Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę - Rzeszów

Tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę - Rzeszów

Rzeszów, ul. Rynek 6

Tadeuszowi
Kościuszce
w dwusetną rocznicę urodzin
miasto rzeszów

Naprzeciw miejsca gdzie stał pomnik
naczelnika wzniesziony w roku 1898
zburzony przez niemców w roku 1940

4 lutego 1746 Urodził się polski bohater, generał i Najwyższy Naczelnik powstania z 1794 roku Tadeusz Kościuszko, brał także udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
7 maja 1794 Został ogłoszony przez naczelnika powstania Tadeusza Kościuszkę uniwersał połaniecki - dokument dotyczący spraw chłopskich.
15 października 1817 W Szwajcarii, w mieście Solura zmarł Tadeusz Kościuszko. Był generałem, uczestnikiem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojny polsko-rosyjskiej z 1792 roku. Był także naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu w 1794 roku. 

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI