gen. Józef Haller

gen. Józef Haller

Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach pod Krakowem, odszedł 4 czerwca 1960 r. w Londynie. Powszechnie znany jako Błękitny Generał. Zasłynął podczas walk o Odzyskanie Niepodległości. W październiku 1918 r. został ogłoszony Naczelnym Dowódcą wszystkich Wojsk Polskich, rozbudował Błękitną Armię Polską, dokonał "Zaślubin Polski z Morzem", poprowadził Armię Ochotniczą w 1920 r. podczas Bitwy Warszawskiej, zwanej "Cudem nad Wisłą", dowodził podczas decydującej obrony pod Radzyminem. Zasłużony przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego oraz prezes Komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża. Szlachetny człowiek, chrześcijanin, patriota, żołnierz, poświęcił się pracy społecznej w służbie Bogu i Ojczyźnie, zawierzony Matce Bożej Maryi Królowej Polski, na sztandarach wojska nakazał umieścić napis: „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały”. Błękitny Generał to wychowawca polskiej młodzieży harcerskiej w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, stworzył bliskie i szczere relacje z żołnierzami Legionów Polskich, następnie z żołnierzami Błękitnej Armii i Ochotnikami w 1920 roku. „Najjaśniejsza Rzeczpospolita”, tak najchętniej określał Polskę, nawet wtedy, gdy Polski nie było na mapach, słynął z dobroczynności i opieki nad potrzebującymi. Rodzina Hallerów prowadziła wiele działalności charytatywnych. Swego czasu Roman Dmowski wystosował stwierdzenie: „Haller spadł nam jak z Nieba”, także Ignacy Jan Paderewski wysłał wyjątkowy list do Błękitnego Generała, gdzie znajdziemy pamiętne słowa: „Jedyny Wodzu Polski, któremu Opatrzność pozwoliła, w odstępie kilku zaledwie miesięcy, walczyć z chwałą nieporównaną z trzema wrogami naszej Ojczyzny. Ty wieść będziesz naszych drogich ochotników ku chwale zwycięstw nieśmiertelnych. W przedsięwzięciu ogromnym, które czeka na Ciebie na Zachodzie, nie zapominając wszakże o Wschodzie, gdzie tysiące żołnierzy polskich, czeka Twojego rozkazu, aby odebrać wszystkie ziemie dawnej Rzeczypospolitej - cały Naród będzie z Tobą.” Podobnie Premier Wincenty Witos zapisał w pamiętniku wyjątkowe słowa o Generale Hallerze jako o dowódcy frontowym: „Niestrudzony w swej pracy, był on zawsze na podległym mu froncie, gdzie się tylko decydował jego los, nie ograniczając się do pracy sztabowej. W chwilach najcięższych stał obok żołnierza, dręczonego głodem i pościgiem, dodając mu otuchy i starając się przelać w niego gorącą wiarę w zwycięstwo, do którego się sam w wielkiej mierze przyczynił, nie reklamując tego nigdy.” Gdy Błękitna Armia została wcielona w struktury Wojska Polskiego, Józef Haller zostawił przesłanie: „Za waszą miłość i wiarę w odrodzenie nierozdzielnej Polski, za waszą krew, cześć Wam! Na dalsze zwycięstwa ku chwale Rzeczypospolitej Polskiej, na dalszą dolę i niedolę polskiego żołnierza, Bóg was prowadź”. Rafał Stanisławski (Maryjna Historia Polski)
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

13 Sierpnia 1873 (150 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się dowódca II Brygady Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji generał Józef Haller. Współtworzył antyrządowy „Front Morges”, a w czasie II wojny światowej był ministrem rządu RP na uchodźstwie.

16 Czerwca 1915 (108 lat temu)

W czasie pierwszej wojny światowej II Brygada Legionów Polskich pod dowództwem generała Józefa Hallera stoczyła pod Rarańczą w obwodzie czerniakowskim krwawą bitwę z piechotą rosyjską.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Marca
1813 (210 lat temu)
Rozpoczęło się trwające do 4 kwietnia 1813 rosyjskie oblężenie Jasnej Góry.
1885 (138 lat temu)
Rozpoczęły się rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim i austriackim z Prus.
1943 (80 lat temu)
Członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzili „Akcję pod Arsenałem” dokonując uwolnienia z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” dowódcy Hufca „Południe” Szarych Szeregów. Wraz z nim wolność odzyskało 21 innych więźniów.
1943 (80 lat temu)
Doszło do rzezi w nocy z 26 na 27 marca we wsi Lipniki na Wołyniu. Oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka „Dubowego” zamordował 179 Polaków, Rosjankę i czwórkę Żydów.
1953 (70 lat temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach w trybie doraźnym skazał na 6-krotną karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Był on oficerem rezerwy WP, żołnierzem AK, AKO i Zrzeszenia WIN, a w latach 1949-1952 pełnił funkcję ostatniego dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK/WiN. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone