Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Pomnik Józefa Piłsudskiego - Rzeszów

Pomnik Józefa Piłsudskiego - Rzeszów
Pomnik Józefa Piłsudskiego - Rzeszów
Pomnik Józefa Piłsudskiego - Rzeszów

Rzeszów, Śródmieście

Marszałek
Józef
Piłsudski
1867-1935

5 grudnia 1867 Urodził się marszałek Józef Piłsudski, jeden z twórców niepodległej Polski. W latach 1914-16 dowodził I Brygadą Legionów Polskich, z jego inicjatywy powstała Polska Organizacja Wojskowa.
22 marca 1887 Józef Piłsudski za działanie w grupie współpracującej z frakcją terrorystyczną „Narodnej Woli” został aresztowany w Wilnie przez władze carskie i przewieziony to twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu.
20 kwietnia 1887 Na pięcioletnią zsyłkę na Syberię został skazany przez carskie władze Józef Piłsudski.
22 lutego 1900 Został aresztowany przez władze carskie za działalność w PPS Józef Piłsudski.
15 października 1905 Szefem Wydziału Bojowego Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej został Józef Piłsudski. Sytuacja miała miejsce w Mińsku Litewskim.
30 lipca 1914 Józef Piłsudski jako komendant główny ogłosił mobilizację polskich oddziałów strzeleckich.
14 listopada 1918 Została przekazana cała władza w państwie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną.
16 listopada 1918 Józef Piłsudski wystosował do przywódców państw telegram ogłaszający powstanie niepodległego państwa polskiego.
17 listopada 1918 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Jędrzejem Moraczewskim na czele.
22 listopada 1918 Józef Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem Jędrzejem Moraczewskim podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej.
20 lutego 1919 Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. Małą Konstytucję, zgodnie z którą Józef Piłsudski objął oficjalnie funkcję Naczelnika Państwa.
11 października 1919 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, zamkniętego przez władze rosyjskie w 1832 r. Uczelnia stała się istotnym ośrodkiem życia intelektualnego na Kresach.
19 marca 1920 Józef Piłsudski przyjął stopień Pierwszego Marszałka Polski.
5 lutego 1921 Podczas wizyty we Francji Marszałek Józef Piłsudski odznaczył bohaterskiego dowódcę z I wojny światowej marszałka Ferdynanda Focha Orderem Wojennym Virtuti Militari. Na wzór Cesarza Napoleona Marszałek udekorował Focha orderem odpiętym z własnego munduru.
17 lutego 1921 Podczas wizyty we Francji Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odznaczony został najwyższym odznaczeniem Francji – Legią Honorową.
25 października 1921 Józef Piłsudski wziął ślub z Aleksandrą Szczerbińską. Uroczystość odbyła się w Belwederze w Warszawie.
31 maja 1926 Zgromadzenie Narodowe wybrało Józefa Piłsudskiego na prezydenta Polski, jednak godności tej nie przyjął, argumentując to zbyt małymi prerogatywami prezydenta w konstytucji marcowej.
25 sierpnia 1930 Józef Piłsudski po raz drugi stanął na czele rządu.
12 maja 1935 Zmarł marszałek Józef Piłsudski o godzinie 20:45 w pałacu belwederskim.
18 maja 1935 Odbyła się ceremonia pogrzebowa na Wawelu marszałka Józefa Piłsudskiego.

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI