Ignacy Jan Paderewski - Dziennik Historii

6 Listopada 1860 (164 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się kompozytor, działacz społeczny Ignacy Jan Paderewski. Pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych - podpisał Traktat Wersalski.

15 Lipca 1910 (114 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ignacy Jana Paderewski wygłosił przemówienie pod odsłoniętym pomnikiem grunwaldzkim w 500 rocznicę zwycięskiej bitwy. Był to debiut Paderewskiego jako polityka. Podczas wojny światowej Paderewski wsparł politykę Romana Dmowskiego i Komitetu Narodowego Polskiego.

11 Stycznia 1917 (107 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ignacy Paderewski przedstawił prezydentowi USA Thomasowi Wilsonowi koncepcję utworzenia Stanów Zjednoczonych Polski. Projekt zakładał odbudowę Polski w formie państwa federacyjnego, w którym konstytucja miała gwarantować prawa obywatelom, a także różnorodnym grupom etnicznym i religijnym. Terytorium SZP miało obejmować terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów z czasów przed rozbiorami. Do realizacji tego planu nigdy jednak nie doszło.

8 Stycznia 1918 (106 lat temu)

Prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi 14 punktowy program pokojowy, postulujący powstanie niepodległego państwa polskiego, posiadającego „wolny i bezpieczny dostęp do morza”.

26 Grudnia 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Poznaniu odbyła się wielka demonstracja patriotyczna zorganizowana przez Polaków na cześć przybyłego do miasta Ignacego Paderewskiego.

16 Stycznia 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Józef Piłsudski powołał na stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych Ignacego Paderewskiego.

28 Czerwca 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W imieniu Polski Roman Dmowski i premier Ignacy Jan Paderewski złożyli podpisy pod pokojowym Traktatem Wersalskim kończącym I wojnę światową z Niemcami. Na mocy traktatu zwrócono Polsce znaczną część ziem zabranych jej przez Prusy w I i II rozbiorze. Na mocy traktatu powstało również Wolne Miasto Gdańsk. Polsce nie przyznano finansowych rekompensat za straty poniesione w wyniku wybuchu I wojny światowej.

9 Grudnia 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Z pełnienia funkcji premiera zrezygnował Ignacy Jan Paderewski.

1 Marca 1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Ignacy Jan Paderewski przekazał prywatne fundusze (ponad 500 tyś. marek polskich) na rzecz weteranów Armii Polskiej we Francji.

29 Czerwca 1941 (83 lata temu)

Zmarł w Nowym Jorku wybitny pianista i kompozytor Ignacy Paderewski, pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek