Pomnik pamięci pomordowanych policjantów II RP Województwa Poznańskiego - Poznań

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Wielkopolskie
Miejscowość:Poznań
Lokalizacja:ul. Swoboda 43a

OPIS:

Pamięci pomordowanych

Policjantów II RP

Województwa Poznańskiego

 

Wiosną 1940 roku w kazamatach NKWD w Twerze

(Kalininie) zamordowano co najmniej 5887 polskich

policjantów, jeńców więzionych w obozie w Ostaszkowie,

pogrzebanych w dołach śmierci w Miednoje.

Wśród ofiar barbarzyństwa było 340 Policjantów

pełniących w dniu wybuchu II wojny światowej służbę

w komendach, komisariatach i posterunkach

województwa poznańskiego.

Ofiarom poświęcamy ten pomnik.

 

Oddając, w 70-lecie zbrodni, hołd Policjantom

spoczywającym w Miednoje, pochylamy się także nad

tragedią poznańskich funkcjonariuszy Policji, którzy

w innych miejscach ponieśli śmierć z rąk okupantów

niemieckich i sowieckich.

 

Prosimy o modlitwę i chwilę zadumy nad ich losem

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Lutego
1243 (781 lat temu)
W Lwówku Śląskim odbył się pierwszy w historii ziem polskich turniej rycerski, zorganizowany na polecenie księcia śląskiego Bolesława II Rogatki.
1765 (259 lat temu)
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego gen. Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.
1831 (193 lata temu)
Pod Białołęką doszło do starcia między wojskami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 13 tysięcznym wojskiem polskim dowodził generał Jan Krukowiecki. Natomiast 11 tysiącami Rosjan generał Iwan Szachowski. Polacy wyszli zwycięsko z tej dwudniowej potyczki. Straty wyniosły 800 osób po stronie polskiej, a po rosyjskiej 1100 osób.
1846 (178 lat temu)
Dyktatorem powstania krakowskiego został Jan Tyssowski.
1885 (139 lat temu)
W Rzeszowie urodził się kapitan Juliusz Kaden-Bandrowski. Legionista, pisarz i publicysta.
1943 (81 lat temu)
Specjalny oddział AK „Osa” (Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych) dokonał zamachu na berlińskiej stacji kolejowej. W jego wyniku zginęło 36 osób głównie niemieccy żołnierze i policjanci.
1948 (76 lat temu)
W Stargardzie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali ppor. Antoniego Bieguna ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcę oddziału w Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1953 (71 lat temu)
Został wykonany wyrok śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil”. Był dowódcą Kedywu Komendy Głównej AK, bardzo przysłużył się polskiemu podziemiu i Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek