęsce powrócił w rodzinne strony. W styczniu 1940 r. związał się z konspiracyjną Organizacją Orła Białego. Po jej rozbiciu przez Niemców, w lutym 1940 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej i objął stanowisko komendanta Obwodu Iłża. W lipcu 1940 r. został zatrzymany przez sowietów podczas próby przekroczenia zielonej granicy i trafił do twierdzy brzeskiej. W czerwcu 1941 r. skazano go na 12 lat łagrów, ale uniknął wywózki ze względu na wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Został mianowany komendantem Podobwodu AK Iłża. Na czele stworzonego przez siebie kilkudziesięcioosobowego oddziału przeprowadził wiele brawurowych, zakończonych sukcesem, akcji zbrojnych. W sierpniu 1943 r. wsławił się zdobyciem więzienia niemieckiego w Starachowicach i uwolnieniem około 80 przetrzymywanych tam więźniów. Uczestniczył w akcji „Burza”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej kontynuował działalność konspiracyjną i walkę zbrojną z nowym okupantem w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. przeprowadził najsłynniejszą akcję bojową, gdy 250-osobowy oddział pod jego dowództwem rozbił ubeckie więzienie w centrum Kielc i uwolnił około 350 więźniów, głównie żołnierzy AK. Poszukiwany przez UB, w lipcu 1948 r. został aresztowany w Gdyni, a następnie przewieziony do Kielc. Skazany na 4-krotną karę śmierci, zamienioną aktem łaski na dożywocie. Objęty amnestią w 1956 r. wyszedł na wolność. W 1980 r. wstąpił NSZZ „Solidarność”, przez wiele lat był doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas stanu wojennego był internowany. Zmarł 14 lutego 2008 r. w Warszawie w wieku 91 lat. Został pochowany na cmentarzu w Podkowie Leśnej.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

11 Października 1916 (108 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Małomierzycach koło Iłży urodził się Antoni Heda ps. „Szary”, dowódca oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, który wsławił się rozbiciem więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach w sierpniu 1945 roku.

5 Czerwca 1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddział Armii Krajowej pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary” w nocy z 5 na 6 czerwca uwolnił z niemieckiego więzienia w Końskim ponad 60 osób.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

22 Kwietnia
1714 (310 lat temu)
W Karłowicach podpisany został traktat pokojowy między Polską, a Turcją potwierdzający pokój zawarty 26 stycznia 1699 roku. Dzięki temu porozumieniu Polska odzyskała zachodnią Ukrainę oraz Podole.
1794 (230 lat temu)
Wybuchło powstanie kościuszkowskie w Wilnie, dowodził nim pułkownik Jakub Jasiński.
1863 (161 lat temu)
W czasie powstania styczniowego dowodzony przez Dionizego Czachowskiego oddział powstańców rozbił pod Stefankowem kozacki oddział majora Dońca-Chmielnickiego.
1908 (116 lat temu)
Urodziła się Janina Antonina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka – polska pilot szybowcowy i samolotowy, podporucznik pilot lotnictwa Wojska Polskiego II RP, jedyna kobieta - ofiara zbrodni katyńskiej, pośmiertnie awansowana do stopnia porucznika. Została zamordowana w Katyniu w 1940 r. przez NKWD.
1940 (84 lata temu)
Prawdopodobnie tego dnia w areszcie NKWD Twerze mając 54 lata zamordowany został pochodzący z Siedlec koło Nowego Sącza Franciszek Matusik. Był starszym przodownikiem Policji Państwowej, komendant posterunku w Niemowiczach w powiecie sarneńskim w województwie wołyńskim.
1943 (81 lat temu)
We Lwowie, w wieku 33 lat zmarł na tyfus Adam Cużytek komendant IX Okręgu Batalionów Chłopskich, uczestnik wojny obronnej z 1939 roku, żołnierz Samodzielniej Brygady Strzelców Spadochronowych oraz Cichociemny. Był działacz podziemia konspiracyjnego, organizator walk z bandami UPA na Kresach Wschodnich.
1944 (80 lat temu)
W nocy 22/23 kwietnia w Warszawie na atak serca zmarł płk dypl. Tadeusz Kurcyusz ps. „Morski”, „Żegota”. Był Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych.
1957 (67 lat temu)
W wieku 61 lat zmarł w Bydgoszczy Augustyn Träger, żołnierz Armii Austro-Węgierskiej, w czasie pierwszej wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, oficer Oddziału 2. Sztabu Generalnego, członek Armii Krajowej. Po wojnie został aresztowany przez NKWD i na rok osadzony w ubeckim więzieniu.
1986 (38 lat temu)
Koniec procesu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Wyrok: Leszek Moczulski (zdjęcie) - 4 lata więzienia, Adam Słomka i Krzysztof Król - 2,5 roku więzienia, Dariusz Wójcik i Andrzej Szomański - 2 lata więzienia.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek