gen. Józef Haller - Dziennik Historii

13 Sierpnia 1873 (151 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się dowódca II Brygady Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji generał Józef Haller. Współtworzył antyrządowy „Front Morges”, a w czasie II wojny światowej był ministrem rządu RP na uchodźstwie.

16 Czerwca 1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie pierwszej wojny światowej II Brygada Legionów Polskich pod dowództwem generała Józefa Hallera stoczyła pod Rarańczą w obwodzie czerniakowskim krwawą bitwę z piechotą rosyjską.

13 Lipca 1916 (108 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Dowódcą II Brygady Legionów Polskich został pułkownik Józef Haller.

11 Maja 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska niemieckie pokonały pod Kaniowem II Korpus Polski dowodzony przez generała Józefa Hallera.

16 Września 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Komitet Narodowy Polski w Paryżu mianował gen. Józefa Hallera na funkcję dowódcy Armii Polskiej we Francji.

4 Października 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Generał Józef Haller został mianowany naczelnym wodzem Armii Polskiej we Francji.

20 Marca 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Przyjechał do Polski z Francji pierwszy pociąg wiozący żołnierzy 1 Dywizji Strzelców Armii generała Józefa Hallera.

20 Kwietnia 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Do Polski przybył pociąg z pierwszymi żołnierzami Armii Hallera. Zostali oni uroczyście powitani na dworcu kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim.

19 Października 1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Armia Polska z Francji gen. Józefa Hallera oraz Wojska Wielkopolskie gen. Józefa Dowbora Muśnickiego podporządkowały się Naczelnemu Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu. To doniosłe wydarzenie, prowadzące do scalenia armii polskiej w jeden organizm odbyło się w Krakowie i nazwano je świętem trzech Józefów.

17 Stycznia 1920 (104 lata temu)

Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Józefa Hallera rozpoczęło przejmowanie od Niemiec Pomorza Gdańskiego.

10 Lutego 1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Generał Józef Haller dokonał zaślubin Polski z Bałtykiem. Podczas uroczystości powiedział: "Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem".

6 Lipca 1920 (104 lata temu)

W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji Rada Obrony Państwa powołała do życia Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej, na którego czele stanął generał Józef Haller.

4 Czerwca 1960 (64 lata temu)

Zmarł dowódca II Brygady Legionów Polskich oraz Armii Polskiej we Francji generał Józef Haller. Opowiedział się po rządowej stronie podczas zamachu majowego, współtworzył w 1936 roku antyrządowy „Front Morges”.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

20 Maja
1350 (674 lata temu)
Wojska polskie króla Kazimierza III Wielkiego pokonały pod Żukowem koło Sochaczewa Litwinów pustoszących polskie ziemie w trwającym wtedy konflikcie o Ruś halicko-wołyńską.
1648 (376 lat temu)
Zmarł król Władysław IV Waza.
1809 (215 lat temu)
Wojska polskie księcia Józefa Poniatowskiego zdobyły Twierdzę Zamość.
1881 (143 lata temu)
Urodził się Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych od 1939 do 1943 roku generał Władysław Sikorski. Pełnił również funkcję premiera RP na uchodźstwie.
1901 (123 lata temu)
Karze chłosty zostały poddane dzieci z Wrześni strajkujące przeciw przymusowi nauki religii w języku niemieckim.
1919 (105 lat temu)
Urodził się publicysta i prozaik Gustaw Herling-Grudziński. Brał udział w Bitwie o Monte Cassino i był więziony w radzieckich łagrach. Jest autorem m.in takich dzieł jak: "Dziennik pisany nocą" czy "Inny świat".
1927 (97 lat temu)
W Dziedzicach w powiecie bielskim urodził się Bolesław Palarz ps. „Ogień”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowania kapitana Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1943 (81 lat temu)
Miała miejsce udana akcja oddziału dyspozycyjnego Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Motor 30”, polegająca na uwolnieniu więźniów przewożonych transportem kolejowym z Warszawy do KL Auschwitz na stacji kolejowej w Celestynowie. Akcją dowodził kpt. Mieczysław Kurkowski ps. „Mietek” (zdjęcie), a jego zastępcą był Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”. Udało się uwolnić 49 osób.
1944 (80 lat temu)
Pod Janowem Lubelskim oddziały 1. Pułku Legi Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonadra Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” stoczyły zwycięską walkę z konwojem niemieckim.
1944 (80 lat temu)
Egzemplarz pocisku niemieckiego V-2 został zdobyty przez AK i zbadany, wyniki przekazano do Wielkiej Brytanii.
1945 (79 lat temu)
Oddział byłych żołnierzy AK z rozkazu Delegatury Sił Zbrojnych uwolnił kilkuset więźniów z obozu NKWD w Rembertowie w nocy z 20 na 21 maja.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek