gen. Józef Haller

gen. Józef Haller

Odznaczenia

Order Orła Białego
Order Orła Białego
Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Medal
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach pod Krakowem, odszedł 4 czerwca 1960 r. w Londynie. Powszechnie znany jako Błękitny Generał. Zasłynął podczas walk o Odzyskanie Niepodległości. W październiku 1918 r. został ogłoszony Naczelnym Dowódcą wszystkich Wojsk Polskich, rozbudował Błękitną Armię Polską, dokonał "Zaślubin Polski z Morzem", poprowadził Armię Ochotniczą w 1920 r. podczas Bitwy Warszawskiej, zwanej "Cudem nad Wisłą", dowodził podczas decydującej obrony pod Radzyminem. Zasłużony przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego oraz prezes Komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża. Szlachetny człowiek, chrześcijanin, patriota, żołnierz, poświęcił się pracy społecznej w służbie Bogu i Ojczyźnie, zawierzony Matce Bożej Maryi Królowej Polski, na sztandarach wojska nakazał umieścić napis: „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały”. Błękitny Generał to wychowawca polskiej młodzieży harcerskiej w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, stworzył bliskie i szczere relacje z żołnierzami Legionów Polskich, następnie z żołnierzami Błękitnej Armii i Ochotnikami w 1920 roku. „Najjaśniejsza Rzeczpospolita”, tak najchętniej określał Polskę, nawet wtedy, gdy Polski nie było na mapach, słynął z dobroczynności i opieki nad potrzebującymi. Rodzina Hallerów prowadziła wiele działalności charytatywnych. Swego czasu Roman Dmowski wystosował stwierdzenie: „Haller spadł nam jak z Nieba”, także Ignacy Jan Paderewski wysłał wyjątkowy list do Błękitnego Generała, gdzie znajdziemy pamiętne słowa: „Jedyny Wodzu Polski, któremu Opatrzność pozwoliła, w odstępie kilku zaledwie miesięcy, walczyć z chwałą nieporównaną z trzema wrogami naszej Ojczyzny. Ty wieść będziesz naszych drogich ochotników ku chwale zwycięstw nieśmiertelnych. W przedsięwzięciu ogromnym, które czeka na Ciebie na Zachodzie, nie zapominając wszakże o Wschodzie, gdzie tysiące żołnierzy polskich, czeka Twojego rozkazu, aby odebrać wszystkie ziemie dawnej Rzeczypospolitej - cały Naród będzie z Tobą.” Podobnie Premier Wincenty Witos zapisał w pamiętniku wyjątkowe słowa o Generale Hallerze jako o dowódcy frontowym: „Niestrudzony w swej pracy, był on zawsze na podległym mu froncie, gdzie się tylko decydował jego los, nie ograniczając się do pracy sztabowej. W chwilach najcięższych stał obok żołnierza, dręczonego głodem i pościgiem, dodając mu otuchy i starając się przelać w niego gorącą wiarę w zwycięstwo, do którego się sam w wielkiej mierze przyczynił, nie reklamując tego nigdy.” Gdy Błękitna Armia została wcielona w struktury Wojska Polskiego, Józef Haller zostawił przesłanie: „Za waszą miłość i wiarę w odrodzenie nierozdzielnej Polski, za waszą krew, cześć Wam! Na dalsze zwycięstwa ku chwale Rzeczypospolitej Polskiej, na dalszą dolę i niedolę polskiego żołnierza, Bóg was prowadź”. Rafał Stanisławski (Maryjna Historia Polski)

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

13 Sierpnia 1873 (151 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się dowódca II Brygady Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji generał Józef Haller. Współtworzył antyrządowy „Front Morges”, a w czasie II wojny światowej był ministrem rządu RP na uchodźstwie.

16 Czerwca 1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie pierwszej wojny światowej II Brygada Legionów Polskich pod dowództwem generała Józefa Hallera stoczyła pod Rarańczą w obwodzie czerniakowskim krwawą bitwę z piechotą rosyjską.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

21 Kwietnia
1773 (251 lat temu)
Nowogrodzki poseł Tadeusz Reytan, próbując nie dopuścić do zatwierdzenia pierwszego rozbioru Polski położył się w drzwiach wejściowych do sali obrad. W ten sposób chciał uniemożliwić dostanie się do niej innym posłom.
1865 (159 lat temu)
Urodził się Stanisław Gall, pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego, sufragan warszawski, generał dywizji. W czasie okupacji wykazał się bezkompromisową postawą wobec władz niemieckich. Na bieżąco informował Watykan o popełnianych przez hitlerowców zbrodniach.
1909 (115 lat temu)
Urodził się w Łapach inżynier Józef Kosacki. Był porucznikiem saperów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Znany z wynalezienia ręcznego wykrywacza min.
1919 (105 lat temu)
Brawurowa akcja wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego doprowadziła do usunięcia z Wilna amii bolszewickiej i objęcia tam władzy przez Polaków.
1920 (104 lata temu)
Podpisana została pomiędzy Polską, a Ukrainą umowa międzynarodowa. Strona Polska uznała niezawisłość Ukrainy i jej władz, a granicę między państwami miała stanowić dawna granica między Rosją i Austro-Węgrami.
1935 (89 lat temu)
Zmarł w Warszawie gen. Bolesław Jaźwński. Podczas wojny z bolszewikami dowodził 11 Dywizją Piechoty. Od1920 do 1926 roku był szefem Wojskowego Instytutu Geograficznego. W przewrocie majowym opowiedział się po stronie rządowej.
1941 (83 lata temu)
Generał Kazimierz Sosnkowski złożył na ręce brytyjskiego ministra informacji Duffa Coopera raport zdobyty przez Związek Walki Zbrojnej informujący o koncentracji wojsk niemieckich przygotowujących się do uderzenia na Związek Radziecki.
1942 (82 lata temu)
W KL Auschwitz w wieku 57 lat zmarł Józef Sitarz, artysta, rzeźbiarz, malarz, weteran wojny polsko-bolszewickiej, porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.
1945 (79 lat temu)
Po trwających od 9 kwietnia walkach Oddziały 2. Korpusu Polskiego zajęły Bolonię, w walkach śmierć poniosło około 300 polskich żołnierzy.
1946 (78 lat temu)
W wyniku donosu, aresztowany został por. Marian Pluciński ps. „Mścisław” (z prawej). W okresie kampanii wiosenno-letniej 1945 r. dowodził 4 szwadronem 5 Brygady Wileńskiej AK. Po intensywnym śledztwie, w którym zachował nieugiętą postawę, został w trybie doraźnym skazany na karę śmierci i zamordowany w Białymstoku 28 kwietnia 1946 roku.
1951 (73 lata temu)
W komunistycznym więzieniu we Wronkach zmarł Włodzimierz Bilan ps. „Marian”, „Mariański”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego. Był delegatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek