Głaz upamiętniający kardynała Stefana Wyszyńskiego - Krotoszyn

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Wielkopolskie
Miejscowość:Krotoszyn
Lokalizacja:ul. Więźniów Politycznych 15

OPIS:

Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko,

co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Ks. Franciszek Paciorek - za wiarę i ojczyznę
Franciszek Paciorek - prezbiter katolicki archidiecezji krakowskiej, aresztowany za pomoc udzieloną zbiegłemu więźniowi, w trosce o rodzinę odmówił swojego odbicia przez grupę partyzantów, przewieziony do obozu i rozstrzelany w Auschwitz. W celi nr 21 zostawił po sobie pamiątkę, wydrapał na ścianie Chrystusa na krzyżu.
Czytaj więcej

DZIENNIK HISTORII

3 sierpnia 1901

Dziennik Historii Polski
Urodził się przywódca duchowy narodu polskiego, kardynał Stefan Wyszyński.

12 listopada 1948

Dziennik Historii Polski
Prymasem Polski został biskup Stefan Wyszyński.

12 stycznia 1953

Dziennik Historii Polski
Ks. Stefan Wyszyński otrzymał nominację kardynalską.

25 września 1953

Dziennik Historii Polski
W nocy z 25 na 26 września władze komunistyczne aresztowały Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

12 października 1953

Dziennik Historii Polski
Prymas Stefan Wyszyński został przewieziony przez komunistów z Rywałdu do Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego.

26 października 1956

Dziennik Historii Polski
Kardynał Stefan Wyszyński odzyskał wolność po trzyletnim internowaniu przez komunistów.

28 maja 1981

Dziennik Historii Polski
Zmarł Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, przeciwnik władzy komunistycznej.

31 maja 1981

Dziennik Historii Polski
Odbył się pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone