Pomnik sanitariuszki - Kołobrzeg

Autor zdjęć: Paweł Gruszczyński
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Zachodniopomorskie
Miejscowość:Kołobrzeg
Lokalizacja:ul. Sikorskiego

OPIS:

Pomnik Sanitariuszki

Jest wyrazem hołdu kobietom, które walczyły w szeregach Wojska Polskiego
o wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej, szczególnie w walkach
o Kołobrzeg. Kobiety w wojsku pełniły różne funkcje ale najczęściej były
sanitariuszkami. Dlatego postać sanitariuszki umieszczono na pomniku.
Pomnik odsłonięty został 13 lipca 1980 roku.

DZIENNIK HISTORII

9 lutego 1900

Dziennik Historii Polski
W Malkowiczach koło Wilna urodziła się uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka II Plutonu „Alek” Kompanii „Rudy” Alicja Henryka Kaltenberg-Abczyńska ps. „Ciocia Stasia”.

25 marca 1905

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Wanda Chodkowska. Była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Warszawie. Nosiła imię zakonne Anicilla. Chodkowska była sanitariuszką w Armii Krajowej. Służyła w oddziale „Bakcyl”. Poległa już pierwszego dnia powstania warszawskiego w drodze do rannego żołnierza.

7 września 1919

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Ewa Matuszewska ps. „Mewa”. Harcerka służby sanitarnej Szarych Szeregów. Podczas powstania Warszawskiego, kierowniczka sanitariatu w pułku „Baszta”.

14 listopada 1920

Dziennik Historii Polski
W Plosie (obecnie Rosja) urodziła Lidia Lwow-Eberle sanitariuszka AK, Panna Wyklęta, narzeczona majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

9 września 1921

Dziennik Historii Polski
W Białymstoku urodziła się Wanda Czarnecka-Minkiewicz ps. „Danka”, sanitariuszka w zgrupowaniu mjr. „Łupaszki”, łączniczka między 5. i 6. Brygadą Wileńską Armii Krajowej. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

31 maja 1923

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Lidia Daniszewska ps. „Lidka”, sanitariuszka batalionu „Zośka”. Poległa podczas powstania warszawskiego miała 21 lat.

26 stycznia 1926

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodziła się Blandyna Ziółkowska ps. „Janina”. Podczas Powstania Warszawskiego walczyła na Starówce jako sanitariuszka w 9. kompanii, II pluton Batalionu „Dzik”.

18 marca 1926

Dziennik Historii Polski
Urodziła się łączniczka i sanitariuszka Franciszka Tuszko ps. „Hanka”. Podczas Powstania Warszawskiego walczyła na Starym Mieście w batalionie NOW-AK „Gustaw”.

28 grudnia 1926

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Krystyna Kocięcka ps. „Krysia”. Sanitariuszka z Powstania Warszawskiego ze zgrupowania „Chrobry II”.

28 czerwca 1927

Dziennik Historii Polski
Urodziła Jadwiga Wolf ps. „Iga”, sanitariuszka Armii Krajowej. Mając 17 lat walczyła w Powstaniu Warszawskim. Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.

27 października 1927

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Alicja Kottas ps. „Ligocka”, sanitariuszka i łączniczka podczas Powstania Warszawskiego.

17 lutego 1928

Dziennik Historii Polski
Urodziła sie kpt. Barbara Kulińska-Rembielińska ps. „Zula”, „Bartoszewska”. Sanitariuszka w Samodzielnym Batalionie Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego, powstaniec warszawski.

24 lipca 1928

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Janina Sławińska ps. „Szczyt” była sanitariuszką Armii Krajowej. Została zamordowana podczas Rzezi Woli razem ze swoimi koleżankami z oddziału. Miała 16 lat.

22 sierpnia 1928

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Daniela Ogińska ps. „Pszczoła”. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką Armii Krajowej.

3 września 1928

Dziennik Historii Polski
Urodziła się we wsi Guszczewina na Podlasiu sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady AK Danuta Siedzikówna ps. „Inka”. Została rozstrzelana przez komunistów w 1946 roku.

4 lutego 1929

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Krystyna Sierpińska ps. „Marzenka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego.

23 lutego 1929

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Anna Stupnicka-Bando ps. „Anka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

23 lutego 1929

Dziennik Historii Polski
Urodziła się w Warszawie Hanna Stadnik ps. „Hanka”. Działalność w konspiracji rozpoczęła w 1942 roku, przenosiła „Biuletyn Informacyjny”, meldunki i broń. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka w kompanii ppor. Witolda Janiszewskiego ps. „Withal”.

31 marca 1936

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Różyczka Goździewska, 8 letnia sanitariuszka, uczestniczka powstania warszawskiego. Swoją służbę pełniła w szpitalu przy ulicy Moniuszki 11. Jej ogromne poświęceniu pozwoliło uratować życie wielu ludzi. Przeżyła wojnę, zmarła we Francji w 1989 roku.

1 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Poległa w️ Powstaniu Warszawskim pierwsza dziewczyna z Batalionu „Zośka” Anna Wajcowicz ps. „Hanka Kołczanka”, miała tylko 20 lat. Była sanitariuszką i łączniczką oraz wywiadowcą II Oddziału Komendy Głównej AK. Odznaczona Krzyżem Walecznych. W czasie okupacji została studentką Wydziału Architektury tajnej Politechniki Warszawskiej. W roku 1942 wstąpiła do polskiego ruchu oporu.

24 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
W wieku 17 lat w egzekucji ludności cywilnej rozstrzelana została Ida Myślińska ps. „Kizia”, sanitariuszka Armii Krajowej. Została ujęta podczas zdzierania niemieckiego plakatu grożącego śmiercią osobom pomagającym Powstańcom.

24 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas Powstania Warszawskiego, w wieku 13 lat niosąc posiłek powstańcom na pierwszej linii, poległa sanitariuszka Maria Schayer ps. „Ala”.

29 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas niemieckiego nalotu na szpital przy ul. Chełmskiej 19 zginęła Maria Sawicz ps. „Sawa”, 21-letnia sanitariuszka z Powstania Warszawskiego z batalionu „Oaza”.

31 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
W wieku 17 lat zginęła podczas Powstania Warszawskiego Krystyna Kocięcka ps. „Krysia”, Sanitariuszka ze zgrupowania „Chrobry II”.

5 września 1944

Dziennik Historii Polski
W Powstaniu Warszawskim pod gruzami gmachu Poczty Głównej przy pl. Napoleona podczas niemieckiego bombardowania zginęła Teresa Maria Hulewicz. Była sanitariuszką i łączniczką w Batalionie „Kiliński” - 2. kompania „Szare Szeregi”.

14 września 1944

Dziennik Historii Polski
W Warszawie zginęła niosąc pomoc swojemu dowódcy Wacławowi Dunin-Karwickiemu ps. „Luty” 16 letnia Irena Schirtładze ps. „Irka”. Była sanitariuszką batalionu „Parasol”. Córka oficera gruzińskiego Arkadiusza Schirtladze zamordowanego w Katyniu. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych i Krzyżem Powstańczym.

16 września 1944

Dziennik Historii Polski
W wieku 21 lat w Powstaniu Warszawskim zginęła (dzień po swoim ukochanym Andrzeju Romockim ps. „Morro”) trafiona w głowę, niosąc jedzenie dla kolegów leżących w piwnicach Lidia Daniszewska ps. „Lidka” sanitariuszka batalionu „Zośka”. Odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

26 września 1944

Dziennik Historii Polski
Poległa na Mokotowie w starciu z niemieckimi czołgami 21-letnia Kasia Borowińska, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona Krzyżem Walecznych

26 września 1944

Rozstrzelana przez Niemców została Ewa Matuszewska ps. „Mewa”. Harcerka służby sanitarnej Szarych Szeregów. Podczas powstania Warszawskiego, kierowniczka sanitariatu w pułku „Baszta”.

12 lipca 1945

Dziennik Historii Polski
Na oczach spędzonych mieszkańców Lipy, wioski niedaleko Stalowej Woli mordercy z LWP/UB zamordowali sanitariuszkę i łączniczkę oddziału NSZ Anielę Życzyńską ps. „Ania”. Przed śmiercią związali jej ręce od tyłu, zasłonili oczy, zalali gipsem usta aby nie mogła krzyknąć „Niech żyje Polska!” następnie ją zastrzelili.

3 sierpnia 1946

Dziennik Historii Polski
Sanitariuszka i łącznika 5. Wileńskiej Brygady AK, niespełna 18- letnia Danuta Siedzikówna ps. „Inka” skazana została na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku.

29 listopada 2018

Dziennik Historii Polski
Zmarła Krystyna Sempka ps. „Giewont”, podczas Powstania Warszawskiego sanitariuszka Szarych Szeregów w szpitalu polowym przy ul. Hożej 13.

1 grudnia 2020

Dziennik Historii Polski
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

5 stycznia 2021

Dziennik Historii Polski
Zmarła Lidia Lwow-Eberle, żołnierz Armii Krajowej, legendarna sanitariuszka oddziału „Łupaszki”, towarzyszka życia mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

29 stycznia 2021

Dziennik Historii Polski
Zmarła nauczycielka, artysta plastyk Wanda Zalewska-Zdun ps. „Rawicz”. W wieku 18 lat brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka. Miała 94 lata.

14 lutego 2022

Dziennik Historii Polski
Zmarła kpt. Maria Mrówka ps. „Irena”, sanitariuszka w Samodzielnym Batalionie Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego, powstaniec warszawski.

23 marca 2022

Dziennik Historii Polski
W wieku 98 lat zmarła Pani kpt. Barbara Szurig-Werner ps. „Basia Amorkowa”, żołnierz, sanitariuszka 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. W lutym 2021 roku odznaczona przez Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11 lipca 2022

Dziennik Historii Polski
W wieku 100 lat zmarła, urodzona we Lwowie, Helena Wartalska ps. „Hanka". Była sanitariuszką Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

13 lipca 2022

Dziennik Historii Polski
W wieku 95 lat zmarła Anna Jakubowska ps. „Paulinka”. Była sanitariuszką w legendarnym batalionie „Zośka”, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Po wojnie represjonowana przez UB.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (288 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (155 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (106 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (104 lata temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (79 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (76 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (75 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (16 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (2 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone