Tablica upamiętniająca pomordowanych duszpasterzy kościoła NMP Królowej Polski - Gdynia

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Pomorskie
Miejscowość:Gdynia
Lokalizacja:ul. Armii Krajowej 26
(Tablica znajduje się na kościele)

OPIS:

Za Wiarą i Ojczyznę

w czasie okupacji

hitlerowskiej

zginęli duszpasterze

tego kościoła:

ks. kan. Teodor Turzyński dziekan

ks. Jan Bieńkowski

ks. Piotr Dunajski

ks. Kazimierz Kalisz

ks. Stanisław Stefaniak

ks. Jan Zakrzewski

ks. Mieczysław Żurek

oraz licznii działacze

katoliccy i wierni par.

N.M.P. Królowej Polski

POWIĄZANE ARTYKUŁY

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Lutego
1468 (556 lat temu)
Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał pierwszy litewski kodeks karny. Zawierał on 24 artykuły kodyfikujące cztery najważniejsze kwestie prawne: przestępstwa chłopów, spory o ziemię, kwestię własności, a także kary za szkody powstałe w wyniku zaniedbań w utrzymaniu dróg i mostów. Kodeks jako pierwszy w historii definiował przestępstwo jako złamanie prawa i znosił możliwość wykupu od kary śmierci.
1768 (256 lat temu)
W Barze na Podolu szlachta Polska zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako Konfederacja Barska. Konfederacja skierowana była przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ich naczelnym hasłem było „Wolność i wiara”.
1940 (84 lata temu)
NKWD wywiozło do Moskwy i osadziło w więzieniu na Łubiance generała Władysława Andersa. W moskiewskim więzieniu generał Anders spędził 22 miesiące, w czasie których poddawany był licznym brutalnym przesłuchaniom.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek