Pomnik Stefana Batorego - Gliwice

Autor zdjęć: Rafał Stanisławski
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Gliwice
Lokalizacja:ul. Pod Murami 2

OPIS:

Stefan Batory
Król Polski
1576-1586

DZIENNIK HISTORII

27 września 1533

Dziennik Historii Polski
Urodził się Stefan Batory, król Polski w latach 1576-1586.

14 grudnia 1575

Dziennik Historii Polski
Stefan Batory został ogłoszony królem Polski.

1 maja 1576

Odbył się ślub i koronacja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego.

1 kwietnia 1579

Król Polski Stefan Batory założył w Wilnie Akademię i Uniwersytet Wileński przekształcony z Kolegium Jezuitów.

26 czerwca 1579

Dziennik Historii Polski
Król Polski Stefan Batory wypowiedział wojnę Moskwie. Przyczyną tej decyzji były imperialne plany tego kraju, który chciał zagarnąć Inflanty. Wojska rosyjskie cara Iwana IV Groźnego już od blisko czterech lat okupowały tereny. Batory zdecydował się na podniesienie podatków, co poskutkowało stworzeniem blisko 60 tysięcznej armii, która miała walczyć z Rosjanami.

11 sierpnia 1579

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-rosyjskiej wojska króla Stefana Batorego, w szeregach których walczyli również Litwini, Węgrzy, Tatarzy litewscy, a także Szkoci rozpoczęły oblężenie twierdzy Połock położonej na terenie dzisiejszej Białorusi.

30 sierpnia 1579

Dziennik Historii Polski
Po 20 dniach oblężenia wojska króla Stefana Batorego zdobyły Połock. Zdobycie tego miasta było celem szerszej strategii zaczepnej stosowanej przez Batorego w wojnie z Rosją o odzyskanie Inflant i ziemi połockiej.

29 maja 1580

Dziennik Historii Polski
Król Stefan Batory otrzymał od papieża Grzegorza XIII tytuł „Fidei defensor”. Było to papieskie uznanie zasług Batorego w obronie wiary i tradycji chrześcijańskich, a także nagroda za zasługi i zachęta do dalszych działań przeciwko Turkom i Tatarom.

12 grudnia 1586

Dziennik Historii Polski
W Grodnie zmarł król Polski Stefan Batory, panował przez 10 lat. Dał się poznać jako dobry organizator, który zreformował armię, pokonał Rosję w wojnie o Inflanty, a także zreformował husarię.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

30 Czerwca
1651 (371 lat temu)
Armia polska pod dowództwem króla Jana Kazimierza oraz oddziały jazdy dowodzone przez księcia Jeremiego Wiśniowieckiego przeprowadziły główny atak w bitwie pod Beresteczkiem. Wojska kozacko-tatarskie zostały rozbite, a ich dowódca chan Islam III Girej uciekł ze swoją świtą z pola bitwy. Straty po stronie polskiej wyniosły około 350 ludzi, zaś wrogów poległo kilka tysięcy.
1923 (99 lat temu)
Urodziła się pisarka, poetka i pedagog Teresa Sułowska-Bojarska ps. „Dzidzia”. Działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, łączniczka Armii Krajowej. Była szyfrantką w I Oddziale Komendy Głównej. Na okres Powstania Warszawskiego otrzymała przydział do Wojskowej Służby Ochrony Powstania w składzie Pułku „Baszta” na Mokotowie.
1929 (93 lata temu)
W Parku Strzeleckim w Tarnowie złożono prochy generała Józefa Bema.
1940 (82 lata temu)
Generał Stefan Rowecki został mianowany przez Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego komendantem Związku Walki Zbrojnej.
1942 (80 lat temu)
Władze sowieckie zaproponowały Brytyjczykom przeniesienie Armii Polskiej generała Andersa na teren Środkowego Wschodu. O tej inicjatywie nie powiadomiono władz polskich w Londynie.
1943 (79 lat temu)
Komendant Główny Armii Krajowej generał Stefan Rowecki ps. „Grot” został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Berlina, później trafił do KL Sachsenhausen.
1946 (76 lat temu)
Pod Zieluniem, kompania ppor. Stanisława Balli ps. „Sokół Leśny” z Batalionu Ruchu Oporu AK „Znicz” w liczbie ponad 100 partyzantów odparła liczącą 250 funkcjonariuszy i żołnierzy komunistyczną obławę. W walce zginęło trzech partyzantów oraz kilkunastu członków obławy.
1948 (74 lata temu)
Funkcjonariusze MBP aresztowali w Osielcu niedaleko Makowa Podhalańskiego, legendarnego dowódcę V Wileńskiej Brygady AK, a następnie oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK, majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone