Pomnik pamięci 205 żołnierzy Wojska Polskiego - Pszczyna

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Pszczyna
Lokalizacja:Trzy Dęby

OPIS:

Tu spoczywa 205 żołnierzy Wojska Polskiego z 6, 23 i 55 Dywizji Piechoty poległych 1 i 2 września 1939 r. w walce z wojskami niemieckimi oraz 20 Powstańców Śląskich i harcerzy z Pszczyny rozstrzelanych w parku 4 września 1939 r. przez niemieckiego najeźdźcę.

Cześć ich pamięci

W obecnym kształcie cmentarz urządzony został w 2009 roku, w miejscu istniejących mogił powstańców śląskich, harcerzy i żołnierzy. Powstańcy i harcerze rozstrzelani zostali w parku pszczyńskim 4 września 1939 roku, ich ciała przeniesiono uroczyście w to miejsce 10 listopada 1946 roku (według innych źródeł - 1945 r.).

W roku 1952 na cmentarzu spoczęli żołnierze 6. Dywizji Piechoty Armi Kraków, którzy polegli 2 września 1939 roku w "bitwie pod Ćwiklicami", w walce z niemieckimi czołgami 5 Dywizji Pancernej. Ciała 205 żołnierzy, głównie 16 pułku piechoty Ziemi Tarnowskiej i 6 pułki artylerii lekkie z Krakowa, przeniesiono z trzech mogił polowych w Ćwiklicach: pod lasem Brzezina i Dębina oraz kapliczką św. Michała. Na cmentarzu spoczywają również żołnierze górnośląskiej 23 Dywizji Piechoty i 55. Dywizji Piechoty (rezerwowej) z Katowic, przeniesieni w to miejsce po wojnie mogił polowych w Rudziczce.

W 1945 roku wzniesiono tutaj tymczasowy pomnik granitowy ku czci rozstrzelanych powstańców i harcerzy, a w 1984 roku odsłonięto metaloplastykę, upamiętniającą znajdującą się za pomnikiem mogiłę żołnierską.

W roku 2009 cmentarz uzyskał obecny kształ dzięki pomocy finansowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wojewody śląskiego oraz gminy Pszczyna.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Czerwca
1651 (371 lat temu)
Rozpoczęła się trwająca trzy dni bitwa pod Beresteczkiem wojska polskie starły się z oddziałami kozacko-tatarskim (powstanie Chmielnickiego).
1660 (362 lata temu)
Wojska dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Pawła Sapiechę i Stefana Czarnieckiego pokonały oddziały rosyjskie w bitwie pod Płonką.
1919 (103 lata temu)
W imieniu Polski Roman Dmowski i premier Ignacy Jan Paderewski złożyli podpisy pod pokojowym Traktatem Wersalskim kończącym I wojnę światową z Niemcami. Na mocy traktatu zwrócono Polsce znaczną część ziem zabranych jej przez Prusy w I i II rozbiorze. Na mocy traktatu powstało również Wolne Miasto Gdańsk. Polsce nie przyznano finansowych rekompensat za straty poniesione w wyniku wybuchu I wojny światowej.
1927 (95 lat temu)
Prochy Juliusza Słowackiego spoczęły na Wawelu.
1941 (81 lat temu)
Oddziały niemieckie wkroczyły do Przemyśla zajmując tym samym rosyjską strefę okupacyjną położoną na prawym brzegu Sanu.
1946 (76 lat temu)
W więzieniu w Białymstoku, został zamordowany przez komunistów por. Marian Pluciński ps. „Mścisław”. Oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej 1939 roku w 33. szwadronie czołgów rozpoznawczych. Działał w Związku Walki Zbrojnej, studiował konspiracyjnie medycynę. Pod koniec 1943 r. walczył w 6. Wileńskiej Brygadzie AK, a od marca 1944 r. w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, jako dowódca 3. plutonu 1. kompanii „szturmowej”.
1946 (76 lat temu)
Zginął w walce z UB ppor. Zdzisław Badocha ps. "Żelazny", dowódca II Szwadronu V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
1956 (66 lat temu)
Rozpoczęły się protesty robotników w Poznaniu, które zamieniły sie w trzydniowe walki uliczne, zginęło podczas ich trwania 58 osób.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone