gen. Kazimierz Sosnkowski - Dziennik Historii

19 Listopada 1885 (139 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Kazimierz Sosnkowski, założyciel Związku Walki Czynnej, w czasie kampanii z 1939r. był dowódcą Frontu Południowego, w latach 1939-40 pełnił funkcję Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej. Po śmierci gen. Sikorskiego, do 30 września 1944r. sprawował funkcję Naczelnego Wodza.

27 Czerwca 1908 (116 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Lwowie powstał Związek Walki Czynnej, którego założycielem był Kazimierz Sosnkowski. ZWC był tajną organizacją wojskową o charakterze ponadpartyjnym, której celem było przygotowanie działań rewolucyjnych na terenie zaboru rosyjskiego.

8 Listopada 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Z twierdzy w Magdeburgu zwolnieni zostali Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski.

10 Czerwca 1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zakończyła się ofensywa Armii Rezerwowej dowodzonej przez gen. Sosnkowskiego, która pobiła bolszewików i dotarła nad rzekę Autę i górną Berezynę.

9 Sierpnia 1920 (104 lata temu)

Generał Kazimierz Sosnkowski został ministrem spraw wojskowych.

10 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Utworzony został przez marszałka Śmigłego-Rydza Front Południowy, na jego czele stanął generał Kazimierz Sosnkowski.

13 Listopada 1939 (85 lat temu)

Został powołany w Paryżu Komitet Ministrów dla Spraw Kraju, jego szefem został gen. Kazimierz Sosnkowski, obejmując tym samym stanowisko Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej (ZWZ).

4 Grudnia 1939 (85 lat temu)

Podpisana została przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego „Instrukcja nr 1”, dotycząca organizacji w kraju Związku Walki Zbrojnej.

21 Kwietnia 1941 (83 lata temu)

Generał Kazimierz Sosnkowski złożył na ręce brytyjskiego ministra informacji Duffa Coopera raport zdobyty przez Związek Walki Zbrojnej informujący o koncentracji wojsk niemieckich przygotowujących się do uderzenia na Związek Radziecki.

5 Lipca 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Po tragicznej śmierci generała Sikorskiego Naczelnym Wodzem mianowano generała Kazimierza Sosnkowskiego, a funkcję premiera objął Stanisław Mikołajczyk (na zdjęciu).

8 Lipca 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Generał Kazimierz Sosnkowski został mianowany Naczelnym Wodzem przez Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza.

11 Października 1969 (55 lat temu)

W Arudel w Kanadzie zmarł generał Kazimierz Sosnkowski, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, minister spraw wojskowych, Komendant Główny ZWZ (1939-40) i Naczelny Wódz w latach 1943-44.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

20 Czerwca
1566 (458 lat temu)
Urodził się przyszły król Polski Zygmunt III Waza.
1863 (161 lat temu)
W czasie powstania styczniowego dowodzone przez generała Zygmunta Jordana (zdjęcie) wojska powstańcze zostały rozbite pod Gacami Słupeckimi i Komarowem przez 2 roty rosyjskie. Rosjanie zapędzili Polaków w stronę Wisły, w której utonęła znaczna część żołnierzy, pozostałych aresztowano.
1922 (102 lata temu)
Górny Śląsk powrócił do Macierzy. Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego uroczyście wkroczyło do Katowic. Powitanie odbyło się na moście w Szopienicach, skąd oddziały przeszły na katowicki rynek. W wydarzeniach uczestniczyli działacze na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski, m.in. Wojciech Korfanty, pierwszy wojewoda śląski Józef Rymer, a także powstańcy i działacze narodowi.
1940 (84 lata temu)
Władze emigracyjne z premierem Władysławem Sikorskim przeniosły się z Francji do Londynu.
1940 (84 lata temu)
Niemcy na przestrzeni dwóch dni (20-21 czerwca) dokonali mordu na 378 więźniach Pawiaka i Alei Szucha, wśród rozstrzelanych byli m.in. Maciej Rataj i Janusz Kusociński.
1941 (83 lata temu)
W Warszawie zmarł ksiądz Teodor Taczak. Uczestnik i kapelan Powstania Wielkopolskiego, działacz i współpracownik organizacji narodowych, członek Ligi Narodowej, profesora prawa kanonicznego, teologii moralnej i nauk społecznych. Był aresztowany dwukrotnie przez Niemców
1942 (82 lata temu)
Kazimierz Piechowski, razem z trzema innymi więźniami, dokonał spektakularnej ucieczki z KL Auschwitz, przebierając się uprzednio w mundur SS i wyjeżdżając z obozu zarekwirowanym samochodem osobowym Steyr 220.
1944 (80 lat temu)
Wykonany został wyrok śmierci przez powieszenie na agencie Gestapo odpowiedzialnym za aresztowanie Komendanta Głównego AK generała Stefana Roweckiego ps. „Grot” - Eugeniuszu Świerczewskim.
1982 (42 lata temu)
W Londynie zmarł gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz. W wojnie obronnej 1939 dowodził 16. dywizją piechoty, w 1940 organizował i dowodził Samodzielną Brygadą Strzelców Podhalańskich. W latach 1941/43 obejmował funkcję szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR, dowodził 5. Kresową Dywizją Piechoty, następnie był zastępcą dowódcy: Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2 Korpusu Polskiego.
2022 (2 lata temu)
Od 2022 roku obchodzony jest Narodowy Dzień Powstań Śląskich - święto państwowe ustanowione ustawą Sejmu 12 maja 2022 r.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek