Tablica w hołdzie mjr Janowi Piwnikowi ps. „Ponury” - Wąchock

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Świętokrzyskie
Miejscowość:Wąchock
Lokalizacja:ul. Kościelna 14
(Tablica znajduje się w Opactwie Cystersów)

OPIS:

W HOŁDZIE DOWÓDCY VII BAT. 77 PP AK

MJR. JANOWI PIWNIKOWI „PONUREMU”

W 46 ROCZNICĘ BOHATERSKIEJ

ŚMIERCI POD JEWŁASZAMI

NA ZIEMI NADNIEMEŃSKIEJ

DZIENNIK HISTORII

31 sierpnia 1912

Dziennik Historii Polski
Urodził się cichociemny, szef Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej kapitan Jan Piwnik ps. „Ponury”. Dowodził partyzantką walczącą w Górach Świętokrzyskich.

18 stycznia 1943

Dziennik Historii Polski
Porucznik Jan Piwnik ps. „Ponury” wraz z oddziałem AK dokonał szturmu na więzienie w Pińsku. Udało się uwolnić m.in. jednego z cichociemnych Alfreda Paczkowskiego ps. „Wania”.

3 lutego 1943

Dziennik Historii Polski
Dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” nadał cichociemnym por. Janowi Piwnikowi ps. „Ponury” oraz por. Janowi Rogowskiemu ps. „Czarka” Ordery Wojenne Virtuti Militari V Klasy za uwolnienie trzech żołnierzy „Wachlarza” z więzienia w Pińsku.

12 lipca 1943

Dziennik Historii Polski
W nocy na z 12 na 13 oddział AK pod dowództwem por. Jana Piwnika ps. „Ponury” rozstrzelał ok. 180 Niemców podróżujących pociągiem z Warszawy do Krakowa. Był to odwet za pacyfikację Michniowa, w której okupanci zamordowali ok. 200 mieszkańców wsi.

1 września 1943

Dziennik Historii Polski
II Zgrupowanie ze Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” pod dowództwem cichociemnego ppor. Waldemara Szwieca ps. „Robot” opanowało powiatowe miasto Końskie.

29 października 1943

Dziennik Historii Polski
Zakończyła się Operacja Memel, zbrojne działanie niemieckie wymierzone przeciwko oddziałom partyzanckim podporucznika Jana Piwnika ps. „Ponury”. Operacja trwająca trzy dni zakończyła się całkowitą porażką Niemców.

8 czerwca 1944

Dziennik Historii Polski
VII Batalion 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej dowodzony przez cichociemnego por. Jana Piwnika ps. „Ponury” rozbił niemiecką strażnicę graniczną w Jachnowiczach na Nowogródczyźnie.

16 czerwca 1944

Zginął walcząc z Niemcami cichociemny, szef Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK Jan Piwnik ps. „Ponury”. Wsławił się jako dowódca partyzantki walczącej w Górach Świętokrzyskich i oddziału dywersyjnego na Nowogródczyźnie.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Września
1794 (228 lat temu)
W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekelyego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
1844 (178 lat temu)
Urodził się pułkownik Wacław Kostek-Biernacki, żołnierz Legionów Polskich, członek POW.
1878 (144 lata temu)
Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Jana Matejki został pierwszy raz pokazany publicznie w sali Urzędu Miasta w Krakowie.
1896 (126 lat temu)
Urodził się Wacław Lipiński, historyk, żołnierz Legionów Polskich, członek POW. W czasie II wojny światowej współorganizator Konwentu Organizacji Niepodległościowych, po wojnie założyciel i przewodniczący podziemnego Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, członek Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej (1946-1947). Aresztowany przez komunistów w 1947 roku i skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, zmarł w więzieniu we Wronkach w 1949 roku.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Kijowie as myśliwski, kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych Eugeniusz Horbaczewski. Zginął 18 sierpnia 1944 w Valennes.
1920 (102 lata temu)
Pod Krwawym Borem w lasach na ziemi lidzkiej polskie oddziały 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej stoczyły zwycięską bitwę z jednostkami 3 Armii sowieckiej zmuszając je do odwrotu.
1939 (83 lata temu)
Rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Szackiem. Grupa KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna (zdjęcie) odniosła w niej zwycięstwo nad wojskami sowieckimi i przeszła za Bug.
1939 (83 lata temu)
Generał Władysław Sikorski objął dowództwo Armii Polskiej we Francji.
1939 (83 lata temu)
O godz. 13.15 podpisany został akt kapitulacji Warszawy.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone