Tablica upamiętniająca Bernarda Filarskiego - Gdańsk

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Pomorskie
Miejscowość:Gdańsk
Lokalizacja:ul. Długa 58

OPIS:

Tu prowadził do 1939 roku swój

gabinet stomatologiczny

dr med. Bernard Filarski

9.10.1880     22.03.1940

w młodości Filomata,

a następnie zasłużony,

wybitny działacz oświatowy i harcerski

w Wolnym Mieście Gdańsku.

Uwięziony 1 września 1939 r. podczas

masowych aresztowań.

Torturowany w obozie koncentracyjnym

„Stutthof” i rozstrzelany

razem z kilkudziesięcioma działaczami

Polonii Gdańskiej w Wielki Piątek

22.03.1940 roku

Cześć Jego Pamięci!

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Marca
1813 (210 lat temu)
Rozpoczęło się trwające do 4 kwietnia 1813 rosyjskie oblężenie Jasnej Góry.
1885 (138 lat temu)
Rozpoczęły się rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim i austriackim z Prus.
1943 (80 lat temu)
Członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzili „Akcję pod Arsenałem” dokonując uwolnienia z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” dowódcy Hufca „Południe” Szarych Szeregów. Wraz z nim wolność odzyskało 21 innych więźniów.
1943 (80 lat temu)
Doszło do rzezi w nocy z 26 na 27 marca we wsi Lipniki na Wołyniu. Oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka „Dubowego” zamordował 179 Polaków, Rosjankę i czwórkę Żydów.
1953 (70 lat temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach w trybie doraźnym skazał na 6-krotną karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Był on oficerem rezerwy WP, żołnierzem AK, AKO i Zrzeszenia WIN, a w latach 1949-1952 pełnił funkcję ostatniego dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK/WiN. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone