Tablica upamiętniająca kap. Mariana Golarza Teleszyńskiego - Zagórz

Autor zdjęć: Paweł Gruszczyński
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Podkarpackie
Miejscowość:Zagórz
Lokalizacja:ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

OPIS:

Pamięci

dr hab. kap. MARIANA GOLARZA TELESZYŃSKIEGO

Ur. 11 Lipca 1916 r. w Zagórzu,
Zm. 26 sierpnia 1985 r. w Gdańsku
żołnierza, więźnia gułagów, cichociemnego, chirurga
O niepodległość najpierw walczył, potem za nią cierpiał,
a do końca życia dla niej pracował.

DZIENNIK HISTORII

27 stycznia 1888

Dziennik Historii Polski
Urodził się cichociemny, generał Tadeusz Kossakowski, w latach 1942-43 był szefem motoryzacji i broni pancernej Armii Polskiej na Wschodzie, uczestniczył w powstaniu warszawskim.

5 września 1897

Dziennik Historii Polski
Urodził się pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, cichociemny, podczas II wojny światowej od 1943 roku był szefem Oddziału IV (Kwatermistrzowskiego), a od 1944 roku Oddziału II (Informacyjno-Wywiadowczego) Komendy Głównej Armii Krajowej.

7 kwietnia 1898

Dziennik Historii Polski
We Włocławku urodził się cichociemny mjr Aleksander Stpiczyński ps. „Klara” vel „Wilski”. Był kurierem Komendy Głównej AK, więzień obozów koncentracyjnych: KL Gross-Rosen, KL Mittelbau-Dora, KL Sachsenchausen, KL Mauthausen. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

1 lipca 1906

Dziennik Historii Polski
Urodził się podpułkownik Wojska Polskiego Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”, hubalczyk, cichociemny, żołnierz Armii Krajowej. Dowodził partyzantką antykomunistyczną w Okręgu Nowogródek.

22 sierpnia 1909

Dziennik Historii Polski
W Łodzi urodził się cichociemny mjr Eugeniusz Kaszyński ps. „Nurt”.Był jednym z najbardziej wysportowanych cichociemnych. Podczas walk partyzanckich na Kielecczyźnie dbał o sprawność fizyczną podkomendnych.

8 lutego 1911

Dziennik Historii Polski
W majątku Józin koło Starokonstantynowa (obecnie na Ukrainie) urodził się cichociemny mjr Wacław Kopisto ps. „Kra”, oficer wydzielonej organizacji dywersyjnej „Wachlarz”, uczestnik akcji rozbicia więzienia w Pińsku, obrońca ludności Wołynia przed UPA. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

16 kwietnia 1911

Dziennik Historii Polski
Urodził się cichociemny, oficer Wojska Polskiego Marian Gołębiewski. Był komendantem Obwodu Hrubieszów AK i szefem Inspektoratu Zamojskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od 1946 do 1956 roku więziony przez komunistów, ponownie aresztowany na 4,5 roku w 1970r., członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (od 1977 roku).

11 lutego 1912

Dziennik Historii Polski
Urodził się Mirosław Kryszczukajtis kapitan, Cichociemny, członek Komendy Głównej Armii Krajowej Oddziału III Operacyjno-Szkoleniowego Biura Badań Technicznych.

30 lipca 1912

Dziennik Historii Polski
Urodził się Alfred Zawadzki ps. „Kos”, „Blady”, oficer Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, dyplomowany porucznik artylerii służby stałej, cichociemny.

8 listopada 1913

Dziennik Historii Polski
W Bydgoszczy urodził się Florian Adrian ps. „Liberator”, Cichociemny, pilot Dywizjonu 300, w okresie międzywojennym oficer lotnictwa Wojska Polskiego, kierownik referatu informacyjno-wywiadowczego Wydziału Lotniczego Oddziału III Sztabu Komendy Główne AK, kierownik referatu lotniczego Sztabu Okręgu Armii Krajowej Kielce.

29 lipca 1914

Dziennik Historii Polski
Urodził się Jerzy Bichniewicz ps. „Błękitny”, podporucznik, saper, cichociemny, oficer do zadań specjalnych. Czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

25 maja 1923

Dziennik Historii Polski
W Szczebrzeszynie urodził się cichociemny ppor. Rafał Andrzej Niedzielski ps. „Mocny”. Oficer „Wachlarza" Kedywu Obszaru AK Lwów oraz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury". Żeby zostać przyjętym na szkolenie dla cichociemnych postarzał się celowo o dwa lata.

15 lutego 1941

Dziennik Historii Polski
Odbył się w nocy z 15 na 16 pierwszy zrzut „cichociemnych”. Trzech polskich skoczków wylądowało w okolicach Skoczowa na Śląsku.

22 kwietnia 1943

Dziennik Historii Polski
We Lwowie, w wieku 33 lat zmarł na tyfus Adam Cużytek komendant IX Okręgu Batalionów Chłopskich, uczestnik wojny obronnej z 1939 roku, żołnierz Samodzielniej Brygady Strzelców Spadochronowych oraz Cichociemny. Był działacz podziemia konspiracyjnego, organizator walk z bandami UPA na Kresach Wschodnich.

29 kwietnia 1943

Dziennik Historii Polski
Przy ulicy 6 sierpnia 4 w Warszawie Kriminalpolizei aresztowała Jana Wilhelma Hörla podporucznika broni pancernych Polskich Sił Zbrojnych, Cichociemnego. Trafił do więzienia na Pawiaku. 7 maja 1943 roku został rozstrzelany w ruinach getta przy ul. Dzielnej 27.

7 maja 1943

Dziennik Historii Polski
Przy ulicy Dzielnej 27 w Warszawie w ruinach getta rozstrzelany został przez Niemców Jan Wilhelm Hörl podporucznik broni pancernych, Cichociemny, członek Okręgu Lublin Armii Krajowej.

12 lipca 1943

Dziennik Historii Polski
W nocy na z 12 na 13 oddział AK pod dowództwem por. Jana Piwnika ps. „Ponury” rozstrzelał ok. 180 Niemców podróżujących pociągiem z Warszawy do Krakowa. Był to odwet za pacyfikację Michniowa, w której okupanci zamordowali ok. 200 mieszkańców wsi.

14 października 1943

Dziennik Historii Polski
Pod Wielką Wsią w powiecie koneckim wraz z kilkoma swoim żołnierzami od niemieckich kul zginął dowódca II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” ppor. cc. Waldemar Szwiec ps. „Robot”.

16 lutego 1944

Dziennik Historii Polski
W Radomiu został zamordowany cichociemny por. Jan Rogowski ps. „Czarka”.

3 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas walki z Niemcami w Powstaniu Warszawskim w wieku 27 lat poległ cichociemny, porucznik Ignacy Bator "Opór". Był strzelcem radiooperatorem 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej, a następnie pilotem 138 Dywizjonu Specjalnego RAF. Odznaczony m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

4 marca 2022

Dziennik Historii Polski
W wieku 101 lat zmarł mjr Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”. Był ostatnimi z żyjących Cichociemnych, elity komandosów polskiego podziemia. Byli specjalistami od dywersji, cichej likwidacji wroga i konspiracji.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

3 Grudnia
1830 (192 lata temu)
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.
1886 (136 lat temu)
Na świat przyszedł Adam Skwarczyński,żołnierz Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej działacz polityczny, piłsudczyk.
1907 (115 lat temu)
Urodził się w Kijowie kapitan Marynarki Wojennej Jan Grudziński. Był ostatnim dowódcą okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
1916 (106 lat temu)
W Przededworzu k. Chmielnika urodził się por. Stanisław Grabda ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficer Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Armii Krajowej.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Żywcu Wilhelm Brasse, był więźniem KL Auschwitz. Twórca obozowych zdjęć więźniów.
1918 (104 lata temu)
W Poznaniu rozpoczęły się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Było to zgromadzenie na którym dyskutowano na temat przyszłości kraju, jego ustroju i granic. Jednym z postulatów wysuniętych przez obradujących 1200 posłów było żądanie utworzenia Polski z dostępem do morza.
1920 (102 lata temu)
W Mołodecznie, obecnie miejscowość na Białorusi, Naczelny Wódz Józef Piłsudski dokonał uroczystego wręczenia sztandaru 5 Pułkowi Piechoty Legionów.
1925 (97 lat temu)
Urodził się Stefan Dąmbski żołnierz grupy dywersyjnej podobwodu AK Rzeszów-Południe, egzekutor Armii Krajowej.
1940 (82 lata temu)
Cyryl Ratajski został mianowany, przez premiera rządu RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego, na stanowisko Delegata Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo, a później na cały kraj.
1944 (78 lat temu)
Podczas próby przedarcia się przez komunistyczną obławę poległ wraz z kilkoma swoimi żołnierzami ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, dowódca IV batalionu 77. pp Armii Krajowej, a następnie Zgrupowania „Południe” na Nowogródczyźnie.
1948 (74 lata temu)
W Gliwicach funkcjonariusze UB aresztowali ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”, żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, zastępcę dowódcy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w Białymstoku 1 kwietnia 1950 roku.
1949 (73 lata temu)
Podczas walki z Grupą Operacyjną UB i KBW zginęli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ostatni komendant lll Okręgu NZW Białystok por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk” oraz jego syn Jerzy Żebrowski ps. „Konar”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone