Krzyż upamiętniający Józefa Sikorskiego - Dźwiniacz Górny

Autor zdjęć: Paweł Gruszczyński
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Podkarpackie
Miejscowość:Dźwiniacz Górny

OPIS:

Józef Sikorski
Uczestnik Powstań 1863
1841 - 1922

DZIENNIK HISTORII

24 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
Pod Białołęką doszło do starcia między wojskami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 13 tysięcznym wojskiem polskim dowodził generał Jan Krukowiecki. Natomiast 11 tysiącami Rosjan generał Iwan Szachowski. Polacy wyszli zwycięsko z tej dwudniowej potyczki. Straty wyniosły 800 osób po stronie polskiej, a po rosyjskiej 1100 osób.

2 lutego 1838

Dziennik Historii Polski
Urodził się jeden z przywódców powstania styczniowego Konstanty Kalinowski. Był komisarzem Rządu Narodowego na Litwę. Został zamordowany przez władze carskie.

26 lipca 1838

Dziennik Historii Polski
W Wierzchowiskach koło Lublina urodziła się Anna Pustowójtówna. Uczestniczyła w powstaniu styczniowym pod pseudonimem „Michał Smok”. Była również sanitariuszką podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.

17 stycznia 1840

Dziennik Historii Polski
Urodził się Stefan Bobrowski, od stycznia 1863 roku kierował Powstaniem Styczniowym. Był członkiem Komitetu Centralnego Narodowego i Tymczasowego Rządu Narodowego.

18 lutego 1844

Dziennik Historii Polski
W Ostrowcu Świętokrzyskim urodziła się porucznik Lucyna Żukowska. Uczestniczyła w Powstaniu Styczniowym z 1863 roku.

3 stycznia 1863

Dziennik Historii Polski
Działający od czerwca 1862 roku w Warszawie Komitet Centralny Narodowy podjął decyzję o wybuchu powstania styczniowego. Datę rozpoczęcia powstania wyznaczono na 22 stycznia 1863 roku.

14 stycznia 1863

Zapadła decyzja naczelnika Rządu Cywilnego w Królestwie Polskim margrabiego Aleksandra Wielopolskiego o przymusowym poborze młodzieży do wojska rosyjskiego. Wpłynęło to na przyspieszenie wybuchu powstania styczniowego.

22 stycznia 1863

Dziennik Historii Polski
Komitet Centralny wydał manifest ogłaszając się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki - wybuchło Powstanie Styczniowe.

3 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
Wojska polskie pokonały siły rosyjskie w bitwie pod Węgrowem.

4 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego oddział kawalerii dowodzony przez porucznika Franciszka Sokołowskiego wykonał udane uderzenie na Rawę Mazowiecką, gdzie zdobył koszary armii rosyjskiej.

7 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego w bitwie pod Sosnowcem liczący 200 żołnierzy oddział powstańczy pod dowództwem pułkownika Apolinarego Kurowskiego pierwszy raz w historii skierował do walki przeciw wojskom rosyjskim pociąg pancerny.

8 lutego 1863

Rosja i Prusy zawarły konwencję wojskową zobowiązując się do współpracy przy tłumieniu Powstania Styczniowego.

17 lutego 1863

Odbyły się, podczas powstania styczniowego bitwy pod Staszowem oraz Miechowem.

21 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Nową Wsią w województwie kujawsko-pomorskim. Liczący 500 powstańców, 100 kawalerzystów i kosynierów oddział pod dowództwem generała Ludwika Mierosławskiego stanął przeciwko liczącemu 3500 żołnierzy oddziałowi rosyjskiemu.

9 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Powstańcy styczniowi pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego pokonali oddziały rosyjskie w bitwie pod Myszyńcem na Kurpiach.

10 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Marian Langiewicz został dyktatorem powstania styczniowego.

17 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego doszło do Bitwy pod Chrobrzem pomiędzy oddziałami polskimi, a armią rosyjską. Powstańcy odparli szturm Rosjan i ruszyli w pościg za wycofującym się nieprzyjacielem.

18 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa pod Grochowiskami, strona rosyjska i polska poniosły bardzo duże straty.

21 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Hutą Krzeszowską. Oddział powstańczy został zaatakowany przez wojska rosyjskie. Trwająca ponad 20 godzin walka, która rozgrywała się w Lesie Ciosmańskim zakończyła porażką Polaków. Zginęło 20 powstańców, a wielu innych trafiło do rosyjskiej niewoli.

25 marca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Chynowem w województwie mazowieckim. W starciu tym 600 osobowy oddział partyzancki pod dowództwem pułkownika Władysława Kononowicza pokonał po całodziennej walce trzy kolumny wojsk rosyjskich

14 kwietnia 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas Powstania Styczniowego rozegrała się bitwa pod Budą Zaborowską w województwie mazowieckim. Oddział powstańczy pod dowództwem majora Walerego Remiszewskiego został zaskoczony przez Huzarów i Kozaków rosyjskich. Duża przewaga liczebna Rosjan i choroba polskiego dowódcy sprawiły, że oddziały powstańcze poniosły klęskę. W bitwie zginęło 30 Polaków, jednak Rosjanie dobili jeńców i ostatecznie śmierć poniosło 72 powstańców. Wrogowie stracili 50 żołnierzy.

16 kwietnia 1863

Dziennik Historii Polski
Oddział powstańczy liczący 300 osób, dowodzony przez pułkownika Marcina Borelowskiego (grafika) pokonał w bitwie pod Borowymi Młynami nadciągających od Tarnogrodu, w liczbie 1000 żołnierzy, Rosjan pod wodzą majora Iwana Sternberga.

22 kwietnia 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego dowodzony przez Dionizego Czachowskiego oddział powstańców rozbił pod Stefankowem kozacki oddział majora Dońca-Chmielnickiego.

4 maja 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Stokiem koło Ostrowii Mazowieckiej oddział powstańczy dowodzony przez Ignacego Mystkowskiego urządził udaną zasadzkę na wojska carskie. Było to jedno z najbardziej spektakularnych powstańczych zwycięstw w czasie tej rewolty.

6 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Pod Kobylanką polskie wojska powstańcze starły się z 2000 oddziałem rosyjskim pułkownika Georgija Miednikowa. Połączone oddziały księcia Adama Sapiehy, Marcina Borelowskiego i generała Antoniego Jeziorańskiego skutecznie odparły rosyjski atak.

7 maja 1863

W czasie powstania styczniowego rozegrała się pierwsza bitwa pod Birżami. Zwycięstwo odniosły siły powstańcze.

10 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego pod Łuką na Wołyniu Rosjanie dowodzeni przez pułkownika Żukowa rozbili polskie siły pod dowództwem Adama Zielińskiego, on sam dostał się do rosyjskiej niewoli i 30 maja został rozstrzelany w Kijowie.

10 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Powstał, z przekształcenia Tymczasowego Rządu Narodowego, Rząd Narodowy, który wprowadził nową pieczęć z wizerunkiem Archanioła Michała Orła i Pogoni oraz napisem "Rząd Narodowy. Równość Wolność Niepodległość".

11 maja 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Hutą Krzeszowską w województwie podkarpackim. Oddział powstańczy dowodzony przez generała Antoniego Jeziorańskiego uległ siłom rosyjskim

17 maja 1863

Rozpoczęły się w Guberni Grodzieńskiej ośmiodniowe walki powstańców styczniowych pod dowództwem Romualda Traugutta z wojskami rosyjskimi.

18 maja 1863

W trakcie powstania styczniowego rozegrała się krwawa bitwa o twierdzę Fraulin we wsi Gołębiów koło Grójca. Wojska generała Władysława Grabowskiego poniosły klęskę w starciu z carską armią generała Mellera Zakomelskiego. Zginęło około 180 Polaków, prawdopodobnie około 30 wzięto do niewoli.

19 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się bitwa pod Tuczapami. Była jedną z największych w czasie powstania styczniowego. Wojska Rosyjskie otrzymały wiadomość, że w okolicach Mołożowa przebywa około 900 osobowy oddział powstańczy. Dowództwo rosyjskie wysłało na ten teren ponad 1200 dobrze wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy, wspomaganych plutonem artylerii i szwadronem kawalerii. Mimo przeważających sił wroga i ostrzałów artyleryjskich oddziały powstańcze dzielnie broniły się przez dwa dni.

21 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra” odbyły zbrojną potyczkę z wojskami rosyjskimi pod Kadyszem w powiecie grodzieńskim (obecnie Białoruś). Było to zwycięskie dla Polaków starcie. Straty polskie wyniosły 14 żołnierzy,a rosyjskie 120.

26 maja 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Salichą na Wołyniu miała miejsce bitwa wojsk polskich pod dowództwem generała Edmunda Różyckiego z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez kapitana Łomonosowa. Bitwa zakończyła się spektakularnym zwycięstwem wojsk polskich

9 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Ignacewem. Wojska powstańcze pułkownika Edmunda Calliera wspomagane przez oddziały Wincentego Raczkowskiego pokonały Rosjan dowodzonych przez majora Marianowicza.

15 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Lututowem. Oddział 120 kosynierów dowodzony przez pułkownika Antoniego Korotyńskiego został doszczętnie rozbity przez mające ogromną przewagę połączone kolumny wojsk rosyjskich pułkownika Tarasenkowa i pułkownika Wsiewołoda Pomierancowa.

20 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego dowodzone przez generała Zygmunta Jordana (zdjęcie) wojska powstańcze zostały rozbite pod Gacami Słupeckimi i Komarowem przez 2 roty rosyjskie. Rosjanie zapędzili Polaków w stronę Wisły, w której utonęła znaczna część żołnierzy, pozostałych aresztowano.

21 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer” (grafika) pokonał w potyczce pod Kadyszem w powiecie grodzieńskim wojska rosyjskie. Straty polskie wyniosły 14 żołnierzy, a rosyjskie około 120.

25 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.

27 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Powieszony został przez Rosjan Zygmunt Sierakowski przywódca Powstania Styczniowego na Żmudzi.

29 czerwca 1863

W czasie powstania styczniowego odbyła się bitwa na Kozim Rynku w województwie podlaskim. Liczący 600 żołnierzy oddział pod dowodzony przez pułkownika Konstantego Romatowskiego, po ostrzale wojsk rosyjskich, na których czele stał poniósł klęskę w walce z siłami rosyjskimi dowodzonymi przez Karlstota Makarowski tracąc 14 żołnierzy.

2 lipca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Radziwiłowem. Liczący 1000 osób oddział powstańców dowodzony przez generała Józefa Wysockiego został krwawo rozbity przez 500 rosyjskich obrońców tej miejscowości.

6 lipca 1863

Podczas powstania styczniowego rozegrała się zwycięska dla Powstańców bitwa pod Janowem w województwie kieleckim.

8 lipca 1863

W czasie powstania styczniowego liczący zaledwie 300 powstańców oddział kapitana Roberta Skowrońskiego uderzył na znacznie większe siły rosyjskie. Udało się zadać bolesne straty, ale niestety nie osiągnięto celu, którym było uwolnienie pojmanych przez Rosjan Polaków.

9 lipca 1863

W czasie powstania styczniowego w bitwie pod Świerżami oddział Józefa Ruckiego razem z podlaskimi powstańcami Karola Krysińskiego i Józefa Jańkowskiego starł się oddziałami rosyjskimi. Wobec zdecydowanej postawy Polaków Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się za Bug.

4 sierpnia 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego doszło do II bitwy pod Chruśliną. Wojska powstańcze pod dowództwem gen. Michała „Kruka” Heydenreicha pokonały oddziały rosyjski dowodzone przez płk. Miednikowa.

8 sierpnia 1863

Dziennik Historii Polski
Pod niewielką wioską Żyrzyn na Lubelszczyźnie doszło do największego zwycięstwa polskich powstańców nad Rosjanami. Oddział pięciuset żołnierzy carskich został całkowicie rozbity, a w ręce Polaków wpadł skarb o wartości 200 tys. rubli.

24 sierpnia 1863

Dziennik Historii Polski
Powstańcy styczniowi zostali pokonani w bitwie pod Fajsławicami.

26 sierpnia 1863

Pod Sędziejowicami w województwie piotrkowskim mały oddział rosyjski próbujący wkroczyć do tej miejscowości został rozbity przez oddział powstańczy. Z 37 rosyjskich żołnierzy zabitych zostało 34.

3 września 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego powstańcy wygrali jedną z największych bitew pod Panasówką.

6 września 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego pod Batorzem oddziały powstańcze dowodzone przez pułkownika Marcina Borelowskiego (grafika) oraz pułkownika Teodora Cieszkowskiego zostały rozbite przez Rosjan, a w czasie bitwy poległ pułkownik Borelowski.

19 września 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego bracia Feliks i Dominik Krasuscy, Władysław Wnętowski i Wojciech Kunke dokonali na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie nieudanego zamachu na carskiego naczelnika rządu cywilnego generała Fiodora Berga.

21 września 1863

Podczas powstania styczniowego rozegrała się bitwa pod Wejwerami koło Kowna. Słabo uzbrojony 620 osobowy oddział powstańczy został pokonany przez oddziały rosyjskie.

22 września 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Ciernem w województwie świętokrzyskim 500 osobowy oddział powstańczy pod dowództwem Zygmunta Chmieleńskiego (zdjęcie) stoczył krwawą walkę z oddziałem wojsk rosyjskich.

17 października 1863

Dziennik Historii Polski
Romuald Traugutt został dyktatorem Powstania Styczniowego.

20 października 1863

Dziennik Historii Polski
Powstańcy Styczniowi pod dowództwem płk. Dionizego Czachowskiego odnieśli zwycięstwo nad Rosjanami w bitwie pod Rybnicą.

21 października 1863

Podczas powstania styczniowego pod Jurkowicami w województwie świętokrzyskim oddziały powstańcze dowodzone przez kapitana Gustawa Rosnera zostały rozbite przez wojska rosyjskie majora Czutiego i podpułkownika Golubowa. Poległo 90 żołnierzy, w tym dowódca, a około 140 zostało rannych.

8 listopada 1863

Dziennik Historii Polski
W Szydłowcu w czasie powstania styczniowego oddział powstańczy dowodzony przez podpułkownika Jana Rudowskiego rozbił 50 osobowy oddział rosyjski. Polacy nie ponieśli żadnych strat.

25 listopada 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Opatowem. Oddziały powstańcze pod dowództwem gen. Józefa Hauke- Bosaka (grafika) pokonały wojska rosyjskie.

5 grudnia 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Mierzwinem w województwie świętokrzyskim. Wojska powstańcze pod dowództwem podpułkownika Karola Kality w sile 142 ludzi pokonały 400 osobowe wojska Imperium Rosyjskiego.

16 grudnia 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Bodzechowem. Powstańczy II Korpus dowodzony przez generała Józefa Hauke-Bosaka został pokonany przez pułk smoleński pod dowództwem pułkownika Ksawerego Czengiery.

15 lutego 1864

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Głowaczowem na południu województwa mazowieckiego. Polskie oddziały pod dowództwem Pawła Gąsowskiego zostały rozgromione przez oddziały armii carskiej. Poległo w niej 37 powstańców.

7 lipca 1864

W Berlinie rozpoczął się trwający do 23 grudnia proces powstańców styczniowych i członków organizacji narodowych z terenu zaboru pruskiego oskarżonych o przemyt broni do Królestwa Polskiego. W stan oskarżenia postawiono 149 osób, z których 10 otrzymało wyroki śmierci, a reszta kary ciężkiego więzienia.

19 lipca 1864

Zapadł wyrok na przywódcę powstania styczniowego Romualda Traugutta. Aydytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim skazał jego i czterech innych członków Rządu Narodowego na karę śmierci.

2 maja 1881

Dziennik Historii Polski
Zmarła w Paryżu Anna Pustowójtówna ps. „Michał Smok”. Walczyła w powstaniu styczniowymi była sanitariuszką podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.

21 stycznia 1919

Dziennik Historii Polski
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego. Weterani mogli między innymi podczas uroczystości państwowych nosić mundury, prawie 3700 z nich otrzymało awanse na stopnie oficerskie.

25 stycznia 1932

Dziennik Historii Polski
W wieku 85 lat zmarł weteran Powstania styczniowego ppor. Robert Łaszewski.

5 lutego 1944

Dziennik Historii Polski
W wieku 100 lat zmarła podporucznik Lucyna Żukowska, córka powstańca listopadowego Antoniego Skrzyńskiego, uczestniczka powstania styczniowego, żołnierz oddziału powstańczego generała Mariana Langiewicza, uczestniczka bitew powstańczych pod Bodzentynem, Kunowem i Tyszowcami.

11 października 2009

Dziennik Historii Polski
Papież Benedykt XVI kanonizował Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa metropolitę warszawskiego, który po wybuchu powstania styczniowego protestował przeciwko carskim represjom.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

3 Grudnia
1830 (192 lata temu)
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.
1886 (136 lat temu)
Na świat przyszedł Adam Skwarczyński,żołnierz Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej działacz polityczny, piłsudczyk.
1907 (115 lat temu)
Urodził się w Kijowie kapitan Marynarki Wojennej Jan Grudziński. Był ostatnim dowódcą okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
1916 (106 lat temu)
W Przededworzu k. Chmielnika urodził się por. Stanisław Grabda ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficer Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Armii Krajowej.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Żywcu Wilhelm Brasse, był więźniem KL Auschwitz. Twórca obozowych zdjęć więźniów.
1918 (104 lata temu)
W Poznaniu rozpoczęły się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Było to zgromadzenie na którym dyskutowano na temat przyszłości kraju, jego ustroju i granic. Jednym z postulatów wysuniętych przez obradujących 1200 posłów było żądanie utworzenia Polski z dostępem do morza.
1920 (102 lata temu)
W Mołodecznie, obecnie miejscowość na Białorusi, Naczelny Wódz Józef Piłsudski dokonał uroczystego wręczenia sztandaru 5 Pułkowi Piechoty Legionów.
1925 (97 lat temu)
Urodził się Stefan Dąmbski żołnierz grupy dywersyjnej podobwodu AK Rzeszów-Południe, egzekutor Armii Krajowej.
1940 (82 lata temu)
Cyryl Ratajski został mianowany, przez premiera rządu RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego, na stanowisko Delegata Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo, a później na cały kraj.
1944 (78 lat temu)
Podczas próby przedarcia się przez komunistyczną obławę poległ wraz z kilkoma swoimi żołnierzami ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, dowódca IV batalionu 77. pp Armii Krajowej, a następnie Zgrupowania „Południe” na Nowogródczyźnie.
1948 (74 lata temu)
W Gliwicach funkcjonariusze UB aresztowali ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”, żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, zastępcę dowódcy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w Białymstoku 1 kwietnia 1950 roku.
1949 (73 lata temu)
Podczas walki z Grupą Operacyjną UB i KBW zginęli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ostatni komendant lll Okręgu NZW Białystok por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk” oraz jego syn Jerzy Żebrowski ps. „Konar”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone