Florian Marciniak ps. „Jerzy Nowak”

Florian Marciniak ps. „Jerzy Nowak”

Odznaczenia

Medal
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Urodził się 4 maja 1915 w Gorzycach pod Czempiniem. Od młodych lat należał do harcerstwa, w którym był drużynowym 21. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Reytana. Z chwilą wybuchu wojny pracował w Pogotowiu Harcerzy w Poznaniu. Wraz z Franciszkiem Firlikiem, m.in. kierował akcjami przeciwpożarowymi i zabezpieczał urzędy państwowe. Po ewakuacji wojska i władz z miasta, przedostał się 8 września 1939 do Warszawy i razem z wielkopolskimi instruktorami zorganizował Pogotowie Harcerzy, po czym został mianowany jego komendantem. Tuż przed kapitulacją stolicy, 27 września 1939, otrzymał nominację na naczelnika Szarych Szeregów i był nim aż do aresztowania. Pod koniec września 1939 roku wziął udział w spotkaniu instruktorów harcerskich, na którym postanowiono o przejściu harcerstwa do podziemia. W marcu 1943 brał udział w przygotowaniach odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara „Rudego”. 6 maja 1943, po wpadce Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy, został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy poznańskiego Gestapo. Podczas przesłuchań na Alei Szucha nie wydał swoich współpracowników. W czasie transportu do Poznania Florian usiłował uciec, skacząc z pędzącego samochodu w okolicach Sochaczewa jednakże bez powodzenia. Straszliwie zmaltretowany został umieszczony w osławionej katowni poznańskiej – Forcie VII w celi nr 66. W celu odbicia Floriana zostało powołane stowarzyszenie „Białej Róży”, w którego skład weszli, m.in. Stanisław Broniewski ps. „Orsza”, Eugeniusz Stasiecki ps. „Piotr”, Edward Zürn ps. „Jacek”, Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” oraz specjalnie dobrany oddział z Grup Szturmowych. Harcerzom nie udało się odbić swojego przywódcy, 18 lutego 1944 Florian Marciniak został wywieziony do obozu w Żabikowie pod Poznaniem, następnie do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, w którym prawdopodobnie dnia 20 lutego 1944 roku został zamordowany. Ciała nigdy nie odnaleziono. We wrześniu 2010 roku do Krypty Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, złożono urnę z ziemią, na której został zamordowany.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

4 Maja 1915 (109 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Naczelnik i współtwórca Szarych Szeregów harcmistrz Florian Marciniak. Został zamordowany w obozie Gross-Rosen przez Niemców w 1944 roku.

6 Maja 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Gestapo aresztowało współzałożyciela i Naczelnika w latach 1939-43 Szarych Szeregów harcmistrza Floriana Marciniaka.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Lutego
1243 (781 lat temu)
W Lwówku Śląskim odbył się pierwszy w historii ziem polskich turniej rycerski, zorganizowany na polecenie księcia śląskiego Bolesława II Rogatki.
1765 (259 lat temu)
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego gen. Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.
1831 (193 lata temu)
Pod Białołęką doszło do starcia między wojskami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 13 tysięcznym wojskiem polskim dowodził generał Jan Krukowiecki. Natomiast 11 tysiącami Rosjan generał Iwan Szachowski. Polacy wyszli zwycięsko z tej dwudniowej potyczki. Straty wyniosły 800 osób po stronie polskiej, a po rosyjskiej 1100 osób.
1846 (178 lat temu)
Dyktatorem powstania krakowskiego został Jan Tyssowski.
1885 (139 lat temu)
W Rzeszowie urodził się kapitan Juliusz Kaden-Bandrowski. Legionista, pisarz i publicysta.
1943 (81 lat temu)
Specjalny oddział AK „Osa” (Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych) dokonał zamachu na berlińskiej stacji kolejowej. W jego wyniku zginęło 36 osób głównie niemieccy żołnierze i policjanci.
1948 (76 lat temu)
W Stargardzie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali ppor. Antoniego Bieguna ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcę oddziału w Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1953 (71 lat temu)
Został wykonany wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil”. Był dowódcą Kedywu Komendy Głównej AK, bardzo przysłużył się polskiemu podziemiu i Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek