Tablica upamiętniająca obronę Reduty „Kuczyńskich” - Warszawa

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Mazowieckie
Miejscowość:Warszawa
Lokalizacja:Aleje Jerozolimskie 11

OPIS:

Reduta "Kuczyńskich" Powstanie Warszawskie

W tym miejscu, w domu przy ulicy Brackiej nr 13

znajdowała się Reduta "Kuczyńskich".

Była ona broniona przed atakami wroga do

ostatnich dni Powstania Warszawskiego 1944 roku

przez batalion "Sokół" i kompanię szturmową P20.

Dowódcą był mjr Władysław Olszowski - "Sokół",

a jego zastępcą mjr Eugeniusz Morozowicz - "Janek".

W dniu 26 września został, na prośbę Niemców,

zawarty rozejm, umożliwiający im uprzątnięcie 

zwłok ok. 20 żołnierzy, zlikwidowanego przez

obrońców oddziału , który wdarł się do Reduty.

Istnieje film z przebiegu tego rozejmu,

wykonany wtedy przez polskiego operatora.

Cześć Pamięci Obrońców

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Marca
1813 (210 lat temu)
Rozpoczęło się trwające do 4 kwietnia 1813 rosyjskie oblężenie Jasnej Góry.
1885 (138 lat temu)
Rozpoczęły się rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim i austriackim z Prus.
1943 (80 lat temu)
Członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzili „Akcję pod Arsenałem” dokonując uwolnienia z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” dowódcy Hufca „Południe” Szarych Szeregów. Wraz z nim wolność odzyskało 21 innych więźniów.
1943 (80 lat temu)
Doszło do rzezi w nocy z 26 na 27 marca we wsi Lipniki na Wołyniu. Oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka „Dubowego” zamordował 179 Polaków, Rosjankę i czwórkę Żydów.
1953 (70 lat temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach w trybie doraźnym skazał na 6-krotną karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Był on oficerem rezerwy WP, żołnierzem AK, AKO i Zrzeszenia WIN, a w latach 1949-1952 pełnił funkcję ostatniego dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK/WiN. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone