Tablica upamiętniająca Zdzisława Badochy ps. „Żelazny” - Dąbrowa Górnicza

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Dąbrowa Górnicza
Lokalizacja:ul. Królowej Jadwigi 17

OPIS:

W tej świątyni 27 XII 1928 roku przyjął sakrament chrztu świętego

ppor. Zdzisław Badocha ps. „ŻELAZNY”

Urodzony 23 III 1925 roku w Dąbrowie Górniczej żołnierz okręgu wileńskiego Armii Krajowej oficer 5. Wileńskiej brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Wlaczył o niepodległość polski na ziemi wileńskiej, białostoczyźnie, podlasiu i pomorzu

28 VI 1946 roku poległ w walce z komunistyczną obławą w wieku 21 lat w CZerninie koło Sztumu

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

DZIENNIK HISTORII

22 marca 1925

Dziennik Historii Polski
W Dąbrowie Górniczej urodził się Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” – żołnierz Armii Krajowej, w latach powojennych dowódca 2. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK. Działał wraz ze swoim szwadronem głównie na obszarze Borów Tucholskich.

19 maja 1946

Dziennik Historii Polski
Poruszając się samochodami po terenie ówczesnych powiatów starogardzkiego i kościerzyńskiego, oddział Zdzisława Badochy ps. „Żelazny” rozbroił siedem posterunków milicji i placówkę UB. Podczas akcji zdobyto ponad dwadzieścia sztuk broni oraz kilka tysięcy sztuk amunicji. O akcji nadawało radio BBC, a mjr Szendzialarz odznaczył za nią „Żelaznego” sygnetem V Wileńskiej Brygady.

28 czerwca 1946

Dziennik Historii Polski
Zginął w walce z UB ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny”, dowódca II Szwadronu V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

3 Grudnia
1830 (192 lata temu)
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.
1886 (136 lat temu)
Na świat przyszedł Adam Skwarczyński,żołnierz Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej działacz polityczny, piłsudczyk.
1907 (115 lat temu)
Urodził się w Kijowie kapitan Marynarki Wojennej Jan Grudziński. Był ostatnim dowódcą okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
1916 (106 lat temu)
W Przededworzu k. Chmielnika urodził się por. Stanisław Grabda ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficer Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Armii Krajowej.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Żywcu Wilhelm Brasse, był więźniem KL Auschwitz. Twórca obozowych zdjęć więźniów.
1918 (104 lata temu)
W Poznaniu rozpoczęły się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Było to zgromadzenie na którym dyskutowano na temat przyszłości kraju, jego ustroju i granic. Jednym z postulatów wysuniętych przez obradujących 1200 posłów było żądanie utworzenia Polski z dostępem do morza.
1920 (102 lata temu)
W Mołodecznie, obecnie miejscowość na Białorusi, Naczelny Wódz Józef Piłsudski dokonał uroczystego wręczenia sztandaru 5 Pułkowi Piechoty Legionów.
1925 (97 lat temu)
Urodził się Stefan Dąmbski żołnierz grupy dywersyjnej podobwodu AK Rzeszów-Południe, egzekutor Armii Krajowej.
1940 (82 lata temu)
Cyryl Ratajski został mianowany, przez premiera rządu RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego, na stanowisko Delegata Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo, a później na cały kraj.
1944 (78 lat temu)
Podczas próby przedarcia się przez komunistyczną obławę poległ wraz z kilkoma swoimi żołnierzami ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, dowódca IV batalionu 77. pp Armii Krajowej, a następnie Zgrupowania „Południe” na Nowogródczyźnie.
1948 (74 lata temu)
W Gliwicach funkcjonariusze UB aresztowali ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”, żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, zastępcę dowódcy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w Białymstoku 1 kwietnia 1950 roku.
1949 (73 lata temu)
Podczas walki z Grupą Operacyjną UB i KBW zginęli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ostatni komendant lll Okręgu NZW Białystok por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk” oraz jego syn Jerzy Żebrowski ps. „Konar”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone