gen. Kazimierz Sosnkowski

gen. Kazimierz Sosnkowski

Odznaczenia

Order Orła Białego
Order Orła Białego
Order Odrodzenia Polski
Order Odrodzenia Polski
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari
Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Niepodległości z Mieczami
Krzyż Niepodległości z Mieczami
Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari
Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari
Medal
Złoty Krzyż Zasługi

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

19 Listopada 1885 (139 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Kazimierz Sosnkowski, założyciel Związku Walki Czynnej, w czasie kampanii z 1939r. był dowódcą Frontu Południowego, w latach 1939-40 pełnił funkcję Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej. Po śmierci gen. Sikorskiego, do 30 września 1944r. sprawował funkcję Naczelnego Wodza.

27 Czerwca 1908 (116 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Lwowie powstał Związek Walki Czynnej, którego założycielem był Kazimierz Sosnkowski. ZWC był tajną organizacją wojskową o charakterze ponadpartyjnym, której celem było przygotowanie działań rewolucyjnych na terenie zaboru rosyjskiego.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

30 Maja
1137 (887 lat temu)
W Kłodzku książę polski Bolesław III Krzywousty oraz książę czeski Sobiesław I Przemyślida podpisali porozumienie kończące serię wojen pomiędzy oboma krajami.
1505 (519 lat temu)
Podczas sejmu w Radomiu uchwalona została konstytucja „Nihili novi”. Dokument ograniczał kompetencje prawodawcze polskich monarchów, co w praktyce przekładało się na obowiązujący króla zakaz wydawania ustaw bez zgody szlachty, reprezentowanej przez Senat i izbę poselską. Królowi pozostawiono natomiast swobodę w wydawaniu edyktów dotyczących spraw miast królewskich, spraw górniczych, Żydów, lenn i chłopstwa.
1918 (106 lat temu)
Powstał skupiający weteranów Legionów Polskich Związek Legionistów Polskich, był organizacją niepodległościową i kombatancką.
1940 (84 lata temu)
W lesie koło Planty okupujący Polskę Niemcy zamordowali 51 Polaków. Większość z nich pochodziło z Rudna, miejscowości położonej w sąsiednim powiecie parczewskim. Zbrodnia została dokonana w odwecie za śmierć niemieckiego kolonisty.
1943 (81 lat temu)
Został wydany rozkaz określający zasady scalenia Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przez Komendanta Głównego AK.
1951 (73 lata temu)
We wsi Żochy Nowe , gm. Piekuty, poległ sierż. Eugeniusz Tymiński ps. „Ryś” ( na zdjęciu stoi drugi od lewej). Żołnierz Amii Krajowej, AKO-WiN. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
1960 (64 lata temu)
Starcia pomiędzy mieszkańcami Zielonej Góry, a Milicją Obywatelską i oddziałami ZOMO, w obronie eksmitowanego przez władze Domu Katolickiego.
1999 (25 lat temu)
Pomnik upamiętniający Bitwę o Monte Cassino odsłonięty został w Warszawie.
2022 (2 lata temu)
W wieku 106 lat zmarła mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta”, żołnierz NOW, AK i NSZ, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek