gen. Stanisław Taczak

gen. Stanisław Taczak

Odznaczenia

Order Orła Białego
Order Orła Białego
Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Medal
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Medal
Krzyż Niepodległości
Medal
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Medal
Złoty Krzyż Zasługi

Urodził się w Mieszkowie, około 6 km na północ od Jarocina. Po zdaniu matury w Ostrowie Wielkopolskim, ukończył studia inżynierskie na Akademii Hutniczej we Freibergu. Jako poborowy służył w szeregach armii pruskiej. W czasie I wojny światowej nominowany do stopnia kapitana. Z takim stopniem wojskowym pojawił się w Poznaniu w listopadzie 1918 roku. Przyjechał w odwiedziny do brata Teodora. To właśnie dzięki bratu doszło do zaaranżowania spotkania między członkiem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a Stanisławem Taczakiem. Powodem były aktualne wydarzenia 27 grudnia 1918 roku i pierwsze próby zorganizowania – na razie spontanicznej – akcji powstańczej. Z ramienia organu wykonawczego po uzyskaniu zgody Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego propozycję objęcia stanowiska naczelnego dowódcy i nominacji na stopień majora złożył Wojciech Korfanty. Stanisław Taczak objął dowództwo i dzięki zdolnościom wprowadził porządek organizacyjny w szeregach podległych sobie oddziałów. Największą zasługą majora Taczaka było przygotowanie podwalin pod struktury przyszłej Armii Wielkopolskiej. Jednocześnie zastrzegł, że poprowadzi oddziały powstańcze do czasu przybycia oficera wyższego stopniem, który obejmie dowództwo i będzie przygotowany do kierowania rozwijającymi się wojskami powstańczymi. W Armii Wielkopolskiej pracował w kwatermistrzostwie i jako zastępca szefa sztabu. Walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej, dowodząc brygadą, a potem dywizją. W 1924 roku nominowany do stopnia generała brygady. Podczas II wojny światowej przebywał w kilku oflagach na terenie Rzeszy. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Miltari. Zmarł 15 lat po wojnie w Malborku. Pochowany początkowo w Malborku, został następnie przeniesiony do Poznania na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

8 Kwietnia 1874 (150 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się pierwszy przywódca powstania wielkopolskiego generał Stanisław Taczak, w czasie II wojny światowej był więziony w niemieckich obozach.

2 Marca 1960 (64 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł pierwszy dowódca powstania w Wielkopolsce i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej generał Stanisław Taczak. W czasie II wojny światowej więziony przez Niemców.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Maja
1493 (531 lat temu)
Na Górze Przemysława w Poznaniu wielki mistrz zakonu krzyżackiego Johann von Tieffen złożył hołd lenny królowi Polski Janowi I Olbrachtowi (grafika).
1580 (444 lata temu)
Król Stefan Batory otrzymał od papieża Grzegorza XIII tytuł „Fidei defensor”. Było to papieskie uznanie zasług Batorego w obronie wiary i tradycji chrześcijańskich, a także nagroda za zasługi i zachęta do dalszych działań przeciwko Turkom i Tatarom.
1831 (193 lata temu)
W czasie powstania listopadowego miała miejsce bitwa pod Rajgrodem. Wojska powstańcze pod dowództwem generała Antoniego Giełguda pokonały wojska rosyjskie feldmarszałka Fabiana Gottlieba von der Osten-Sackena.
1861 (163 lata temu)
Zmarł wybitny polski uczony, historyk i działacz niepodległościowy Joachim Lelewel.
1878 (146 lat temu)
W Siedlcach urodził się Antoni Ponikowski, działacz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, inżynier, profesor i rektor Politechniki Warszawskiej, a także minister wyznań religijnych i premier Rzeczpospolitej Polskiej.
1916 (108 lat temu)
Urodził się żołnierz AK, historyk, profesor UJ Wacław Felczak. Był kurierem i emisariuszem rządu RP na uchodźstwie, a po wojnie więziony przez komunistów.
1920 (104 lata temu)
W czasie wojny polsko-bolszewickiej miała miejsce bitwa pod Wołodarką. Było to zbrojne starcie pomiędzy polską armią, a I Armią Konną Siemiona Budionnego. Polacy odparli źle zorganizowany sowiecki atak ogniem z karabinów maszynowych, a następnie przypuścili szarżę na pozycje wroga. Obie strony poniosły ciężkie straty.
1934 (90 lat temu)
W Warszawie bojówka Obozu Narodowego Radykalnego ostrzelała siedzibę Polskiej Partii Socjalistycznej na Woli. Rany odniosło 7 osób. PPS-owskie bojówki w odwecie zaatakowały lokale należące do narodowców.
1939 (85 lat temu)
W Krakowie 2 Pułk Artylerii Lekkiej i 10 Pułk Artylerii Ciężkiej otrzymały uroczyście sztandary ufundowane przez społeczeństwo Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. Sztandary wręczył generał dywizji Juliusz Rómmel (zdjęcie).
1945 (79 lat temu)
W Siedliskach w województwie podkarpackim miało miejsce lokalne zawieszenie broni pomiędzy przedstawicielami polskiego podziemia antykomunistycznego, a przedstawicielami Ukraińskiej Powstańczej Armii. Jego inicjatorem był dowódca Kompanii D-14 Batalionu D Zgrupowania Warta major Dragan Sotirović (zdjęcie).
1957 (67 lat temu)
Zmarł generał Emil Przedrzymirski-Krukowicz podczas kampanii z września 1939 roku dowodził Armią „Modlin”.
1967 (57 lat temu)
Arcybiskup Karol Wojtyła został mianowany na kardynała.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek