gen. Kazimierz Sosnkowski

gen. Kazimierz Sosnkowski

Odznaczenia

Order Orła Białego
Order Orła Białego
Order Odrodzenia Polski
Order Odrodzenia Polski
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari
Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Niepodległości z Mieczami
Krzyż Niepodległości z Mieczami
Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari
Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari
Medal
Złoty Krzyż Zasługi

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

19 Listopada 1885 (139 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Kazimierz Sosnkowski, założyciel Związku Walki Czynnej, w czasie kampanii z 1939r. był dowódcą Frontu Południowego, w latach 1939-40 pełnił funkcję Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej. Po śmierci gen. Sikorskiego, do 30 września 1944r. sprawował funkcję Naczelnego Wodza.

27 Czerwca 1908 (116 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Lwowie powstał Związek Walki Czynnej, którego założycielem był Kazimierz Sosnkowski. ZWC był tajną organizacją wojskową o charakterze ponadpartyjnym, której celem było przygotowanie działań rewolucyjnych na terenie zaboru rosyjskiego.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Lutego
1243 (781 lat temu)
W Lwówku Śląskim odbył się pierwszy w historii ziem polskich turniej rycerski, zorganizowany na polecenie księcia śląskiego Bolesława II Rogatki.
1765 (259 lat temu)
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego gen. Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.
1831 (193 lata temu)
Pod Białołęką doszło do starcia między wojskami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 13 tysięcznym wojskiem polskim dowodził generał Jan Krukowiecki. Natomiast 11 tysiącami Rosjan generał Iwan Szachowski. Polacy wyszli zwycięsko z tej dwudniowej potyczki. Straty wyniosły 800 osób po stronie polskiej, a po rosyjskiej 1100 osób.
1846 (178 lat temu)
Dyktatorem powstania krakowskiego został Jan Tyssowski.
1885 (139 lat temu)
W Rzeszowie urodził się kapitan Juliusz Kaden-Bandrowski. Legionista, pisarz i publicysta.
1943 (81 lat temu)
Specjalny oddział AK „Osa” (Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych) dokonał zamachu na berlińskiej stacji kolejowej. W jego wyniku zginęło 36 osób głównie niemieccy żołnierze i policjanci.
1948 (76 lat temu)
W Stargardzie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali ppor. Antoniego Bieguna ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcę oddziału w Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1953 (71 lat temu)
Został wykonany wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil”. Był dowódcą Kedywu Komendy Głównej AK, bardzo przysłużył się polskiemu podziemiu i Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek