Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Tablica upamiętniająca Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” - Rzeszów

Tablica upamiętniająca Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” - Rzeszów

Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 21

W tym domu w latach 1929-1934
podczas służby w 20 Pułku Ułanów
mieszkał
mjr. Henryk Dobrzański
legendarny „Hubal”
ostatni żołnierz kampanii
wrześniowej i pierwszy
partyzant II Wojny Światowej

22 czerwca 1897 Urodził się major Henryk Dobrzański w kampanii z września 1939 roku był zastępcą dowódcy 110. pułku ułanów Brygady Kawalerii „Wołkowysk”. Po kapitulacji stolicy pod pseudonimem „Hubal” walczył z Niemcami tworząc Oddział Wydzielony Wojska Polskiego.
23 września 1939 Henryk Dobrzański, ps. „Hubal”, utworzył w Górach Świętokrzyskich pierwszy oddział partyzancki pod nazwą Oddział Wydzielony Wojska Polskiego. Była to jednostka wojsk II Rzeczpospolitej.
9 października 1939 W gajówce Podgórze koło Łagowa w rejonie Gór Świętokrzyskich mjr Henryk Dobrzański zdecydował o pozostaniu ze swoim oddziałem w Polsce do czasu wiosennej ofensywy wojsk sprzymierzonych na Zachodzie - faktyczny początek istnienia Oddziału Wydzielonego WP majora „Hubala”.
30 marca 1940 Żołnierze Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego dowodzeni przez majora Henryka Dobrzańskiego „Hubal” uwolnili się z niemieckiej obławy we wsi Hucisko. W odwecie Niemcy zamordowali 711 mieszkańców wiosek położonych na szlaku Oddziału majora Dobrzańskiego.
30 kwietnia 1940 Dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego major Henryk Dobrzański ps. „Hubal” zginął podczas walk z Niemcami pod Anielinem.

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI