Głaz pamięci Danuty Siedzikówny ps. „Inka” - Sopot

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Pomorskie
Miejscowość:Sopot
Lokalizacja:ul. Armii Krajowej 103

OPIS:

Pamięci Danuty Siedzikówny "Inki"

Sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK

Mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki"

Rozstrzelanej w 18 roku życia

z wyroku komunistycznego sądu

28 VIII 1946 R. w Gdańsku

DZIENNIK HISTORII

3 września 1928

Dziennik Historii Polski
Urodziła się we wsi Guszczewina na Podlasiu sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady AK Danuta Siedzikówna ps. „Inka”. Została rozstrzelana przez komunistów w 1946 roku.

6 czerwca 1945

Dziennik Historii Polski
Danuta Siedzikówna ps. „Inka” została uwolniona przez oddział 5 Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem Stanisława Wołoncieja ps. „Konus”, z konwoju aresztantów (pracowników Lasów Państwowych), przewożonych z Narewki do Urzędu Bezpieczeństwa w Białymstoku.

20 lipca 1946

Dziennik Historii Polski
W mieszkaniu przy ulicy Wróblewskiego 7 we Wrzeszczu (Gdańsk) funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Danutę Siedzikównę ps. „Inka”.

3 sierpnia 1946

Dziennik Historii Polski
Sanitariuszka i łącznika 5. Wileńskiej Brygady AK, niespełna 18- letnia Danuta Siedzikówna ps. „Inka” skazana została na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku.

28 sierpnia 1946

Dziennik Historii Polski
Komuniści w Gdańsku wykonali wyrok śmierci na niespełna 18-letniej Danucie Siedzikównie ps. „Inka”, która była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady AK. Wraz z nią zamordowany został podporucznik Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”.

1 marca 2015

Dziennik Historii Polski
Zidentyfikowane zostało ciało kolejnej ofiar terroru komunistycznego Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

17 Sierpnia
1431 (591 lat temu)
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.
1629 (393 lata temu)
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.
1794 (228 lat temu)
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
1920 (102 lata temu)
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
1920 (102 lata temu)
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.
1939 (83 lata temu)
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.
1940 (82 lata temu)
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
1944 (78 lat temu)
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
1996 (26 lat temu)
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone