Tablica upamiętniająca Harcerską Pocztę Polową - Warszawa

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Mazowieckie
Miejscowość:Warszawa
Lokalizacja:ul. Wilcza 41

OPIS:

Tu, przy ul. Wilczej 41

mieściła się podczas

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

HARCERSKA POCZTA POLOWA

zorganizowana oraz obsługiwana przez

harcerzy ZAWISZY z SZARYCH SZEREGÓW

najmłodszych żołnierzy ARMII KRAJOWEJ

DZIENNIK HISTORII

27 sierpnia 1896

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz Legionów Polskich generał Jan Mazurkiewicz zastępca, a później szef Kedywu Komendy Głównej AK. W Powstaniu Warszawskim dowodził Zgrupowaniem „Radosław”.

8 lutego 1922

Dziennik Historii Polski
Urodził się poeta, prozaik i współzałożyciel pisma "Sztuka i Naród" Tadeusz Gajcy. Jako żołnierz AK walczył w Powstaniu Warszawskim, w którym zginął.

4 lutego 1929

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Krystyna Sierpińska ps. „Marzenka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Poległa w️ Powstaniu Warszawskim pierwsza dziewczyna z Batalionu „Zośka” Anna Wajcowicz ps. „Hanka Kołczanka”, miała tylko 20 lat. Była sanitariuszką i łączniczką oraz wywiadowcą II Oddziału Komendy Głównej AK. Odznaczona Krzyżem Walecznych. W czasie okupacji została studentką Wydziału Architektury tajnej Politechniki Warszawskiej. W roku 1942 wstąpiła do polskiego ruchu oporu.

2 sierpnia 1944

Powstańcy zdobyli następujące budynki: Pocztę Główną, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz Elektrownię na Powiślu.

2 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Batalion „Zośka” zdobywa na Woli dwa czołgi typu „Panther”. Jeden z nich został nazwany „Pudel”, od pseudonimu pierwszego poległego żołnierza. Na czołgach zostały wymalowane krzyże harcerskie. Czołgi weszły w skład plutonu pancernego Batalionu „Zośka”.

3 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Zgrupowanie Chrobry II AK, do którego należał Witold Pilecki, zdobyło budynki Poczty Dworcowej i Wojskowego Instytutu Geograficznego, na którego dachu wywieszono polską flagę.

6 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
W śródmieściu zaczęła działać Harcerska Poczta Polowa.

9 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Mając zaledwie 13 lat poległ w Powstaniu Warszawskim łącznik Batalionu „Krybar” Jurek Kotuszewski.

10 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Na Woli Powstańcy wciąż utrzymują placówki przy ul. Okopowej, w rejonie cmentarzy i na Stawkach. Na Powiślu Powstańcy umocnili swe pozycje. Na Starym Mieście hitlerowcy rozstrzelali ponad sto osób. Elektrownia jest pod regularnym ostrzałem niemieckiej artylerii. „Reduta Wawelska” nadal zawzięcie broni się. Powstańcy z Reduty wykopali przejście do kanałów.

11 sierpnia 1944

Niemieckie wojska opanowały warszawską Wolę, powstańcy wycofali się z Reduty Wawelskiej na Ochocie, a Zgrupowanie Radosław zostało zmuszone do odwrotu w stronę Starego Miasta. Radiostacja sowiecka nieustannie zapewnia, że oddziały radzieckie nadchodzą z odsieczą. Powstańcom przyznano pierwsze krzyże Virtuti Militari za udział w walkach.

12 sierpnia 1944

Powstańcy pod naporem Niemców musieli wycofać się m.in. z budynków: Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji, Starostwa Grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego, a także Wojskowego Instytutu Geograficznego.

13 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
8 tysięczne siły niemieckie generała Heinza Reinefartha przystąpiły do likwidacji Śródmieścia.Tego samego dnia hitlerowcy przypuścili atak również na Ogród Krasińskich, co zmusiło Komendę Główną Armii Krajowej do przeprowadzki do Pałacu Raczyńskich.

13 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Z powodu braku wiedzy na temat zdobytego przez powstańców sprzętu tj. niemieckiego transportera z ładunkami wybuchowymi doszło do jego eksplozji. W jej wyniku zginęło ponad 300 osób głównie cywilów, którzy zbiegli się aby podziwiać zdobyczny sprzęt.

14 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Powstańcy podczas walki o Uniwersytet Warszawski zdobyli niemiecki transporter opancerzony z Dywizji SS „Wiking”, nazywany „Jasiem” oraz „Szarym Wilkiem”.

16 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas Powstania Warszawskiego zmarła w wyniku odniesionych ran, ciężko poparzona dzień wcześniej na skutek ostrzału lokalu sekretariatu Departamentu Informacji, łączniczka Departamentu Informacji Delegatury Rządu Halina Beisert ps. „Kasia". Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych.

16 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
W Powstaniu Warszawskim, w walkach na Starym Mieście zginęli żołnierze AK i poeci Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński.

19 sierpnia 1944

Na Stare Miasto przypuściło szturm 10 batalinów Heinza Reinefartha. Razem z nimi atakowały 2 bataliony saperów, 20 czołgów i artyleria. W ataku tym uczestniczył także pluton wspierany przez stacjonujący w pobliżu Dworca Gdańskiego pociąg pancerny. Powstańcy odparli część szturmu, ale też i utracili dwa domy przy ulicy Tłomackie. Spłonęły także kościoły Sakramentek, Jezuitów, Najświętszej Marii Panny oraz Archiwum Skarbowe.

21 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Poległ 11-letni łącznik z Powstania Warszawskiego, Wojtuś Zalewski ps. „Orzeł Biały”. 1 sierpnia dołączył jako ochotnik do Zgrupowania „Chrobry II”. W oddziale wyznaczono mu funkcję łącznika.

23 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Powstańcom Warszawskim udało się zdobyć Komendę Policji na Krakowskim Przedmieściu oraz kościół św. Krzyża.

24 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania warszawskiego w zniszczonej kamienicy na ul. Długiej 27/29 powstaje stanowisko obronne tzw. „Reduta Matki Boskiej”.

24 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Powstańcy warszawscy toczyli walki o Stare Miasto.

25 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
W nocy z 25 na 26 odbyła się ewakuacja ze Starego Miasta do Śródmieścia władz cywilnych i dowództwa Powstania Warszawskiego.

27 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Wojska Niemieckie po ciężkich walkach z powstańcami zdobyły katedrę warszawską.

30 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy dokonali mordu 300 chorych i rannych ze szpitala Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej.

31 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się w Warszawie ewakuacja ludności kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia i na Żoliborz.

31 sierpnia 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania w Warszawie przebijając się ze Starówki do Śródmieścia zginął harcmistrz, uczestnik kampanii z 1939 roku Jan Kajus Andrzejewski ps. „Jan”, dowodził Brygadą AK „Broda 53”.

2 września 1944

Dziennik Historii Polski
W trwającym już ponad miesiąc Powstaniu Warszawskim Niemcom udało się zająć Sadybę oraz przejąć kontrolę nad Starym Miastem.

3 września 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas Powstania Warszawskiego poległ Jerzy Tyczyński „Jur”. Był plutonowym podchorążym Armii Krajowej, żołnierz w Kompanii „Koszta”.

3 września 1944

Niemcy oficjalnie uznają prawa kombatanckie żołnierzy Armii Krajowej. Cięgle trwa bombardowanie i ostrzał Powiśla i Śródmieścia Północnego.

5 września 1944

Dziennik Historii Polski
W Powstaniu Warszawskim pod gruzami gmachu Poczty Głównej przy pl. Napoleona podczas niemieckiego bombardowania zginęła Teresa Maria Hulewicz. Była sanitariuszką i łączniczką w Batalionie „Kiliński” - 2. kompania „Szare Szeregi”.

6 września 1944

Zginął szef Wydziału I Komendy Okręgu Warszawa AK major Wacław Kuliszewski ps. „Asesor”.

6 września 1944

Dziennik Historii Polski
Padły ostatnie punkty polskiego oporu na Powiślu. Na rogu ulic Tamki i Smulikowskiego w szpitalu Niemcy zamordowali rannych powstańców oraz ich kapelana o. Michała Czartoryskiego

10 września 1944

Dziennik Historii Polski
W szpitalu powstańczym przy ul. Marszałkowskiej 75 wskutek ran, umiera plutonowy podchorąży Józef Szczepański ps. „Ziutek", dowódca jednej z drużyn batalionu AK Parasol. Twórca min.: „Pałacyk Michla” czy „Czerwona zaraza”.

13 września 1944

Dziennik Historii Polski
W walkach o ZUS zginął m.in. Ryszard Klauze, sierżant I plutonu „Sad” kompanii „Rudy”. W walkach na Książęcej 1 polegli podporucznik Wojciech Lenart z II plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy” i Wiesław Tyczyński z III plutonu „Felek”. W szpitalu na Czerniakowskiej zmarł Zbigniew Sokola-Maniecki, dowódca drużyny w 1. kompanii „Maciek”.

13 września 1944

Sowieckie samoloty dokonały pierwszych zrzutów z bronią i żywnością dla walczących powstańców.

15 września 1944

Dziennik Historii Polski
Podczas walk powstańczych w wieku 20 zginęła Stefania Grzeszczakówna „Stefa” Była łączniczką III plutonu „Felek 2” kompanii „Rudy” harcerskiego batalionu Armii Krajowej „Zośka”.

16 września 1944

Początek walk 3. Dywizji Piechoty 1. Armii WP o przyczółki warszawskie na lewym brzegu Wisły.

17 września 1944

Pod osłoną nocy na Czerniaków przedostaje się grupa z I i III batalionu 9 pułku piechoty 3 dywizji I Armii Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Stanisława Olechnowicza. 900 żołnierzom udaje się odeprzeć niemiecki atak na ulicę Okrąg.

20 września 1944

Dziennik Historii Polski
Niemcy dopuszczają się zbrodni na ludności. Egzekutorzy z oddziału Dirlewangera zabili około 1000 osób w magazynach „Społem”. Rozstrzelano wszystkich, którzy byli zdolni do walki.

20 września 1944

Dziennik Historii Polski
Poległ Witold Modelski ps. „Warszawiak”, niespełna dwunastoletni łącznik bojowy i żołnierz zgrupowania AK „Gozdawa”, a po upadku Starówki i przedostaniu się przez Śródmieście na Czerniaków żołnierz baonu „Broda 53” harcerskiej kompanii „Parasol”. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

24 września 1944

Dziennik Historii Polski
Niemcy zdobyli przyczółek czerniakowski, broniony przez powstańców i żołnierzy LWP, mordując następnie ok. 200 rannych.

26 września 1944

Dziennik Historii Polski
Poległa na Mokotowie w starciu z niemieckimi czołgami 21-letnia Kasia Borowińska, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona Krzyżem Walecznych

27 września 1944

Dziennik Historii Polski
Niemcy zamordowali blisko 140 wziętych do niewoli Powstańców Warszawskich, którzy omyłkowo wyszli z kanałów przy ulicy Dworkowej.

27 września 1944

Dziennik Historii Polski
Kapitulacja powstańców warszawskich walczących na Mokotowie.

29 września 1944

Dziennik Historii Polski
Poległ 11- letni „Jędruś” Szwajkert️ Powstaniec Warszawski️ - Sanitariusz. Niemcy wtargnęli do domu Szwajkertów i nakazali opuszczenie bloku. Czołg oddał strzał do ludzi, którzy wychodzili z budynku. „Jędruś” został ciężko ranny, niemcy nie pozwolili go opatrzyć. Zmarł kilka godzin później.

30 września 1944

Dziennik Historii Polski
Kapitulacja powstańców warszawskich walczących na Żoliborzu.

6 października 2021

Dziennik Historii Polski
Zmarł plutonowy podchorąży Jarosław Grabiński ps. „Wojtek”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w wieku 19 lat. Walczył na Mokotowie w pułku „Baszta” w batalionie „Bałtyk”.

7 lipca 2022

Dziennik Historii Polski
Zmarł Andrzej Lajer ps. „Kizior”. Podczas powstania warszawskiego walczył jako strzelec w zgrupowaniu „Chrobry II”.

11 lipca 2022

Dziennik Historii Polski
W wieku 100 lat zmarła, urodzona we Lwowie, Helena Wartalska ps. „Hanka". Była sanitariuszką Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

10 Sierpnia
1889 (133 lata temu)
Na Lubelszczyźnie, w Kośminie nad Wieprzem urodziła się Zofia Kossak-Szczucka, wybitna pisarka, publicystka katolicka, działaczka konspiracyjna. W 1940 członkini kierownictwa Unii, a w latach 1941-1942 współzałożycielka i współprzewodnicząca społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski. W 1942 współzałożycielka Komitetu Pomocy Żydom przemianowany na Radę Pomocy Żydom ,,Żegota'. Pośmiertnie uhonorowana medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata oraz pamiątkową tablicą w Jerozolimie.
1913 (109 lat temu)
Urodził się redaktor pisma „Młody Polak w Niemczech” Edmund Osmańczyk. W czasie Powstania Warszawskiego nadawał codziennie audycje pod tytułem „Dzień Walki”.
1921 (101 lat temu)
Urodził się Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, autor książek, scenarzysta filmowy. W latach 1942 - 1944 uczeń Tajnej Głównej Szkoły Handlowej im. Edwarda Lipińskiego. Uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz ZWZ AK ps. „Mały”. Po kapitulacji powstania więziony w Ożarowie.
1932 (90 lat temu)
Odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery na polskim niszczycielu ORP „Burza”. Okręt został zamówiony w 1926 r. razem z bliźniaczą jednostką ORP „Wicher”.
1939 (83 lata temu)
Fragment notatek pułkownika Wojska Polskiego Stefana Roweckiego ps. „Grot”: „Awantury i prowokacje w Gdańsku są coraz silniejsze. Niemcy i gdańszczanie-hitlerowcy chcą nas zmusić do czynnej reakcji”.
1944 (78 lat temu)
Na Woli Powstańcy wciąż utrzymują placówki przy ul. Okopowej, w rejonie cmentarzy i na Stawkach. Na Powiślu Powstańcy umocnili swe pozycje. Na Starym Mieście hitlerowcy rozstrzelali ponad sto osób. Elektrownia jest pod regularnym ostrzałem niemieckiej artylerii. „Reduta Wawelska” nadal zawzięcie broni się. Powstańcy z Reduty wykopali przejście do kanałów.
1965 (57 lat temu)
Koniec II procesu oświęcimskiego, skazanych w nim zostało na dożywocie kilku członków SS z załogi niemieckiego obozu Auschwitz.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone