Głaz pamięci ofiarnych kobiet polskich, bohaterek powstania listopadowego - Warszawa

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Mazowieckie
Miejscowość:Warszawa
Lokalizacja:ul. Tarczy

OPIS:

Pamięci
ofiarnych kobiet polskich
bohaterek Powstania Listopadowego

EMILII PLATER
JÓZEFINY ROSTKOWSKIEJ
BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ
KLAUDUNY z DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ
EMILII SCZANIECKIEJ

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Emilia Plater - Symbol patriotyzmu
W burzliwej historii Polski wiele postaci zasłużyło sobie by określać ich mianem bohaterów. W ogromnej większości są to mężczyźni, którzy dzięki swojej odwadze i poświęceniu na stałe wpisali się do kart historii. Należy jednak pamiętać, że również wiele kobiet odegrało w dziejach naszej ojczyzny istotne role, a jedną z nich bez wątpienia jest Emilia Plater.
Czytaj więcej

DZIENNIK HISTORII

13 listopada 1806

Dziennik Historii Polski
Urodziła się w Wilnie Emilia Plater, uczestniczka Powstania Listopadowego. Jej postawa stała się symbolem walki o wolność.

23 grudnia 1831

Dziennik Historii Polski
Na Litwie niedaleko Kopciowa w wieku 25 lat zmarła uczestniczka Powstania Listopadowego, symbol walki o niepodległość Emilia Plater. Została pochowana na miejscowym cmentarzu.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

11 Sierpnia
1579 (443 lata temu)
W czasie wojny polsko-rosyjskiej wojska króla Stefana Batorego, w szeregach których walczyli również Litwini, Węgrzy, Tatarzy litewscy, a także Szkoci rozpoczęły oblężenie twierdzy Połock położonej na terenie dzisiejszej Białorusi.
1892 (130 lat temu)
Urodził się organizator i dowódca Armii Polskiej w ZSRR generał Władysław Anders. Dowodził II Korpusem Polskim, a od lutego do maja 1945 roku był Naczelnym Wodzem.
1898 (124 lata temu)
Urodziła się współzałożycielka Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie Karolina Lanckorońska. Po wybuchu II wojny światowej wstąpiła w do ZWZ-AK, została aresztowana przez Gestapo w 1942 roku.
1920 (102 lata temu)
Został ustanowiony Krzyż Walecznych przez Radę Obrony Państwa.
1937 (85 lat temu)
Dekret szefa NKWD o całkowitej likwidacji polskich siatek szpiegowskich. Na mocy dekretu zginęło w latach 1937-38 111 tysięcy osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Polski.
1940 (82 lata temu)
Podczas wykonywania lotu bojowego nad kanałem La Manche został zestrzelony przez Niemców polski pilot porucznik Michał Stęborowski
1944 (78 lat temu)
W czasie Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Ochoty, został zamordowany żołnierzy z oddziałów RONA (Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa) ks. Jan Salamucha. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a stamtąd w grudniu 1940 do Dachau. Pełnił obowiązki kapelana Narodowych Sił Zbrojnych. W czasie Powstania Warszawskiego oficjalnie pełnił funkcję kapelana oddziałów Obwodu Ochota. Odznaczony Krzyżem Walecznych.
1944 (78 lat temu)
W czasie Powstania warszawskiego zamordowana została łączniczka zgrupowania „Radosław” 18-letnia Anna Bożena Zakrzewska ps. „Hanka Biała”. Została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych.
1944 (78 lat temu)
Powstała Brygada Świętokrzyska NSZ na Kielecczyźnie, dowodził nią kapitan Antoni Dąbrowski-Szacki ps. „Bohun". Na początku swojego istnienia liczyła około 800 żołnierzy. Do największych sukcesów Brygady należy wyzwolenie kobiecego obozu koncentracyjnego w Holiszowie uratowano około 1000 więźniarek, w tym 167 Polek.
1947 (75 lat temu)
Początek procesu władz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na ławie oskarżonych zasiedli m.in pułkownik Franciszek Niepokólczycki i działacze PSL Karol Buczek i Stanisław Mierzwa.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone