Tablica Narodowych Sił Zbrojnych - Wisła

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Wisła
Lokalizacja:ul. Lipowa 7
(Tablica znajduje się wewnątrz kościoła Wniebowzięcia NMP )

OPIS:

Pamięci żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych
zgrupowania kpt. Henryka Flame Bartka

Którzy oddali swe życie
za wolność i niepodległość Polski
w latach 1942-47

POWIĄZANE ARTYKUŁY

DZIENNIK HISTORII

21 września 1895

Dziennik Historii Polski
Urodził się Tadeusz Danilewicz, major, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW).

15 stycznia 1918

Dziennik Historii Polski
W miejscowości Frysztat urodził się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.

15 stycznia 1918

W miejscowości Frysztat urodził się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.

16 lipca 1924

Dziennik Historii Polski
W Łodzi urodził się Michał Bierzyński ps. „Sęp” żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lublin, dowódca Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręgu Białystok, szef Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręgu Łomża, aresztowany przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

30 marca 1926

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Cięcinie w powiecie żywieckim Franciszek Konior ps. „Rekin”. Był żołnierzem oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego, który działał na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

20 września 1942

Dziennik Historii Polski
Powstały Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego, działająca podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym.

4 października 1943

Dziennik Historii Polski
W niejasnych okolicznościach zamordowana została Irena Iłłakowiczowa ps. „Irena”, agentka wywiadu Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego i NSZ.

23 lutego 1944

Pod Borowem, powiat kraśnicki, Niemcy rozbili patrol Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Skowrońskiego ps. „Knoll” z oddziałów rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”. Zginęło kilku żołnierzy NSZ.

22 kwietnia 1944

Dziennik Historii Polski
W nocy 22/23 kwietnia w Warszawie na atak serca zmarł płk dypl. Tadeusz Kurcyusz ps. „Morski”, „Żegota”. Był Komendantem Głównym Narodowych Sił Zbrojnych.

23 kwietnia 1944

Dziennik Historii Polski
Zmarł w Warszawie płk/gen. bryg. NSZ Tadeusz Kurcyusz ps. „Fiszer”. Od 1 sierpnia 1943 roku był Dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych i pełnomocnikiem AK ds. scalenia z NSZ. Urodził się 15 października 1881 w Warszawie.

11 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Powstała Brygada Świętokrzyska NSZ na Kielecczyźnie, dowodził nią kapitan Antoni Dąbrowski-Szacki ps. „Bohun". Na początku swojego istnienia liczyła około 800 żołnierzy. Do największych sukcesów Brygady należy wyzwolenie kobiecego obozu koncentracyjnego w Holiszowie uratowano około 1000 więźniarek, w tym 167 Polek.

17 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.

8 września 1944

Dziennik Historii Polski
Oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ zlikwidowały w rejonie wsi Rząbiec grupę Gwardii Ludowej, Armii Ludowej Tadeusza Grochala ps. „Tadek Biały” oraz grupę sowieckiego wywiadu wojskowego pod dowództwem Iwana Iwanowicza Karawajewa.

13 października 1944

Dziennik Historii Polski
Kompania pod dowództwem kpt. Bernarda Lewandowskiego ps. „Leonard” z Brygady Świętokrzyskiej NSZ zlikwidowała pod Soborzycami sowiecką radiostację, której załoga, nie chcąc się poddać, zginęła w płonącej stodole.

18 października 1944

Dziennik Historii Polski
W Częstochowie zastrzelony został pułkownik Stanisław Nakoniecznikoff-Klukowski ps. „Kmicic”. Był komendantem głównym Narodowych Sił Zbrojnych w 1944 roku. Prawdopodobnym powodem zabójstwa był popierany przez niego plan podporządkowania NSZ Armii Krajowej.

13 stycznia 1945

Dziennik Historii Polski
Rozpoczął się przez Brygadę Świętokrzyską NSZ Marsz na Zachód. Zakończył się 7 maja 1945 r. na terenie Czech, kiedy to Brygada połączyła się z siłami amerykańskimi dowodzonymi przez gen. Pattona.

17 lutego 1945

Dziennik Historii Polski
Oddział Narodowych Sił Zbrojnych por. Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary” rozbił posterunek MO w Ludwinie, powiat łęczyński. Akcję przeprowadzono w odwecie za zastrzelenie poprzedniego dnia przez milicjantów Wiktora Kuchciewicza.

12 kwietnia 1945

W nocy z 12 na 13 kwietnia grupa operacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach dokonała zbrodni na szesnastu lub siedemnastu młodych mężczyznach podejrzewanych o przynależność do AK i NSZ. Zbiorowy mord uznany został za zbrodnię przeciw ludzkości.

5 maja 1945

Dziennik Historii Polski
Obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie w Czechach został wyzwolony przez oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ, uwolnionych zostało około 1000 więźniarek różnej narodowości głównie Francuzek, Żydówek i Polek.

23 lutego 1946

Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.

23 lutego 1946

Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.

23 lutego 1946

Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.

19 marca 1946

W tzw. procesie dwudziestu trzech ogłoszono wyroki na członkach lubelskiego podziemia. Należeli oni do Narodowych Sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej. Na karę śmieci zostali skazani Roman Jaroszyński, Stanisław Kaczmarczyk, karmelita podporucznik Kazimierz Łuszczyński, Zygmunt Roguski, Władysław Ulanowski, Zygmunt Wolanin, Władysław Żwirek.

23 marca 1946

Dziennik Historii Polski
W Zagórzu na Podkarpaciu III Kompania Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ „Zuch” dowodzona przez ppor. Kazimierza Kocyłowskiego zlikwidowała komendanta Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej do spraw polityczno-wychowawczych Czesława Solona.

3 maja 1946

Dziennik Historii Polski
Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święta Maryi Królowej Polski, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”, prowadzeni przez por. Jana Przewoźnika ps. „Ryś” po przejęciu kontroli nad miastem Wisła urządził w niej dwugodzinną defiladę w pełni umundurowanych i uzbrojonych żołnierzy NSZ na oczach sterroryzowanych komunistów.

24 maja 1946

Dziennik Historii Polski
W więzieniu mokotowskim straconych zostało siedmiu żołnierzy NSZ Okręgu Lubelskiego: Kazimierz Łuszczyński ps. „Rosa”, Zygmunt Wolanin ps. „Zenon”, Roman Jaroszyński ps. „Roman”, Władysław Żwirek ps. „Wysoki”, Zygmunt Roguski ps. „Kacper”, Stanisław Kaczmarczyk ps. „Detal” i Władysław Ulanowski ps. „Warta”. Ciała żołnierzy wywieziono na Służewiec i pogrzebano w nieznanym miejscu.

19 lipca 1946

W Bestwinie, powiat bielski, 39 żołnierzy Kompanii „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych stoczyło walkę z grupą wypadową Urzędu Bezpieczeństwa, Ludowego Wojska Polskiego i KBW (170 ludzi). W walce polegli: Franciszek Zawada ps. „Szczygieł” i Władysław Piechnik ps. „Jurek”. Aresztowano: Pawła Czyża ps. „Nitka” i Franciszka Budę ps. „Cygan”.

19 października 1946

Dziennik Historii Polski
W Zabrzu w ramach akcji operacyjnej agenta UB H. Wendrowskiego zostali zatrzymani Ernest Kozubek ps. „Grom” (zdjęcie), Jan Kwiczala ps. „Emil”, Władysław Guzdek ps. „Wilk” żołnierze NSZ ze zgrupowania kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Zostali zamordowani w katowickim więzieniu 31 grudnia 1946r.

22 października 1946

Dziennik Historii Polski
Pułkownik Franciszek Niepokólczycki został aresztowany w Zabrzu przez władze komunistyczne. Od 1945 roku był prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podczas II wojny światowej oficer ZWZ-AK. Od 1943 roku był zastępcą komendanta Kierownictwa Dywersji KG AK. 

15 stycznia 1947

Dziennik Historii Polski
Zostali zamordowani w Bielsku-Białej żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania mjr. Henryka Flamego ps. „Bartek”: Wiktor Gruszczyk ps. „Groźny” Jan Sapiński ps. „Wolny” oraz Antoni Wizner ps. „Brzoza” i jego brat Alojzy Wizner ps. „Lis” (obaj na zdjęciu).

10 lutego 1947

W Przegibku, powiat żywiecki, połączone grupy por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta” i sierż. Gustawa Matusznego ps. „Orzeł Biały” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowali komendanta placówki Wojsk Ochrony Pogranicza w Rycerce Górnej oraz 2 żołnierzy WOP, którzy strzelali do żołnierzy NSZ.

11 marca 1947

Dziennik Historii Polski
Przed Urzędem Bezpieczeństwa w Bielsku, obecnie Bielsko-Biała, ujawnił się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”, dowódca Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ. Razem z nim ujawnili się: st. sierż. Tadeusz Przewoźnik ps. „Kuba”, „Tadeusz Mazur”, plut. Stanisław Włoch ps. „Lis” i Anna Szweda ps. „Anuszka”.

11 marca 1947

Przed Urzędem Bezpieczeństwa w Bielsku, obecnie Bielsko-Biała, ujawnił się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”, dowódca Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ. Razem z nim ujawnili się: st. sierż. Tadeusz Przewoźnik ps. „Kuba”, „Tadeusz Mazur”, plut. Stanisław Włoch ps. „Lis” i Anna Szweda ps. „Anuszka”.

11 marca 1947

Przed Urzędem Bezpieczeństwa w Bielsku, obecnie Bielsko-Biała, ujawnił się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”, dowódca Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ. Razem z nim ujawnili się: st. sierż. Tadeusz Przewoźnik ps. „Kuba”, „Tadeusz Mazur”, plut. Stanisław Włoch ps. „Lis” i Anna Szweda ps. „Anuszka”.

27 września 1947

Dziennik Historii Polski
W okolicach wsi Ruda Kameralna w województwie małopolskim w starciu z oddziałami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej poległ kapitan Jan Dubaniowski ps. "Salwa". Był komendantem Obwodu Bocheńskiego Narodowych Sił Zbrojnych.

1 grudnia 1947

Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.

1 grudnia 1947

Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.

13 stycznia 1948

Dziennik Historii Polski
W więzieniu na Mokotowie został stracony Jan Morawiec, działacz narodowy, członek Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, prezes Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Ziem Wschodnich, szef Oddziału IV Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

28 czerwca 1948

We wsi Bestwinka, powiat bielski, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali plut. Zdzisława Krausa ps. „Andrus”, dowódcę plutonu „Śmiertelni” Narodowych Sił Zbrojnych.

6 października 1950

Dziennik Historii Polski
Agenci Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali kapitana Józefa Mikę ps. „Wrzos”. Był zastępcą dowódcy oddziału „Salwy” Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Jana Dubaniowskiego.

18 stycznia 1951

Dziennik Historii Polski
W więzieniu mokotowskim został zamordowany, skazany 5-krotną karę śmierci, por. Stefan Bronarski, ps. „Liść”. Był żołnierzem Tajnej Armii Polskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej oraz komendantem Okręgu XXIII Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Mazowsze Zachodnie w latach 1946-1948.

20 września 1951

Zostali zamordowani w więzieniu mokotowskim żołnierze 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych: Stanisław Derkus ps. „Śmiały”, Władysław Kwiatkowski ps. „Jerzy” i Henryk Gosik ps. „Heniek”.

14 września 1984

Dziennik Historii Polski
Zmarł porucznik Leon Cybulski ps. „Znicz”.Był dowódcą oddziału partyzanckiego Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Września
1466 (556 lat temu)
W czasie trwania wojny trzynastoletniej wojska polskie pod wodzą Piotra Dunina zdobyły Chojnice.
1794 (228 lat temu)
W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekelyego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
1844 (178 lat temu)
Urodził się pułkownik Wacław Kostek-Biernacki, żołnierz Legionów Polskich, członek POW.
1878 (144 lata temu)
Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Jana Matejki został pierwszy raz pokazany publicznie w sali Urzędu Miasta w Krakowie.
1896 (126 lat temu)
Urodził się Wacław Lipiński, historyk, żołnierz Legionów Polskich, członek POW. W czasie II wojny światowej współorganizator Konwentu Organizacji Niepodległościowych, po wojnie założyciel i przewodniczący podziemnego Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, członek Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej (1946-1947). Aresztowany przez komunistów w 1947 roku i skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, zmarł w więzieniu we Wronkach w 1949 roku.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Kijowie as myśliwski, kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych Eugeniusz Horbaczewski. Zginął 18 sierpnia 1944 w Valennes.
1920 (102 lata temu)
Pod Krwawym Borem w lasach na ziemi lidzkiej polskie oddziały 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej stoczyły zwycięską bitwę z jednostkami 3 Armii sowieckiej zmuszając je do odwrotu.
1939 (83 lata temu)
W wyniku odniesionych rano w Modlinie zmarł płk. Stanisław Królicki. We wrześniu 1939 dowodził 7 pułkiem strzelców konnych.
1939 (83 lata temu)
Rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Szackiem. Grupa KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna (zdjęcie) odniosła w niej zwycięstwo nad wojskami sowieckimi i przeszła za Bug.
1939 (83 lata temu)
Generał Władysław Sikorski objął dowództwo Armii Polskiej we Francji.
1939 (83 lata temu)
O godz. 13.15 podpisany został akt kapitulacji Warszawy.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone