Tablice upamiętniające Remigiusza Adama Grocholskiego ps. „Waligóra” oraz organizację „Wachlarz” - Warszawa

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Mazowieckie
Miejscowość:Warszawa
Lokalizacja:ul. Puławska 103

OPIS:

W tym budynku w okresie okupacji i powstania warszawskiego 1944 kwaterował

pułkownik dypl. Remigiusz Adam Grocholski ps. "Waligóra" 1888 - 1965

1920 - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej

1921 - szef oddz. oper. Powstania Śląskiego

1926 - adiutant marsz. J. Piłsudskiego

1939 - organizator oddz. "Brochowicz"

1942-43 Komend. Org. Dywers. "Wachlarz"

od 1.IX.1944 D-ca Pułku AK "Waligóra"

ciężko ranny 25.IX.44 w powstaniu.

 

Towarzysze broni - żołnierze AK

władze i społeczeństwo Mokotowa

wrzesień 2002 R.

 

W tym domu w latach 1941 -1943 działał sztab organizacji

"WACHLARZ" Armii Krajowej owodzonej przez pułkownika

Remigiusza Adama Grocholskiego (1888-1965)

ps. "Brochowicz, "Doktór", "Inżynier" - w czasie

powstania warszawskiego 1944 "Waligóra", dowódca

pułku "Waligóra". Ciężko ranny w sąsiednim budynku

w czasie walki z nieprzyjacielem.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (289 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (156 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (107 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (105 lat temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (80 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (77 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (76 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (17 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (3 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek