gen. Marian Langiewicz

gen. Marian Langiewicz

Odznaczenia

Krzyż Niepodległości z Mieczami
Krzyż Niepodległości z Mieczami

Generał, dyktator w Powstaniu Styczniowym. Urodził się w 1827 r. w Krotoszynie. Będąc jeszcze uczniem brał udział w powstaniu Wiosny Ludów w 1848 r. Studiował m.in. języki słowiańskie oraz nauki matematyczno-fizyczne na uniwersytetach we Wrocławiu, Pradze i Berlinie. Po studiach poświęcił się karierze wojskowej, służąc w wojsku pruskim do 1859 r. Uczestniczył w powstaniu Garibaldiego we Włoszech, później był wykładowcą w polskiej szkole wojskowej w Paryżu i Genui. Na początku Powstania Styczniowego został dowódcą sił powstańczych walczących w Górach Świętokrzyskich. Mianowany generałem ogłosił się w marcu 1863 r. dyktatorem, reprezentując obóz „białych”, jednak władzę utrzymał zaledwie kilka dni. Po bitwie pod Grochowiskami (18 III 1863 r.) przekroczył granicę Galicji i został aresztowany przez Austriaków. Zwolniony w 1865 r. wyemigrował do Szwajcarii, a w roku następnym udał się do Turcji, by organizować tam legion polski. Zmarł w 1887 r. w Konstantynopolu, pochowany został na cmentarzu angielskim.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

23 Stycznia 1863 (161 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Miała miejsce bitwa pod Szydłowcem, stoczona przez wojska powstańcze dowodzone przez płk. Augusta Jasińskiego i płk. Mariana Langiewicza (grafika) z przeważającymi siłami rosyjskimi, dowodzonymi przez mjr Rüdigera.

10 Marca 1863 (161 lat temu)

Marian Langiewicz został dyktatorem powstania styczniowego.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

20 Maja
1350 (674 lata temu)
Wojska polskie króla Kazimierza III Wielkiego pokonały pod Żukowem koło Sochaczewa Litwinów pustoszących polskie ziemie w trwającym wtedy konflikcie o Ruś halicko-wołyńską.
1648 (376 lat temu)
Zmarł król Władysław IV Waza.
1809 (215 lat temu)
Wojska polskie księcia Józefa Poniatowskiego zdobyły Twierdzę Zamość.
1881 (143 lata temu)
Urodził się Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych od 1939 do 1943 roku generał Władysław Sikorski. Pełnił również funkcję premiera RP na uchodźstwie.
1901 (123 lata temu)
Karze chłosty zostały poddane dzieci z Wrześni strajkujące przeciw przymusowi nauki religii w języku niemieckim.
1919 (105 lat temu)
Urodził się publicysta i prozaik Gustaw Herling-Grudziński. Brał udział w Bitwie o Monte Cassino i był więziony w radzieckich łagrach. Jest autorem m.in takich dzieł jak: "Dziennik pisany nocą" czy "Inny świat".
1927 (97 lat temu)
W Dziedzicach w powiecie bielskim urodził się Bolesław Palarz ps. „Ogień”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowania kapitana Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1943 (81 lat temu)
Miała miejsce udana akcja oddziału dyspozycyjnego Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Motor 30”, polegająca na uwolnieniu więźniów przewożonych transportem kolejowym z Warszawy do KL Auschwitz na stacji kolejowej w Celestynowie. Akcją dowodził kpt. Mieczysław Kurkowski ps. „Mietek” (zdjęcie), a jego zastępcą był Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”. Udało się uwolnić 49 osób.
1944 (80 lat temu)
Pod Janowem Lubelskim oddziały 1. Pułku Legi Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonadra Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” stoczyły zwycięską walkę z konwojem niemieckim.
1944 (80 lat temu)
Egzemplarz pocisku niemieckiego V-2 został zdobyty przez AK i zbadany, wyniki przekazano do Wielkiej Brytanii.
1945 (79 lat temu)
Oddział byłych żołnierzy AK z rozkazu Delegatury Sił Zbrojnych uwolnił kilkuset więźniów z obozu NKWD w Rembertowie w nocy z 20 na 21 maja.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek