Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych - Radom

Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych - Radom
Krzyż Straceń Powstańców Styczniowych - Radom
MASZ ZDJĘCIA Z TEGO MIEJSCA?
WYŚLIJ JE DO NAS

Radom, ul. Warszawska 4

22 stycznia 1863 Komitet Centralny wydał manifest ogłaszając się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki - wybuchło Powstanie Styczniowe.
3 lutego 1863 Wojska polskie pokonały siły rosyjskie w bitwie pod Węgrowem.
4 lutego 1863 W czasie powstania styczniowego oddział kawalerii dowodzony przez porucznika Franciszka Sokołowskiego wykonał udane uderzenie na Rawę Mazowiecką, gdzie zdobył koszary armii rosyjskiej.
17 lutego 1863 Odbyły się, podczas powstania styczniowego bitwy pod Staszowem oraz Miechowem.
9 marca 1863 Powstańcy styczniowi pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego pokonali oddziały rosyjskie w bitwie pod Myszyńcem na Kurpiach.
17 marca 1863 Podczas powstania styczniowego doszło do Bitwy pod Chrobrzem pomiędzy oddziałami polskimi, a armią rosyjską. Powstańcy odparli szturm Rosjan i ruszyli w pościg za wycofującym się nieprzyjacielem.
18 marca 1863 Podczas powstania styczniowego odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa pod Grochowiskami, strona rosyjska i polska poniosły bardzo duże straty.
14 kwietnia 1863 Podczas Powstania Styczniowego rozegrała się bitwa pod Budą Zaborowską w województwie mazowieckim. Oddział powstańczy pod dowództwem majora Walerego Remiszewskiego został zaskoczony przez Huzarów i Kozaków rosyjskich. Duża przewaga liczebna Rosjan i choroba polskiego dowódcy sprawiły, że oddziały powstańcze poniosły klęskę. W bitwie zginęło 30 Polaków, jednak Rosjanie dobili jeńców i ostatecznie śmierć poniosło 72 powstańców. Wrogowie stracili 50 żołnierzy.
16 kwietnia 1863 Oddział powstańczy liczący 300 osób, dowodzony przez pułkownika Marcina Borelowskiego (grafika) pokonał w bitwie pod Borowymi Młynami nadciągających od Tarnogrodu, w liczbie 1000 żołnierzy, Rosjan pod wodzą majora Iwana Sternberga.
4 maja 1863 W czasie powstania styczniowego pod Stokiem koło Ostrowii Mazowieckiej oddział powstańczy dowodzony przez Ignacego Mystkowskiego urządził udaną zasadzkę na wojska carskie. Było to jedno z najbardziej spektakularnych powstańczych zwycięstw w czasie tej rewolty.
7 maja 1863 W czasie powstania styczniowego rozegrała się pierwsza bitwa pod Birżami. Zwycięstwo odniosły siły powstańcze.
10 maja 1863 Podczas powstania styczniowego pod Łuką na Wołyniu Rosjanie dowodzeni przez pułkownika Żukowa rozbili polskie siły pod dowództwem Adama Zielińskiego, on sam dostał się do rosyjskiej niewoli i 30 maja został rozstrzelany w Kijowie.
11 maja 1863 W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Hutą Krzeszowską w województwie podkarpackim. Oddział powstańczy dowodzony przez generała Antoniego Jeziorańskiego uległ siłom rosyjskim
17 maja 1863 Rozpoczęły się w Guberni Grodzieńskiej ośmiodniowe walki powstańców styczniowych pod dowództwem Romualda Traugutta z wojskami rosyjskimi.
18 maja 1863 W trakcie powstania styczniowego rozegrała się krwawa bitwa o twierdzę Fraulin we wsi Gołębiów koło Grójca. Wojska generała Władysława Grabowskiego poniosły klęskę w starciu z carską armią generała Mellera Zakomelskiego. Zginęło około 180 Polaków, prawdopodobnie około 30 wzięto do niewoli.
19 maja 1863 Rozpoczęła się bitwa pod Tuczapami. Była jedną z największych w czasie powstania styczniowego. Wojska Rosyjskie otrzymały wiadomość, że w okolicach Mołożowa przebywa około 900 osobowy oddział powstańczy. Dowództwo rosyjskie wysłało na ten teren ponad 1200 dobrze wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy, wspomaganych plutonem artylerii i szwadronem kawalerii. Mimo przeważających sił wroga i ostrzałów artyleryjskich oddziały powstańcze dzielnie broniły się przez dwa dni.
21 maja 1863 Oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra” odbyły zbrojną potyczkę z wojskami rosyjskimi pod Kadyszem w powiecie grodzieńskim (obecnie Białoruś). Było to zwycięskie dla Polaków starcie. Straty polskie wyniosły 14 żołnierzy,a rosyjskie 120.
26 maja 1863 W czasie powstania styczniowego pod Salichą na Wołyniu miała miejsce bitwa wojsk polskich pod dowództwem generała Edmunda Różyckiego z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez kapitana Łomonosowa. Bitwa zakończyła się spektakularnym zwycięstwem wojsk polskich
9 czerwca 1863 Podczas powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Ignacewem. Wojska powstańcze pułkownika Edmunda Calliera wspomagane przez oddziały Wincentego Raczkowskiego pokonały Rosjan dowodzonych przez majora Marianowicza.
15 czerwca 1863 W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Lututowem. Oddział 120 kosynierów dowodzony przez pułkownika Antoniego Korotyńskiego został doszczętnie rozbity przez mające ogromną przewagę połączone kolumny wojsk rosyjskich pułkownika Tarasenkowa i pułkownika Wsiewołoda Pomierancowa.
25 czerwca 1863 Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
29 czerwca 1863 W czasie powstania styczniowego odbyła się bitwa na Kozim Rynku w województwie podlaskim. Liczący 600 żołnierzy oddział pod dowodzony przez pułkownika Konstantego Romatowskiego, po ostrzale wojsk rosyjskich, na których czele stał poniósł klęskę w walce z siłami rosyjskimi dowodzonymi przez Karlstota Makarowski tracąc 14 żołnierzy.
2 lipca 1863 W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Radziwiłowem. Liczący 1000 osób oddział powstańców dowodzony przez generała Józefa Wysockiego został krwawo rozbity przez 500 rosyjskich obrońców tej miejscowości.
6 lipca 1863 Podczas powstania styczniowego rozegrała się zwycięska dla Powstańców bitwa pod Janowem w województwie kieleckim.
8 lipca 1863 W czasie powstania styczniowego liczący zaledwie 300 powstańców oddział kapitana Roberta Skowrońskiego uderzył na znacznie większe siły rosyjskie. Udało się zadać bolesne straty, ale niestety nie osiągnięto celu, którym było uwolnienie pojmanych przez Rosjan Polaków.
9 lipca 1863 W czasie powstania styczniowego w bitwie pod Świerżami oddział Józefa Ruckiego razem z podlaskimi powstańcami Karola Krysińskiego i Józefa Jańkowskiego starł się oddziałami rosyjskimi. Wobec zdecydowanej postawy Polaków Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się za Bug.
4 sierpnia 1863 Podczas powstania styczniowego doszło do II bitwy pod Chruśliną. Wojska powstańcze pod dowództwem gen. Michała „Kruka” Heydenreicha pokonały oddziały rosyjski dowodzone przez płk. Miednikowa.
8 sierpnia 1863 Pod niewielką wioską Żyrzyn na Lubelszczyźnie doszło do największego zwycięstwa polskich powstańców nad Rosjanami. Oddział pięciuset żołnierzy carskich został całkowicie rozbity, a w ręce Polaków wpadł skarb o wartości 200 tys. rubli.
24 sierpnia 1863 Powstańcy styczniowi zostali pokonani w bitwie pod Fajsławicami.
26 sierpnia 1863 Pod Sędziejowicami w województwie piotrkowskim mały oddział rosyjski próbujący wkroczyć do tej miejscowości został rozbity przez oddział powstańczy. Z 37 rosyjskich żołnierzy zabitych zostało 34.
21 września 1863 Podczas powstania styczniowego rozegrała się bitwa pod Wejwerami koło Kowna. Słabo uzbrojony 620 osobowy oddział powstańczy został pokonany przez oddziały rosyjskie.
22 września 1863 W czasie powstania styczniowego pod Ciernem w województwie świętokrzyskim 500 osobowy oddział powstańczy pod dowództwem Zygmunta Chmieleńskiego stoczył krwawą walkę z oddziałem wojsk rosyjskich.
20 października 1863 Powstańcy Styczniowi pod dowództwem płk. Dionizego Czachowskiego odnieśli zwycięstwo nad Rosjanami w bitwie pod Rybnicą.
21 października 1863 Podczas powstania styczniowego pod Jurkowicami w województwie świętokrzyskim oddziały powstańcze dowodzone przez kapitana Gustawa Rosnera zostały rozbite przez wojska rosyjskie majora Czutiego i podpułkownika Golubowa. Poległo 90 żołnierzy, w tym dowódca, a około 140 zostało rannych.
8 listopada 1863 W Szydłowcu w czasie powstania styczniowego oddział powstańczy dowodzony przez podpułkownika Jana Rudowskiego rozbił 50 osobowy oddział rosyjski. Polacy nie ponieśli żadnych strat.
25 listopada 1863 W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Opatowem.
5 grudnia 1863 W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Mierzwinem.
16 grudnia 1863 W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Bodzechowem. Powstańczy II Korpus dowodzony przez generała Józefa Hauke-Bosaka został pokonany przez pułk smoleński pod dowództwem pułkownika Ksawerego Czengiery.
7 lipca 1864 W Berlinie rozpoczął się trwający do 23 grudnia proces powstańców styczniowych i członków organizacji narodowych z terenu zaboru pruskiego oskarżonych o przemyt broni do Królestwa Polskiego. W stan oskarżenia postawiono 149 osób, z których 10 otrzymało wyroki śmierci, a reszta kary ciężkiego więzienia.
2 maja 1881 Zmarła w Paryżu Anna Pustowójtówna ps. „Michał Smok”. Walczyła w powstaniu styczniowymi była sanitariuszką podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.
5 lutego 1944 W wieku 100 lat zmarła podporucznik Lucyna Żukowska, córka powstańca listopadowego Antoniego Skrzyńskiego, uczestniczka powstania styczniowego, żołnierz oddziału powstańczego generała Mariana Langiewicza, uczestniczka bitew powstańczych pod Bodzentynem, Kunowem i Tyszowcami.
11 października 2009 Papież Benedykt XVI kanonizował Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa metropolitę warszawskiego, który po wybuchu powstania styczniowego protestował przeciwko carskim represjom.
POKAŻ CAŁY DZIENNIK

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI