Tablica upamiętniająca kpt. pil. Jerzego Palusińskiego - Częstochowa

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Częstochowa
Lokalizacja:Al. Najświętszej Maryi Panny 56
(Tablica znajduje się na budynku IV LO im H. Sienkiewicza)

OPIS:

Kpt. pil. Jerzy Hipolit Palusiński

ur. 13.VIII.1912 w Częstochowie

Absolwent gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza

i Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.

W kampanii polskiej 1939 pilot Brygady Pościgowej

broniącej Warszawy. Zestrzelił dwa niemieckie

samoloty bombowe Do-17.

Był pierwszym polskim lotnikiem września,

odznaczonym przez Naczelnego Wodza Krzyżem Walecznych.

Jako pilot Dywizjonu 303 brał udział w Bitwie o Anglię

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Zmarł 14.V.1984 w Wielkiej Brytanii i tam jest pochowany

DZIENNIK HISTORII

13 sierpnia 1912

Dziennik Historii Polski
Urodził się kapitan pilot Jerzy Palusiński, absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W kampanii polskiej 1939 pilot Brygady Pościgowej broniącej Warszawy. Zestrzelił dwa niemieckie samoloty bombowe Do-17.

14 maja 1984

Dziennik Historii Polski
Zmarł w Wielkiej Brytanii kapitan Jerzy Palusiński. Był pierwszym polskim lotnikiem września odznaczonym przez Naczelnego Wodza Krzyżem Walecznych. Jako pilot Dywizjonu 303 brał udział w Bitwie o Anglię. Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Czerwca
1651 (371 lat temu)
Rozpoczęła się trwająca trzy dni bitwa pod Beresteczkiem wojska polskie starły się z oddziałami kozacko-tatarskim (powstanie Chmielnickiego).
1660 (362 lata temu)
Wojska dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Pawła Sapiechę i Stefana Czarnieckiego pokonały oddziały rosyjskie w bitwie pod Płonką.
1919 (103 lata temu)
W imieniu Polski Roman Dmowski i premier Ignacy Jan Paderewski złożyli podpisy pod pokojowym Traktatem Wersalskim kończącym I wojnę światową z Niemcami. Na mocy traktatu zwrócono Polsce znaczną część ziem zabranych jej przez Prusy w I i II rozbiorze. Na mocy traktatu powstało również Wolne Miasto Gdańsk. Polsce nie przyznano finansowych rekompensat za straty poniesione w wyniku wybuchu I wojny światowej.
1927 (95 lat temu)
Prochy Juliusza Słowackiego spoczęły na Wawelu.
1941 (81 lat temu)
Oddziały niemieckie wkroczyły do Przemyśla zajmując tym samym rosyjską strefę okupacyjną położoną na prawym brzegu Sanu.
1946 (76 lat temu)
W więzieniu w Białymstoku, został zamordowany przez komunistów por. Marian Pluciński ps. „Mścisław”. Oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej 1939 roku w 33. szwadronie czołgów rozpoznawczych. Działał w Związku Walki Zbrojnej, studiował konspiracyjnie medycynę. Pod koniec 1943 r. walczył w 6. Wileńskiej Brygadzie AK, a od marca 1944 r. w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, jako dowódca 3. plutonu 1. kompanii „szturmowej”.
1946 (76 lat temu)
Zginął w walce z UB ppor. Zdzisław Badocha ps. "Żelazny", dowódca II Szwadronu V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
1956 (66 lat temu)
Rozpoczęły się protesty robotników w Poznaniu, które zamieniły sie w trzydniowe walki uliczne, zginęło podczas ich trwania 58 osób.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone