Tablica upamiętniająca Stefana Korbońskiego - Częstochowa

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Częstochowa
Lokalizacja:Al. Najświętszej Maryi Panny 56
(Tablica znajduje się na budynku IV LO im H. Sienkiewicza)

OPIS:

Stefan Korboński

Absolwent tutejszego gimnazjum z roku 1921

ur. 02.03.1901r. w Praszce zm. 23.03.1989r. w Waszyngtonie

Hracmistrz, obrońca Lwowa, powstaniec śląski, polityk,

działacz Ruchu Ludowego, Szef Kierownictwa Walki Cywilnej,

Ostatni Delegat Rządu RP na Kraj,

członek władz naczelnych PSL w kraju

i na uchodźstwie, pisarz i publicysta

odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari

Krzyżem Śląskiej Wstęgi Waleczności i Zasługi

Orderem Orła Białego

Cześć Jego Pamięci

Kombatanci i Ludowcy

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Orlęta Lwowskie
Patrząc przez pryzmat historii Polski, można śmiało powiedzieć że żyjemy w spokojnych czasach, o czym niestety bardzo często zapominamy. Wystarczy przypomnieć sobie jak w 1918 roku we Lwowie nasi młodzi rodacy wykazali się ogromną odwagą, stając do walki z wrogiem o ojczyznę.
Czytaj więcej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Lutego
1468 (556 lat temu)
Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał pierwszy litewski kodeks karny. Zawierał on 24 artykuły kodyfikujące cztery najważniejsze kwestie prawne: przestępstwa chłopów, spory o ziemię, kwestię własności, a także kary za szkody powstałe w wyniku zaniedbań w utrzymaniu dróg i mostów. Kodeks jako pierwszy w historii definiował przestępstwo jako złamanie prawa i znosił możliwość wykupu od kary śmierci.
1768 (256 lat temu)
W Barze na Podolu szlachta Polska zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako Konfederacja Barska. Konfederacja skierowana była przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ich naczelnym hasłem było „Wolność i wiara”.
1940 (84 lata temu)
NKWD wywiozło do Moskwy i osadziło w więzieniu na Łubiance generała Władysława Andersa. W moskiewskim więzieniu generał Anders spędził 22 miesiące, w czasie których poddawany był licznym brutalnym przesłuchaniom.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek