Jan III Sobieski - Dziennik Historii

17 Sierpnia 1629 (395 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.

6 Października 1667 (357 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W bitwie pod Podhajcami 10-tysięczna armia polska pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego powstrzymała dwukrotnie liczniejsze oddziały kozacko-tatarskie.

26 Sierpnia 1671 (353 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W bitwie pod Bracławiem hetman polny koronny Jan Sobieski pokonał wojska kozacko-tatarskie.

7 Października 1672 (352 lata temu)

Wojska polskie dowodzone przez hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego podczas jednej z wypraw na czambuły tatarskie rozbiły pod Niemirowem obóz wojsk tatarskich dowodzonych przez chana Dżambejta Gireja Sołtana.

9 Października 1672 (352 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska hetmana Jana Sobieskiego pokonały Tatarów w bitwie pod Komarnem.

14 Października 1672 (352 lata temu)

Wojska polskie pod wodzą hetmana Jana Sobieskiego rozbiły pod Petranką wycofujące się oddziały tatarskie.

11 Listopada 1673 (351 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W bitwie Pod Chocimiem polskie wojska dowodzone przez hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego zwyciężyły Turków pod dowództwem Husejna Paszy.

21 Maja 1674 (350 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Hetman wielki koronny Jan Sobieski wybrany został na sejmie elekcyjnym na króla Polski.

24 Sierpnia 1675 (349 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Król Jan III Sobieski pokonał Tatarów w bitwie pod Lesienicami.

2 Lutego 1676 (348 lat temu)

Koronowany na króla Polski został Jan III Sobieski.

24 Września 1676 (348 lat temu)

Wojska polskie dowodzone przez króla Jan III Sobieskiego pokonały Tatarów w bitwie pod Wojniłowem.

25 Września 1676 (348 lat temu)

Rozpoczęła się bitwa pod Żurawnem (obecnie Ukraina) batalia między liczącymi 20 tysięcy żołnierzy wojskami Jana III Sobieskiego, a 40 tysięczną armią Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego pod dowództwem Selima I Gireja i Ibrahima Szejtana.

29 Lipca 1683 (341 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Król Jan III Sobieski na czele armii wyruszył z Krakowa pod oblegany Wiedeń. Nie czekając na sprzymierzone wojska litewskie, zabrał ze sobą 27 tysięcy żołnierzy sformowanych 25 chorągwi husarii. Trasa marszu prowadziła przez Śląsk, Morawy i Czechy.

9 Października 1683 (341 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pod Parkanami wojska polsko-litewskie i austriackie, dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego, pokonały armię turecką Kara Mustafy.

21 Grudnia 1686 (338 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas posiedzenia Senatu we Lwowie król Polski Jan III Sobieski zaprzysiągł tzw „Traktat Grzymułtowskiego”. Był to dokument zawierający treść traktatu pokojowego kończącego wojnę polsko-rosyjską w latach 1654-1667.

17 Czerwca 1696 (328 lat temu)

Zmarł wybitny polski król i dowódca Jan III Sobieski, zasłynął z rozbicia tureckiej armii pod Wiedniem.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

22 Kwietnia
1714 (310 lat temu)
W Karłowicach podpisany został traktat pokojowy między Polską, a Turcją potwierdzający pokój zawarty 26 stycznia 1699 roku. Dzięki temu porozumieniu Polska odzyskała zachodnią Ukrainę oraz Podole.
1794 (230 lat temu)
Wybuchło powstanie kościuszkowskie w Wilnie, dowodził nim pułkownik Jakub Jasiński.
1863 (161 lat temu)
W czasie powstania styczniowego dowodzony przez Dionizego Czachowskiego oddział powstańców rozbił pod Stefankowem kozacki oddział majora Dońca-Chmielnickiego.
1908 (116 lat temu)
Urodziła się Janina Antonina Lewandowska z domu Dowbor-Muśnicka – polska pilot szybowcowy i samolotowy, podporucznik pilot lotnictwa Wojska Polskiego II RP, jedyna kobieta - ofiara zbrodni katyńskiej, pośmiertnie awansowana do stopnia porucznika. Została zamordowana w Katyniu w 1940 r. przez NKWD.
1940 (84 lata temu)
Prawdopodobnie tego dnia w areszcie NKWD Twerze mając 54 lata zamordowany został pochodzący z Siedlec koło Nowego Sącza Franciszek Matusik. Był starszym przodownikiem Policji Państwowej, komendant posterunku w Niemowiczach w powiecie sarneńskim w województwie wołyńskim.
1943 (81 lat temu)
We Lwowie, w wieku 33 lat zmarł na tyfus Adam Cużytek komendant IX Okręgu Batalionów Chłopskich, uczestnik wojny obronnej z 1939 roku, żołnierz Samodzielniej Brygady Strzelców Spadochronowych oraz Cichociemny. Był działacz podziemia konspiracyjnego, organizator walk z bandami UPA na Kresach Wschodnich.
1944 (80 lat temu)
W nocy 22/23 kwietnia w Warszawie na atak serca zmarł płk dypl. Tadeusz Kurcyusz ps. „Morski”, „Żegota”. Był Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych.
1957 (67 lat temu)
W wieku 61 lat zmarł w Bydgoszczy Augustyn Träger, żołnierz Armii Austro-Węgierskiej, w czasie pierwszej wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, oficer Oddziału 2. Sztabu Generalnego, członek Armii Krajowej. Po wojnie został aresztowany przez NKWD i na rok osadzony w ubeckim więzieniu.
1986 (38 lat temu)
Koniec procesu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Wyrok: Leszek Moczulski (zdjęcie) - 4 lata więzienia, Adam Słomka i Krzysztof Król - 2,5 roku więzienia, Dariusz Wójcik i Andrzej Szomański - 2 lata więzienia.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek