Cichociemni - Dziennik Historii

27 Stycznia 1888 (136 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się cichociemny, generał Tadeusz Kossakowski, w latach 1942-43 był szefem motoryzacji i broni pancernej Armii Polskiej na Wschodzie, uczestniczył w powstaniu warszawskim.

5 Września 1897 (127 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, cichociemny, podczas II wojny światowej od 1943 roku był szefem Oddziału IV (Kwatermistrzowskiego), a od 1944 roku Oddziału II (Informacyjno-Wywiadowczego) Komendy Głównej Armii Krajowej.

7 Kwietnia 1898 (126 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Włocławku urodził się cichociemny mjr Aleksander Stpiczyński ps. „Klara” vel „Wilski”. Był kurierem Komendy Głównej AK, więzień obozów koncentracyjnych: KL Gross-Rosen, KL Mittelbau-Dora, KL Sachsenchausen, KL Mauthausen. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

1 Lipca 1906 (118 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się podpułkownik Wojska Polskiego Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”, hubalczyk, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej. Dowodził partyzantką antykomunistyczną w Okręgu Nowogródek.

22 Sierpnia 1909 (115 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Łodzi urodził się cichociemny mjr Eugeniusz Kaszyński ps. „Nurt”.Był jednym z najbardziej wysportowanych cichociemnych. Podczas walk partyzanckich na Kielecczyźnie dbał o sprawność fizyczną podkomendnych.

8 Lutego 1911 (113 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W majątku Józin koło Starokonstantynowa (obecnie na Ukrainie) urodził się cichociemny mjr Wacław Kopisto ps. „Kra”, oficer wydzielonej organizacji dywersyjnej „Wachlarz”, uczestnik akcji rozbicia więzienia w Pińsku, obrońca ludności Wołynia przed UPA. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

16 Kwietnia 1911 (113 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się cichociemny, oficer Wojska Polskiego Marian Gołębiewski. Był komendantem Obwodu Hrubieszów AK i szefem Inspektoratu Zamojskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od 1946 do 1956 roku więziony przez komunistów, ponownie aresztowany na 4,5 roku w 1970r., członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (od 1977 roku).

11 Lutego 1912 (112 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Mirosław Kryszczukajtis kapitan, Cichociemny, członek Komendy Głównej Armii Krajowej Oddziału III Operacyjno-Szkoleniowego Biura Badań Technicznych.

30 Lipca 1912 (112 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Alfred Zawadzki ps. „Kos”, „Blady”, oficer Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, dyplomowany porucznik artylerii służby stałej, cichociemny.

8 Listopada 1913 (111 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Bydgoszczy urodził się Florian Adrian ps. „Liberator”, Cichociemny, pilot Dywizjonu 300, w okresie międzywojennym oficer lotnictwa Wojska Polskiego, kierownik referatu informacyjno-wywiadowczego Wydziału Lotniczego Oddziału III Sztabu Komendy Główne AK, kierownik referatu lotniczego Sztabu Okręgu Armii Krajowej Kielce.

29 Lipca 1914 (110 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Jerzy Bichniewicz ps. „Błękitny”, podporucznik, saper, cichociemny, oficer do zadań specjalnych. Czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

25 Maja 1923 (101 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Szczebrzeszynie urodził się cichociemny ppor. Rafał Andrzej Niedzielski ps. „Mocny”. Oficer „Wachlarza" Kedywu Obszaru AK Lwów oraz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury". Żeby zostać przyjętym na szkolenie dla cichociemnych postarzał się celowo o dwa lata.

15 Lutego 1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Odbył się w nocy z 15 na 16 pierwszy zrzut „cichociemnych”. Trzech polskich skoczków wylądowało w okolicach Skoczowa na Śląsku.

14 Stycznia 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Kijowie Abwehra aresztowała Cichociemnego porucznika Jana Rostka ps. „Dan”. Został zrzucony na terytorium Polski w nocy z 27 na 28 marca 1942 roku.

22 Kwietnia 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
We Lwowie, w wieku 33 lat zmarł na tyfus Adam Cużytek komendant IX Okręgu Batalionów Chłopskich, uczestnik wojny obronnej z 1939 roku, żołnierz Samodzielniej Brygady Strzelców Spadochronowych oraz Cichociemny. Był działacz podziemia konspiracyjnego, organizator walk z bandami UPA na Kresach Wschodnich.

29 Kwietnia 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Przy ulicy 6 sierpnia 4 w Warszawie Kriminalpolizei aresztowała Jana Wilhelma Hörla podporucznika broni pancernych Polskich Sił Zbrojnych, Cichociemnego. Trafił do więzienia na Pawiaku. 7 maja 1943 roku został rozstrzelany w ruinach getta przy ul. Dzielnej 27.

7 Maja 1943 (81 lat temu)

Przy ulicy Dzielnej 27 w Warszawie w ruinach getta rozstrzelany został przez Niemców Jan Wilhelm Hörl podporucznik broni pancernych, Cichociemny, członek Okręgu Lublin Armii Krajowej.

12 Lipca 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W nocy na z 12 na 13 oddział AK pod dowództwem por. Jana Piwnika ps. „Ponury” rozstrzelał ok. 180 Niemców podróżujących pociągiem z Warszawy do Krakowa. Był to odwet za pacyfikację Michniowa, w której okupanci zamordowali ok. 200 mieszkańców wsi.

14 Października 1943 (81 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pod Wielką Wsią w powiecie koneckim wraz z kilkoma swoim żołnierzami od niemieckich kul zginął dowódca II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” ppor. cc. Waldemar Szwiec ps. „Robot”.

16 Lutego 1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Radomiu został zamordowany cichociemny por. Jan Rogowski ps. „Czarka”.

3 Sierpnia 1944 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas walki z Niemcami w Powstaniu Warszawskim w wieku 27 lat poległ cichociemny, porucznik Ignacy Bator ps. „Opór”. Był strzelcem radiooperatorem 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej, a następnie pilotem 138 Dywizjonu Specjalnego RAF. Odznaczony m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

4 Marca 2022 (2 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 101 lat zmarł mjr Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”. Był ostatnimi z żyjących Cichociemnych, elity komandosów polskiego podziemia. Byli specjalistami od dywersji, cichej likwidacji wroga i konspiracji.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek