Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Tablica w hołdzie zesłańcom Sybiru - Kraków

Tablica w hołdzie zesłańcom Sybiru - Kraków

Kraków, ul. Grodzka 64

W hołdzie Zesłańcom Sybiru
ofiarom Golgoty Wschodu
Walczącym o wolność i niepodległość Polski
na przestrzeni wieków
Więzionym i zamęczonym w sowieckich łagrach,
zamordowanym i pochowanym w katyńskich mogiłach,
masowo zesłanym i tam zmarłym
mężczyznom, kobietom i dzieciom.

10 lutego 1940 Odbyła się pierwsza masowa wywózka ludności polskiej w głąb ZSRR. NKWD wywiozło około 120 tysięcy osób.
29 czerwca 1940 Rozpoczęła się trzecia masowa deportacja obywateli RP w głąb ZSRR. Zesłano ich łącznie co najmniej 80 tys. Trafili do najbardziej niegościnnych obszarów nieludzkiej ziemi.
POKAŻ CAŁY DZIENNIK

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI