Tablica upamiętniająca przyłączenie Tychów i okolicznych miejsowości do Polski - Tychy

Autor zdjęć: Rafał Stanisławski
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Tychy
Lokalizacja:ul. Damrota

OPIS:

20 marca 1921 roku
na Gónym Śląsku miał miejsce plebiscyt.
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości
głosowali za pozostaniem w granicach Niemiec
lub za przyłączeniem do II Rzeczpospolitej.

Za Polską głosowało aż 82% Tyszan.
Podobnie było w sąsiednich gminach:
Cielmice, Jaroszowice, Paprocany, Urbanowice i Wilkowyje.

Niekorzystny dla Polski wynik
z całego obszaru plebiscytowego
doprowadził do wybuchu,
w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku,
III PPowstania Śląskiego

Konferencja ambasadorów w Paryżu
20 października 1921 roku
podjęła decyzję o nowym podziale Górnego Śląska
między Niemcy i Polskę

16 lipca 1922 roku zostały przyłączone do Polski
Tychy oraz sąsiednie miejsowości

DZIENNIK HISTORII

8 czerwca 1920

Dziennik Historii Polski
Podczas plebiscytu na Górnym Śląsku niemieckie bojówki napadły na siedzibę Polskiego Komitetu Plebiscytowego w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu.

20 marca 1921

Dziennik Historii Polski
Odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku, głosował w nim około 1,2 miliona osób. Niecałe 60 procent opowiedziało się za przyłączeniem ziem do Niemiec.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (288 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (155 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (106 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (104 lata temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (79 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (76 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (75 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (16 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (2 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone